Droge afbouw - gipskarton


Van voorbereiding tot uitvoering en afwerking
#110353
#Opleiding #Bouw

Omschrijving

Werken met gipskarton biedt veel bouwkundige en architectonische mogelijkheden. Het correct plaatsen en afwerken van gipskarton is een vakmanschap. Naast het correct lezen van een bouwplan en lastenboek, komen ook veel praktische handelingen aan bod. Van voorbereiding tot uitvoering en afwerking.

Na het volgen van deze opleiding kan je binnenwanden in gipskarton optrekken en afwerken. Je kan de juiste keuze maken in gereedschap en techniek.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Geregistreerde aannemers in de bouw of personen werkzaam in de bouw.

Toelatingsvoorwaarden

Om aan deze opleiding deel te nemen dient men minstens aan één van onderstaande toelatingsvoorwaarden te voldoen:

a) Personen die één of meerdere van onderstaande ondernemerschapstrajecten bij Syntra volgen of gevolgd hebben:

 • metsel en betonwerken
 • schilderwerken
 • binnen- of buitenschrijnwerk
 • interieurbouw
 • meubelmaker
 • pleisterwerken

b) Personen die werkzaam zijn als werknemer in de bouw (aan te tonen door een bewijs van tewerkstelling - op te vragen bij werkgever of sociaal bureau)

c) Geregistreerde aannemer in de bouw

Bijkomende info

Persoonlijke beschermingsmiddelen: de cursist zorgt voor niet loshangende werkkledij, soepele veiligheidsschoenen S1, een stof / veiligheidsbril, een stofmasker P2 en nitrilhandschoenen.

gipskarton-pleister-pleisterwe-1-3_2011-353.jpg
gipskarton-pleister-pleisterwe-1-1_2011-353.jpg
gipskarton-pleister-pleisterwe-1-2_2011-353.jpg

Programma

DROGE AFBOUW [10 SESSIES]:

 • Warenkennis en technologie
 • Gipskartonplaten en de onderstructuur
  • Soorten gipskarton
  • Onderstructuren
  • Afwerking: verschillende voegproducten, diverse soorten afwerkingsgipsen, afdichtingsmastiek
 • Uitvoering
  • Voorbereidende werkzaamheden: soorten gereedschap
  • Monteren van de onderstructuur voor wanden
  • Monteren van de onderstructuur voor plafonds
  • Isoleren van de onderstructuur
  • Plaatsen van gipskarton
  • Aanbrengen van lijsten
  • Voegafwerking

Deze module wordt afgesloten met een moduleproef.