Van HACCP tot smiley voor scholen


Uw school op de juiste HACCP trein krijgen volgens uw noden
#140600
#Opleiding #Beauty en wellness

Introductie

Van GHP over HACCP tot ACS met schoolsmiley als resultaat !

Omschrijving

HACCP is een gekend en toegepast begrip in het onderwijs. De gevolgen van voedselbesmetting kunnen catastrofaal zijn. De gevolgen van een ongunstig inspectieresultaat door  FAVV kunnen voor een school zware gevolgen hebben.Hoe doet u de juiste regsitraties bij het FAVV? Het halen van een Smiley kan voor een school een pluspunt zijn als voorbeeld. In deze opleiding door een vakspecialist krijgt u de juiste "schooltips" en kan u de foute vragen stellen: u krijgt het juiste antwoord. Doel is uw school op de juiste HACCP trein krijgen volgens uw noden.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

 • verantwoordelijken HACCP binnen de scholen
 • pratkijk leraars die de smiley in hun school willen behalen

Programma

1 sessie van 3 uur

HACCP voor scholen hoe en wat?

 • van GHP (goede hygiëne praktijken) over HACCP (Hazard analysis and critical control points) tot ACS (autocontrolesystemen): hoe en wat op maat van mijn school?
 • Welke versoepelingen kunnen scholen toepassen?
 • Welke autocontrolegidsen?
 • Basis GHP
  • Voorwaarden schoolinfrastructuur en schooluitrusting
  • onderhoud, reiniging en ontsmetting
  • ongediertebestrijding
  • afvalbeheer
  • watervoorziening
  • persoonlijk hygiëne
  • temperatuursbeheersing
  • opleiding schoolpersoneel
 • CCP's: controle op kritische controlepunten
 • meldingsplicht
 • traceerbaarheid

 Van autocontrolesystemen naar Smiley?

 • voordelen Smiley
 • hoe als school een Smiley halen en behouden?

Wettelijke verplichtingen: Wanneer? Hoe?

 • Registratie?
 • Toelating?
 • Gelegenheidsverkoop?
 • Didactische activiteiten?
 • De direct bruikbare tips bij de wettelijke verplichtingen.

GHP,HACCP,ACS tips voor de school aan de hand van voorbeelden