Seksuele intimidatie in de zorgsector


Preventie en professionele gepersonaliseerde aanpak
#111126
#Opleiding #Beauty en wellness

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

In deze cursus krijg je praktische tips en creatieve oplossingen rond intimiteit en intimidatie.

Introductie

Een op drie verpleegkundigen en verzorgenden heeft te maken met seksuele initimidatie op het werkveld. In meer dan de helft van de gevallen gaat het om seksueel getinte opmerkingen en bij ruim 30% om handtastelijkheden.

Meestal gaat het dan om een zorgvrager die de verzorgende of verpleegkundige lastig valt. Maar soms gaat het ook om een naaste van een patiënt :een familielid, vriend of bekende van de patiënt.

Ook collega's kunnen elkaar lastigvallen.

Omschrijving

Seksualiteit en intimiteit zijn thema's die in de zorgsector vragen om professionaliteit, maar ook om een persoonlijke aanpak. Er zijn regels en normen rond omgaan met seksualiteit en intimiteit bij zorgverleners.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Zorgverleners, leidinggevenden uit de zorgsector

Methodologie

Theorie gekoppeld aan praktische cases

Programma

  • Zijn seksualiteit en goed hulpverlenerschap met elkaar te verenigen ?
  • Hoe creëer je een klimaat waar intimiteit mogelijk is ?
  • Hoe bespreek je seksualiteit met patiënten ?
  • Hoe zorg je voor preventie van seksueel misbruik ?
  • Hoe voorkom je seksuele intimidatie ?
  • Hoe zorg je ervoor dat voor patiënten en zorgverleners (collega's) een veilige situatie