Peuters en kleuters in beweging : Knuffelturnen


Het eigen lichaam in interactie met anderen
#150642
#Opleiding #Beauty en wellness

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

Deze opleiding biedt een schat aan inspiratie om op een creatieve manier te bewegen met peuters en kleuters (doelgroep: 20 maanden - 6 jaar).

Omschrijving

In deze sessie maken we enkel gebruik van het eigen lichaam en hoe we dat ervaren binnen de ruimte waarin we ons bevinden en in interactie met anderen.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Kinderbegeleiders, leerkrachten in het gewone en buitengewone onderwijs

Voorkennis

De theoretische module van Peuters en kleuters in beweging gevolgd hebben.

Toelatingsvoorwaarden

Werken met kinderen is vereist.

Methodologie

Elke sessie van ongeveer 3u30 start met een stukje theorie, gevolgd door enkele praktische voorbeelden, om tenslotte zelf aan de slag te gaan met het aangeboden materiaal.

Programma

In deze sessie maken we enkel gebruik van het eigen lichaam en hoe we dat ervaren binnen de ruimte waarin we ons bevinden en in interactie met anderen. Een goed welbevinden en het ontwikkelen van een basisvertrouwen in onszelf, de ruimte en de mensen om ons heen vormt hier het hoofddoel. Daarnaast is het ook gewoon leuk om te doen!

Mieke Vanhoudt, stafmedewerker kinderdagverblijf