Oplossingsgericht werken met kinderen


Samen met het kind zoeken naar oplossingen voor probleemgedrag met de focus op wat werkt in plaats van op de oorzaken.
#120853
#Opleiding #Kinderzorg

Introductie

Gesprekken met kinderen die een last ervaren of die kampen met probleemgedrag gaan vaak uit van oorzaken. Vaak wordt dan een diagnose of soms wel de thuissituatie als oorzaak van het probleem aangeduid. Iedereen heeft dan wel een idee over het waarom van gedrag en wat er moet gebeuren om iets te veranderen. Hoewel deze verklaringen heel nuttig kunnen zijn om situaties te begrijpen, dragen ze niet altijd bij aan een oplossing.

Omschrijving

Deze vorming reikt een andere manier aan om lastige situaties te benaderen. Een manier die uitnodigt met het kind samen te werken, tot samen zoeken naar oplossingen. Er wordt gekeken naar de krachten vanuit het kind, zonder de last van schuld of confrontatie. Er wordt gezocht naar wat werkt in plaats van te focussen op oorzaken.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Medewerkers die werken met kinderen uit het basisonderwijs: leerkrachten, CLB-medewerkers, kinderopvang, revalidatiecentra,  die echt in gesprek willen treden met de kinderen over hun lastige situaties.

Methodologie

Theorie gekoppeld aan praktijkcases

Programma

De vorming bestaat uit twee verschillende delen. In een eerste deel wordt de oplossingsgerichte taal en gespreksinterventies theoretisch verkend. In het tweede deel van de vorming wordt het oplossingsgericht werken heel praktisch benaderd: de kracht van verbeelding, motiveren van kinderen en verschillende werkvormen worden besproken en toegepast.

Dieter Ysebaert is kinder- en jeugdpsycholoog. Hij heeft ervaring als leidinggevende binnen de kinderopvang en werkt momenteel als kinderpsycholoog in het Reva-COB (Centrum voor Onderzoek en Behandeling) van het OCMW-Roeselare. Daarnaast heeft hij een eigen klinische praktijk voor kinderen, jongeren en hun ouders.

Docent aan het woord

Schets, ontwerp, schilderij, glasraam, glassculptuur of houtassemblage, ... de afwerking moet onberispelijk zijn.

Leo

See you on