Onthaalverantwoordelijke van een zonnebankcentrum


Wat is het ideaal gebruik en wat zijn de gevaren?
#040768
#Opleiding #Beauty en wellness

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

Onthaal van en dienstverlening aan de klant

 • Het vaststellen van het fototype van de klant
 • Het opstellen van een geïndividualiseerd behandelingsplan
 • Het verlenen van advies betreffende de nazorg bij het gebruik van een zonnebank.

Kennis van de wetgeving van de sector

 • Kennen en toepassen van de veiligheidsvoorschriften zoals beschreven in de huidige wetten.
 • Inzicht hebben in de controle op de naleving van deze veiligheidsvoorschriften en de in de wet van 09.02.1994 voorziene sancties
 • Beheersen en toepassen van elementaire hygiënevoorschriften en -handelingen
 • Kennen van de hygiëne- en onderhoudsvoorschriften die eigen zijn aan de zonneapparatuur en aan een zonnecentrum
 • Zonneapparatuur "gepast" kunnen reinigen en desinfecteren
 • Basiskennis bedrijfsvoering
 • Basiskennis bedrijfsvoering en -beleid
 • Basiskennis financieel beleid: met name op eenvoudige wijze de rendabiliteit van een zonnecentrum of het aanbieden van zonnebankgebruik kunnen berekenen

Omschrijving

In oktober 2003 veranderde een en ander in de wereld van de zonnecentra.

Toen keurde de Vlaamse regering een ontwerpbesluit goed dat bepaalt dat in een zonnecentrum altijd minstens één persoon aanwezig moet zijn die een opleiding volgde tot uitbater van een zonnecentrum. Dat hoeft niet per se de uitbater zelf te zijn. Ook wie instaat voor het onthaal van klanten en het opstarten van de sessies, komt in aanmerking voor deze opleiding.

De gevaren van de zonnebank worden nog al te vaak onder de mat geveegd. Daarom is de wetgeving rond zonnebanken in 2017 verstrengd in het KB van 24 september 2017 om de risico's te beperken.

Op deze wettelijke verplichting zijn toch een aantal uitzonderingen: (huis)artsen, licentiaten kinesitherapie, motorische revalidatie en (in welbepaalde gevallen) ook schoonheidsspecialistes, kunnen een vrijstelling krijgen. Toch raden we ook hen ten sterkste aan deze opleiding te volgen, omdat de inhoud van de cursus zich specifiek toelegt op de gevaren en het ideale gebruik van de zonnebank. Toch raden we ook hen ten sterkste aan deze opleiding te volgen, omdat de inhoud van de cursus zich specifiek toelegt op de gevaren en het ideale gebruik van de zonnebank.

Vergeet ook niet dat de Economische Inspectie nog altijd controles uitvoert op de naleving van het KB van 20.06.02 in verband met de voorwaarden tot exploitatie van zonnecentra. Bovendien wordt, door de goedkeuring van het Vlaams Besluit, nu ook nagegaan of je effectief een opleiding volgde.

Maak daarom van de nood een deugd! De opleiding is weliswaar verplicht, maar je leert ook heel veel bij. De klant voelt zich veilig en zal op een ideale manier een bruin kleurtje krijgen. Mooi meegenomen!

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Eigenaars of medewerkers van zonnecentra, fitnesscentra en wellnesszaken die in hun zaak een zonnebank exploiteren of dat in de nabije toekomst plannen.

Voorkennis

Voor deze opleiding is geen specifieke voorkennis vereist.

Bijkomende info

In het KB van 20 juni 2002 en het Besluit van de Vlaamse Regering van 25 februari 2004 werden strikte richtlijnen van kracht in verband met o.m. de werking van een zonnecentrum, de infrastructurele minimumeisen, de informatieplicht ten aanzien van de klant en de opleidingsverplichting van de verantwoordelijke voor het onthaal van de consumenten in een al dan niet geautomatiseerd zonnecentrum. Deze wetgeving werd recent gewijzigd en werd gepubliceerd op 24/09/2017.

uitbater-zon-zonconsulent-zonn-1-3_2004-768.jpg
uitbater-zon-zonconsulent-zonn-1-1_2004-768.jpg
uitbater-zon-zonconsulent-zonn-1-2_2004-768.jpg

Programma

 • Wetgeving
 • Kenmerken van de soorten straling
 • Het menselijk oog
 • De huid en de huidopbouw
 • Beroepsapparatuur
 • Verantwoord zonnen
 • Huidverzorging en producten
 • Commercieel beleid

Examen

Een theoretische multiple choice vragenreeks, gevolgd door een mondelinge proef waarbij een case toegelicht dient te worden.