Administratie en organisatie

Docent aan het woord

Door de intensieve samenwerking met andere deskundigen, kunnen deelnemers rekenen op hedendaagse en boeiende lesonderwerpen.

Marcus

F

See you on