Start Me Up - Learning Snack Basis verkoop


De technische aspecten van de verkoop
#180502
#Opleiding #Secretariaat en organisatie

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

De deelnemer krijgt de kans om met de docent de verkoopsdocumenten voor de eigen zaak uit te werken. Bovendien kan er gebruik gemaakt worden van een online leerplatform, Moodle, om oefeningen op te maken en extra opvolging te voorzien.

Omschrijving

Via deze bouwsteen krijgt de prestart de nodige basiskennis en inzicht in de technische aspecten van de verkoop: prijsberekening, offertes, bestelbonnen, facturen en klantenlijsten. Deze snack biedt de nodige basisinzichten om het eigen verkoopsverhaal technisch en praktisch invulling te geven.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

 • Startende zelfstandigen tot 5 jaar opgestart
 • Kandidaat-ondernemers
 • Préstarters

Voorkennis

Er is geen voorkennis vereist.

Programma

 • Prijsbepaling
 • Beïnvloedende factoren
 • Minimale prijs
 • Check marktconformiteit
 • Check link imago/kwaliteit
 • Bestelbon
 • Voor wie
 • Minimale wettelijke vereisten
 • Belang van uniforme huisstijl
 • Offerte en Factuur
 • Minimale wettelijke vereistenPrijsbepaling
 • Betalingstermijnen
 • Belang van uniforme huisstijl
 • Onderhandelmarge
 • Opvolging betalingen en debiteurenbeheer  
 • Klantenbestand
 • Opbouw
 • Noodzakelijke info
 • GDPR
 • Waarvoor gebruiken (communicatie, nazorg, tevredenheidsenquêtes, …)
 • Hoe up-to-date houden