Web UX designer


Het begrijpen en bedenken van responsive gebruikersinterfaces voor web
#130435
#Opleiding #Multimedia

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

De opleiding start met een aantal good en bad practices om voeling te krijgen met het UXD-jargon en begrippenkader. Daarnaast leren de deelnemers doorheen de lessen vaardigheden en technieken om op een gestructureerde en methodische manier alle aspecten van UXD toe te passen in het volledige ontwikkelingstraject van een website of webtoepassing.

Introductie

Design wordt redesign.

Met een design dat zo'n vijf jaar geleden nog acceptabel was, kun je tegenwoordig vaak nauwelijks nog voor de dag komen. In dat opzicht is er geen enkel verschil tussen webdesign en andere vormen van design. Het redesign van een (mobiele) website is dé gelegenheid bij uitstek om een gebruiksvriendelijker ontwerp te maken met de usability-technieken van vandaag. Inspelen op de wensen en behoeften van gebruikers is namelijk de basis van het succes van elk product, elke dienst en dus elke website. De klemtoon van deze functiespecialiserende opleiding ligt op het begrijpen en bedenken van responsive gebruikersinterfaces voor web.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

UX-verantwoordelijken, software-architecten, business analisten, functioneel analisten, ontwikkelaars, webbouwers, projectmanagers, productmanagers, communicatieverantwoordelijken en marketing managers.

Voorkennis

Er is geen specifieke voorkennis vereist.

Methodologie

Het meebrengen van een eigen mobile device (laptop of tablet) is verplicht.

De cursus wordt klassikaal gegeven in groepen van maximum 15 personen. Je kunt dus rekenen op maximale persoonlijke aandacht. Na de theoretische uitleg werk je aan praktijkoefeningen. Je ontvangt ook lesmateriaal als ondersteuning van de praktijklessen. De hierboven genoemde informatie betreft het open cursusaanbod.

OP ZOEK NAAR EEN PRIKKELENDE MAATTRAINING OF BEGELEIDING?

Om jouw persoonlijke of bedrijfsgebonden groeiambities waar te maken kun je op ons vertrouwen. Wat jouw uitdaging ook is, we vinden binnen ons ruime netwerk van ervaren vakspecialisten en -trainers beslist de mensen met wie je je doelstellingen kunt bereiken. Vertrekkend vanuit jouw behoeften, visie en strategie ontwikkelen wij een oplossing volledig afgestemd op jouw noden en wensen. Onze hands-on aanpak zorgt ervoor dat je praktische en bruikbare oplossingen hebt die onmiddellijk toepasbaar zijn.

Bovendien bepaal je ook de best geschikte organisatievorm qua locatie, tijdstip en duur mee. De opleidingen en begeleidingen kunnen worden georganiseerd in jouw bedrijf, op één van onze campussen of op een andere locatie naar jouw keuze. Ook na je opleiding of begeleiding word je u nog verder ondersteund. Verbeteringen en veranderingen vragen immers continue aandacht. Dit zorgt er dan ook voor dat je volgens de juiste stappen verderop kunt en jouw investering blijft renderen.

Bovendien kun je als zelfstandige of onderneming gebruik maken van korting via de KMO-portefeuille.

Programma

  • Usability en user-centered design
  • Technieken om gebruikers in kaart te brengen
  • Ontwerp van een heldere informatie- en navigatiestructuur
  • Gebruikersinterfaces ontwerpen
  • Gebruikersinterfaces standaardiseren
  • Gebruikersinterfaces evalueren
  • Usability testen