#150011
#Opleiding #Multimedia

Fast Course 20480: Programming in HTML5 with JavaScript CSS3


De ideale voorbereiding op het examen 70-480

Introductie

Deze 4-daagse fast course is een introductie tot HTML5, CSS3 en JavaScript waarbij de basis programmatieskills betreffende HTML5, CSS3 en JavaScript worden aangeleerd. Deze opleiding is het startpunt om o.a. "SharePoint Apps" of "Windows Store Apps" te leren ontwikkelen. Tijdens deze opleiding worden de basis principes van programmatielogica aangeleerd. Volgende topics komen hierbij uitgebreid aan bod: het definiëren en werken met variabelen, het uitvoeren van herhalingslussen en voorwaardelijke branche-lussen, ontwikkelen van User Interfaces, capture en validatie van user input, stokkeren van data, en het leren creëren van goed-gestructureerde applicaties.

De handson lab scenario's in deze opleiding werden zorgvuldig uitgekozen zijn één voor één voorbeelden van typische applicatiestructuren. Deze handson oefeningen werden ontwikkeld met als doelstelling de principes van het coderen van componenten en structuren die leiden tot een HTML5 Software Applicatie bij te brengen.

Deze opleiding - fast course 20480 - is eveneens de ideale voorbereiding op het examen 70-480.

Het examen 70-480 is één van de 4 vereiste examens om "MCSD: SharePoint Applications | Solution Developer" te worden.

Hieronder vindt overzicht van 4 vereiste examens en de gekoppelde opleidingen:

 • Stap 1: Course 20480: Programming in HTML5 with JavaScript and CSS3  [exam: 070-480]
 • Stap 2: Course 20486: Developing ASP.NET MVC Web Applications [exam: 070-486]
 • Stap 3: Course 20488: Developing Microsoft SharePoint Server 2013 Core Solutions [exam: 070-488]
 • Stap 4: Course 20489: Deloping Microsoft SharePoint Server 2013 Advanced Solutions [exam: 070-489]

Aanvullende info vindt u op: https://www.microsoft.com/learning/en-us/mcsd-sharepoint-apps-certification.aspx

Voor wie is deze opleiding bestemd?

 • Deze opleiding is bestemd voor professionele developers die reeds 6 tot 12 maanden programmeerervaring hebben en interesse hebben om "SharePoint Apps" of "Windows Store Apps" te leren ontwikkelen gebruikmakend van HTML5, CSS3 en JavaScript.
 • Professionals die zich optimaal wensen voor te bereiden op het succesvol afleggen van het examen 70-480: Programming in HTML5 with JavaScript and CSS3

Voorkennis

 • Noties betreffende basis HTML structuren
 • Noties HTML in combinatie met CSS
 • Noties betreffene programmatielogica

Methodologie

In deze opleiding wordt afgewisseld tussen uiteenzetting van concepten en demo's (60% van de opleidingstijd) en hands-on oefeningen (40%) onder begeleiding van de Microsoft Certified Trainer (MCT).

De docent geeft les in het Nederlands maar gebruikt Engelstalig lesmateriaal.

Deelnemers dienen hun eigen laptop mee te brengen naar deze opleiding. Via internet krijgt elke deelnemer toegang tot een individuele online Microsoft labo -omgeving waarop u ook buiten de klassikale sessies oefeningen kan maken.

Aantal deelnemers tot deze opleiding wordt - omwille van didactische redenen - beperkt tot maximum 8 deelnemers!

Tip: De opleiding kan ook als een maatopleiding bedrijfsintern georganiseerd worden!

microsoft-certified-solutions-1-3_2015-11.png
html5-1-1_2015-11.png
mcsd-1-2_2015-11.png
traject-1-traject_2015-11.jpg

Programma

 • Module 1: Overview of HTML and CSS
 • Module 2: Creating and Styling HTML5 Pages
 • Module 3: Introduction to JavaScript
 • Module 4: Creating Forms to Collect Data and Validate User Input
 • Module 5: Communicating with a Remote Data Source
 • Module 6: Styling HTML5 by Using CSS3
 • Module 7: Creating Objects and Methods by Using JavaScript
 • Module 8: Creating Interactive Pages using HTML5 APIs
 • Module 9: Adding Offline Support to Web Applications
 • Module 10: Implementing an Adaptive User Interface
 • Module 11: Creating Advanced Graphics
 • Module 12: Animating the User Interface
 • Module 13: Implementing Real-Time Communications by Using Web Sockets
 • Module 14: Creating a Web Worker Process

Aanvullende, inhoudelijke informatie over de opleiding vindt u terug op:

https://www.microsoft.com/learning/en-us/course.aspx?id=20480b

De docent geeft les in het Nederlands maar gebruikt Engelstalig lesmateriaal.

Versnelde courses (Fast(*) Course):  Omdat uw tijd kostbaar is!

(*) Deze fast course is een versnelde opleiding en duurt één opleidingsdag minder lang dan de voorziene standaard duur.  Bepaalde features uit deze course worden hetzij weinig gebruikt in de praktijk of zijn danig triviaal dat alleen het concept uiteengezet wordt aan de hand van een demo door de trainer. Voor deze topics zullen door de cursisten geen praktijkoefeningen doorlopen worden. De nadruk van deze versnelde opleiding ligt op features HTML5, CSS3 en JavaScript die veelvuldig in de praktijk worden toegepast én die tevens een beduidende toegevoegde waarde bieden voor de bedrijfsomgeving.