#120647
#Opleiding #Informatica

Fast(*) Course 20412: Config Advan. Windows Server 2012 Services NIEUW

Introductie

Deze fast course 20412 "Configuring Advanced Windows Server 2012 Services" (bouwt verder op de voorgaande course 20410 en 20411) behandelt in hoofdzaak geavanceerde configuratie topics zoals: deploying service tasks, beheer en onderhoud van Windows Server 2012 infrastructure. Tevens komen identity management, network load balancing, business continuity, disaster recovery, fault tolerance en rights management aan bod.

Omschrijving

Deze 3-daagse fast(*) course 20410 maakt onderdeel uit van het 9-daagse versneld opleidingstraject: "Fast Track MCSA Windows Server 2012" bestaande uit 3 Fast Courses:

  • Stap 1: Fast Course 20410: Installing and Configuring Windows Server 2012 (exam prep: 70-410)
  • Stap 2: Fast Course 20411: Administering Windows Server 2012 (exam prep: 70-411)
  • Stap 3: Fast Course 20412: Configuring Advanced Windows Server 2012 Services (exam prep: 70-412).

De 3 Fast Courses samen gaan dieper in op alle vereiste skills en kennis die nodig zijn om Windows Server 2012 infrastructuur te implementeren in een bestaande bedrijfsomgeving. Het geheel van deze 3 courses samen behandelt zowel het installeren, het implementeren, het beheren als de provisioning van services voor een Windows Server 2012 omgeving.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Deze fast course 20412 (en bij uitbreiding het Fast Track MCSA Windows Server 2012, bestaande uit 3 Fast Courses) is bestemd voor IT Professionals die reeds een gedegen systeemkennis hebben betreffende Windows Server 2008 of Windows Server 2012 omgeving met het oog op het verwerven van gespecialiseerde kennis en skills betreffende provisioning van services en advanced management features binnen een Windows Server 2012 omgeving.

Deze opleiding is eveneens bestemd voor deelnemers die zich wensen voor te bereiden op het examen 70-412: Configuring Advanced Windows Server 2012 Services met als doelstelling het MCSA Server 2012 Certificaat te behalen.

Voorkennis

  • Minstens één jaar werkervaring als administrator betreffende het configureren en het dagdagelijks beheer van een Windows Server 2008 (R2) of Windows Server 2012 omgeving
  • Actieve werkervaring betreffende implementeren, beheren, en configureren van active directory Domain Services (AD DS) en networking infrastructure in een bedrijfsomgeving
  • Vooraf de opleiding "Fast Course 20410A: Installing and Configuring Windows Server 2012" én "Fast Course 20411: Administering Windows Server 2012" hebben gevolgd of equivalente kennis door ervaring.

Methodologie

De opleiding wordt afgewisseld tussen ongeveer 60% theorie en 40% handson praktijk oefeningen die individueel onder begeleiding van de Microsoft Trainer worden uitgevoerd. Vooraleer over te gaan naar de individuele oefeningen toont de Microsoft Trainer aan de hand van concrete oefenignen een aantal concrete scenario's (configuraties) voor. Vervolgens gaan deelnemers over tot individueel inoefenen van de praktijk via Handson labs. Deelnemers worden waar nodig individueel begeleid tijdens de handson labs.

Nuttig om weten: De handson labs kunnen ook buiten klassikale sessies door de deelnemers gebruikt worden om oefeningen verder af te werken of te maken.

Aantal deelnemers tot deze opleiding wordt - omwille van didactische redenen - beperkt tot maximum 8 deelnemers!

Belangrijk: Deelnemers dienen zelf hun (persoonlijke) laptop mee te brengen. Een internet browser met mogelijkheid tot het draadloos connecteren op het internet via Wifi volstaat om de online labo oefeningen te kunnen uitvoeren.

Tip: De opleiding kan ook als een maatopleiding bedrijfsintern georganiseerd worden!

course-20412-configuring-adva-1-1_2012-647.png
course-20412-configuring-adva-1-traject_2012-647.jpg

Programma

Module 1: Implementing Advanced Network Services

Module 2: Implementing Advanced File Services

Module 3: Implementing Dynamic Access Control

Module 4: Implementing Network Load Balancing

Module 5: Implementing Failover Clustering

Module 6: Implementing Failover Clustering with Hyper-V

Module 7: Implementing Disaster Recovery

Module 8: Implementing Distributed Active Directory Domain Services Deployments

Module 9: Implementing Active Directory Domain Services Sites and Replication

Module 10: Implementing Active Directory Certificate Services

Module 11: Implementing Active Directory Rights Management Services

Module 12: Implementing Active Directory Federation Services

De docent doceert opleiding in het Nederlands maar gebruikt Engelstalig lesmateriaal.

Aanvullende detailinhoud kan u terugvinden op de website van Microsoft:

http://www.microsoft.com/learning/en/us/Course.aspx?ID=20412A&Locale=en-us

Versnelde courses (Fast(*) Course en Fast Track): Omdat uw tijd kostbaar is!

(*) Deze fast course, onderdeel van een versneld traject, is een versnelde opleiding en duurt minder lang dan de voorziene standaardduur. Bepaalde features uit deze course worden hetzij weinig gebruikt in de praktijk, of zijn danig triviaal dat alleen het concept uiteengezet wordt aan de hand van een demo door de trainer. Voor deze topics zullen door de cursisten geen praktijkoefeningen doorlopen worden. De nadruk van deze versnelde opleiding ligt op features van een Windows Server 2012 omgeving die veelvuldig in de praktijk worden toegepast én die tevens een beduidende toegevoegde waarde bieden voor de bedrijfsomgeving. Deze Fast Course maakt onderdeel uit van 3 versnelde courses die onderling overlappende inhouden bevatten. Hierdoor kunnen wij dit Fast Track op een korte duur aanbieden.