Business Analist - ICT Architect

Kies voor een tijdloze job! Word Business Analist!
 • KMO-portefeuille
 • Samenwerking met SBM
Schrijf in
 • icon Vanaf 21-11-2023
 • icon Gent
 • icon 22 sessie(s)
 • icon Vanaf 3751,00 incl. BTW

Business Analist - ICT Architect

Kies voor een tijdloze job! Word Business Analist!
 • icon Vanaf 21-11-2023
 • icon Gent
 • icon 22 sessie(s)
 • icon Vanaf 3751,00 incl. BTW
 • KMO-portefeuille
 • Samenwerking met SBM

Business Analist - ICT Architect

Kies voor een tijdloze job! Word Business Analist!
 • icon Vanaf 21-11-2023
 • icon Gent
 • icon 22 sessie(s)
 • icon Vanaf 3751,00 incl. BTW
 • KMO-portefeuille
 • Samenwerking met SBM

Introductie

Het wendbaar managen van constante verandering binnen bedrijven en organisaties is dé overlevingsstrategie geworden van huidige moderne bedrijfsvoering. Uw bedrijf/organisatie moet zich 'Agile' (wendbaar, waakzaam, flexibel, ...) kunnen opstellen, waarbij het in staat moet zijn om klassieke en evolutionaire bedrijfsmodellen met elkaar te harmoniseren. Daarom hebben steeds meer bedrijven en organisaties nood aan een "Business Analist - ICT Architect" om de huidige en toekomstige visie (of business Cases) te vertalen naar het aanpassen, bijsturen en veelal vereenvoudigen van bestaande bedrijfsprocessen. Deze bedrijfsprocessen moeten op hun beurt opgenomen worden in een Business Process Diagram gebruikmakend van universele notatie, BPMN 2.0 en flowcharting technieken met activiteiten diagramma's op basis van Unified Modeling Language (UML). Na de Business analyse wordt vervolgens een functionele analyse uitgewerkt en daarna volgt nog het functioneel ontwerp en het technische ontwerp. Zoals u merkt is een Business Analist - ICT Architect een zeer belangrijke en tegelijk tijdloze jobrole waarbij u bovendien nog over aanvullende softskills zoals samenwerken, communiceren, workshops leiden, etc. dient te beschikken.

Tijdens deze boeiende opleiding zal u op alle niveaus de nodige kennis bijgebracht worden. U hoeft totaal geen ICT-er te zijn om deze opleiding aan te vatten en wij zullen u ook in deze opleiding niet omvormen tot een ICT-er maar wel tot een 'Business analist - ICT architect'. Iemand die de bruggen bouwt tussen de 'Business' en 'ICT'! Analytisch denkvermogen en zin voor formalisme behoren echter wel tot de vereisten om deze opleiding aan te vatten.

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

Deelnemers verwerven kennis via voorbeeld Business Cases die bijgebracht worden door de trainers. Aanvullend leren de deelnemers op basis van een aantal zelf uitgewerkte business cases alle stappen voor een succesvolle business analyse aan.

Na deze opleiding en succesvolle eindwerkverdediging krijgt u een SBM Certificaat.

Er is een uitgebreide alumniwerking én u krijgt 1 jaar gratis lidmaatschap van de IT Club.

Omschrijving

De opleiding gaat van start met toelichting betreffende de nodige softskills waarover een (toekomstige) Business Analist dient te beschikken. Via een workshopoefening krijgen de deelnemers inzichten in hun persoonlijke softskills met als doel onvolkomenheden te remediëren.

Vervolgens leren de deelnemers - vertrekkende vanuit een Business Case - de 'vertaalslag' te maken naar een nog te bouwen (of aanpassing van bestaande) software applicatie. Hierbij wordt op een formele wijze een specifieke Business Analyse Methodology aangeleerd waarbij de verschillende stappen in Business Analyse en functionele analyse op een praktijkgerichte wijze worden aanbracht. Er wordt tijdens de opleiding ook aandacht besteed aan ICT Architectuur. Op het einde van deze opleiding leren de deelnemers aan de hand van een overkoepelende oefening een Business Case van A tot Z uitwerken.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

 • De Business Unit manager, IT manager, projectmanager/directeur, Business Analist - ICT Architect (in spé), Operational manager, Change manager, Marketing manager/directeur, Business Developement Manager, die ambitie heeft om zelf Business Analist - ICT Architect te worden of die zelf over voldoende kennis wil beschikken om een team met Business Analisten - ICT Architecten aan te sturen, in te huren of te evalueren.
 • U bent pas afgestudeerd graduaat, ingenieur, economist, jurist, en hebt passie voor formalisme en volledigheid (moet 100% eenduidig zijn) en u hebt een analytisch denkvermogen.

Voorkennis

 • Personal skills/competenties: analytische denkvermogen, empathie, assertief, communicatief, aanleg voor formalisme.
 • Technical skills: er zijn geen specifieke technical skills vereist.

Methodologie

De opleiding is een afwisseling tussen het bijbrengen van concepten, terminologie en methodologie en hands-on oefeningen -workshop formule- waarbij u de aangeleerde methodes, concepten inoefent binnen de toegeleverde templates binnen het software pakket "Enterprise Architect".

Hoe ziet het programma van deze opleiding eruit?

Deze opleiding bestaat uit 11 lesdagen. De laatste ingeplande lesdag is bedoeld voor de eindwerkverdediging.

Module 1: Toegepaste softskills

In deze module krijgt deelnemer inzicht in de rol van een Business Analist en wordt het "ideale softskills profiel" waarover een Business Analist dient te beschikken om deze jobrol optimaal te kunnen invullen geschetst. Via de Myers-Briggs methode (MBTI Type indicator) krijgen de deelnemers inzicht in hun persoonlijkheid. Op basis van dit zelfbeeld kan deelnemer beter begrijpen hoe hij/zij kan werken om bepaalde softskills verder te ontwikkelen.

 • Samenwerken en communiceren
 • Conflict en kritiek hanteren
 • Probleemoplossend leren handelen
 • Faciliteren en leiden van stakeholder workshops
 • Realistisch overtuigen

Module 2: ICT Architectuur

In deze module krijgt de deelnemer een overzicht en inzichten over hoe IT een business strategie helpt realiseren. Vaak komen business-analyse-vragen hieruit naar voor.

 • Hoe is IT waardevol voor de business?
 • Business IT-Alignment
 • COBIT: van Business doelstellingen naar IT-enablers
 • Enterprise architectuur met TOGAF en Archimate
 • Fast IT vs Core IT
 • Cloud / on-premise / hybride
 • Niet-functionele requirements
 • Goede keuzes maken: tools van Gartner en Forrester

Module 3: Business analyse methodology

Vertrekkende vanuit een Business Case wordt in deze module de Business Analysemethodologie bijgebracht:

 • Bedrijfsstrategie vastleggen: middellange termijn (3 tot 5 jaar)
 • Situatie ASIS: welke zijn de kernprocessen, kernbegrippen,
 • Kernprocessen opnieuw in vraag stellen
 • Op welke domeinen informatie inwinnen?
  • Prioriteiten
  • Welke processen eerst onder controle krijgen
  • Proces optimalisatie en gebruikte methodologie
 • Deliverables van Business Analyse
  • Opmaak van Omgevingsmodel
  • Opmaak van Domeinmodel (grafisch woordenboek van terminologie dat gebruikt wordt)
  • Zakelijke processen (BPmodels)
  • Requirements: Eisen
 • Gebruikte formele notietechnieken: Basics van BPMN en UML  

Module 4: Functionele analyse

In deze module wordt de Functionele Analyse methodologie bijgebracht op basis van de 4 modellen die uitvoerig worden toegelicht:

 • Uit de requirements van de Business Analyse (4 deliverables uit module 3) wordt vertaald of afgeleid wat het te bouwen of te kopen 'systeem' moet 'kunnen'
 • Deze requirements worden vertaald naar:
 • Application context door middel van Use Cases,
 • Use Case scenario's in activiteitendiagramma (uit UML)
 • Systeeminformatie model = dieper vertaling van een domeinmodel (dieper uitgewerkt op klassemodel maar op basis van inhoud van alle Use Case scenario's)
 • Applicatiespecificatie (2 varianten):
  • Grafische User interface (functionaliteit)
  • Een 'Service' tussen systemen

Module 5: Uitwerking business case

Deze module is de alles samenvattende module waarin alle opgedane kennis samenkomt! Via een handson oefening leert de deelnemer vertrekkende vanuit een concrete Business Case alle stappen - gaande van Business Analyse over Functionele analyse ... - te doorlopen.

Cursusmateriaal

 • Er wordt voor elke deelnemer een volledig uitgewerkte cursustekst met alle theoretische concepten en met oefeningen voorzien.
 • Voor bepaalde modules dienen de deelnemers hun persoonlijke laptop mee te brengen om oefeningen uit te werken gebruikmakend van de software 'Enterprise Architect'. Een gratis uitprobeerversie van dit software pakket wordt voorzien tijdens de opleiding.

Opdracht het maken van een eindwerk en verdediging van het eindwerk voor een jury (laatste lesdag):

Deelnemers zullen in het begin van de opleiding een opdracht toegewezen krijgen (of deelnemers mogen ook zelf een voorstel doen, dat door de peterdocent wordt goedgekeurd). Deze uitgewerkte opdracht zullen deelnemers volledig gedocumenteerd en uitgewerkt aan de peterdocent van de opleiding overhandigen. Deelnemers zullen dit eindwerk voor een vakjury verdedigen. Op het einde van het traject krijgen deelnemers een certificaat van deelname aan de opleiding met hierop hun slaagcijfer (= punten van de vakjury).

Locaties en data


Vanaf 21-11-2023
22 sessie(s)
Schrijf in

€ 3751,00 incl. BTW

Planning

di (21/11/2023) 09:00 - 12:00
di (21/11/2023) 13:00 - 16:00
do (30/11/2023) 09:00 - 12:00
do (30/11/2023) 13:00 - 16:00
di (05/12/2023) 09:00 - 12:00
di (05/12/2023) 13:00 - 16:00
di (12/12/2023) 09:00 - 12:00
di (12/12/2023) 13:00 - 16:00
di (19/12/2023) 09:00 - 12:00
di (19/12/2023) 13:00 - 16:00
di (09/01/2024) 09:00 - 12:00
di (09/01/2024) 13:00 - 16:00
di (16/01/2024) 09:00 - 12:00
di (16/01/2024) 13:00 - 16:00
di (23/01/2024) 09:00 - 12:00
di (23/01/2024) 13:00 - 16:00
di (30/01/2024) 09:00 - 12:00
di (30/01/2024) 13:00 - 16:00
di (06/02/2024) 09:00 - 12:00
di (06/02/2024) 13:00 - 16:00
do (22/02/2024) 09:00 - 12:00
do (22/02/2024) 13:00 - 16:00

Duur

di 21-11-2023 t.e.m. do 22-02-2024

ADRES


Vanaf 23-04-2024
22 sessie(s)
Schrijf in

€ 3932,50 incl. BTW

Planning

di (23/04/2024) 09:00 - 12:00
di (23/04/2024) 13:00 - 16:00
do (02/05/2024) 09:00 - 12:00
do (02/05/2024) 13:00 - 16:00
di (07/05/2024) 09:00 - 12:00
di (07/05/2024) 13:00 - 16:00
di (14/05/2024) 09:00 - 12:00
di (14/05/2024) 13:00 - 16:00
di (21/05/2024) 09:00 - 12:00
di (21/05/2024) 13:00 - 16:00
di (28/05/2024) 09:00 - 12:00
di (28/05/2024) 13:00 - 16:00
di (04/06/2024) 09:00 - 12:00
di (04/06/2024) 13:00 - 16:00
di (11/06/2024) 09:00 - 12:00
di (11/06/2024) 13:00 - 16:00
di (18/06/2024) 09:00 - 12:00
di (18/06/2024) 13:00 - 16:00
di (25/06/2024) 09:00 - 12:00
di (25/06/2024) 13:00 - 16:00
di (10/09/2024) 09:00 - 12:00
di (10/09/2024) 13:00 - 16:00

Duur

di 23-04-2024 t.e.m. di 10-09-2024

ADRES


Vanaf 07-11-2024
22 sessie(s)
Schrijf in

€ 3932,50 incl. BTW

Planning

do (07/11/2024) 09:00 - 12:00
do (07/11/2024) 13:00 - 16:00
do (14/11/2024) 09:00 - 12:00
do (14/11/2024) 13:00 - 16:00
do (21/11/2024) 09:00 - 12:00
do (21/11/2024) 13:00 - 16:00
do (28/11/2024) 09:00 - 12:00
do (28/11/2024) 13:00 - 16:00
do (05/12/2024) 09:00 - 12:00
do (05/12/2024) 13:00 - 16:00
do (12/12/2024) 09:00 - 12:00
do (12/12/2024) 13:00 - 16:00
do (19/12/2024) 09:00 - 12:00
do (19/12/2024) 13:00 - 16:00
do (09/01/2025) 09:00 - 12:00
do (09/01/2025) 13:00 - 16:00
do (16/01/2025) 09:00 - 12:00
do (16/01/2025) 13:00 - 16:00
do (23/01/2025) 09:00 - 12:00
do (23/01/2025) 13:00 - 16:00
do (27/02/2025) 09:00 - 12:00
do (27/02/2025) 13:00 - 16:00

Duur

do 07-11-2024 t.e.m. do 27-02-2025

ADRES


Wil je meer weten?

FotoLies Debacker
curl effect

Heb je vragen over een opleiding?
Of denk je eraan om die op maat of op locatie te organiseren?

Contacteer onze Commercieel coördinator

Lies Debacker

Stel je vraag