#120422
#Opleiding #HRM

Sociale wetgeving voor transportsector

Introductie

Sociale actualiteit voor de transportsector (PC 140 en 226)

Omschrijving

Er beweegt nogal wat op het vlak van nieuwe sociale regelgeving, ook met belangrijke gevolgen voor de transportsector. Dit vormt een geheel van wettelijke afspraken waar u zich als werkgever moet aan houden.

In een relatief korte tijd verwerft u een praktijkgerichte kennis over specifiek sectoraal geregelde thema's met rechtstreeks belang voor de loon- en personeelsadministratie in uw sector.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Personeelsverantwoordelijken of payrollspecialisten, boekhouders, zaakvoerders, administratief verantwoordelijken.

Voorkennis

Er is geen voorkennis vereist.

Wat kent u na het volgen van deze opleiding?

 • Sociale wetgeving toepast op uw bedrijf
 • Actualiteit sociale wetgeving heet van de naald

Programma

U verneemt alles in een notendop, van toepassing op uw transportbedrijf, wat personeelswetgeving betreft.
Dit gaat over de specifieke sectorale bepalingen m.b.t.:

 • Correcte verloning
 • Mobiliteitsvergoeding
 • Geïntegreerd welzijnsbeleid
 • Flexibiliteit m.b.t. arbeidsduur
 • Verplichtingen t.o.v. overheid
 • Welke vergunningen zijn nodig?
 • Eenheidsstatuut arbeider/bediende. In hoeverre toepasbaar?
 • Sociale inspectie en de strijd tegen fraude: bereid u voor
 • Rij- en rusttijden
 • Extra-legale vergoedingen, vergoedingen van alle aard

Wouter Provoost, jurist, expert sociale wetgeving transportsector