Re-integratie coach

 • KMO-portefeuille
Hou me op de hoogte
 • icon Coming Soon
 • icon Nog niet gekend
 • icon Nog niet gekend
 • icon Nog niet gekend

Re-integratie coach

 • icon Coming Soon
 • icon Nog niet gekend
 • icon Nog niet gekend
 • icon Nog niet gekend
 • KMO-portefeuille

Re-integratie coach

 • icon Coming Soon
 • icon Nog niet gekend
 • icon Nog niet gekend
 • icon Nog niet gekend
 • KMO-portefeuille

Introductie

Een re-integratiecoach begeleidt arbeidsongeschikte werknemers die langere tijd ziek geweest zijn en een afstand hebben tot de arbeidsmarkt met als doel een snelle werkhervatting te faciliteren. Re-integratie na ziekte of arbeidsongeschiktheid is vaak een moeilijk traject waar meer bij komt kijken. Zo kunnen mentale klachten zoals een burn-out, depressie, faalangst en onzekerheid een blokkade zijn om te re-integreren. Re-integratie coaching is om deze reden vaak meer dan alleen de praktische begeleiding naar werk.

De re-integratie coach kijkt naar de persoon en zijn/haar situatie in zijn geheel. Er wordt aandacht besteed aan gedachten, gevoelens, de werkomgeving en het volledige werkgebied zodat de kans op een succesvolle werkhervatting op lange termijn het grootst is. Hierbij wordt vooral gekeken naar de toekomst en het werkpotentieel.

De re-integratiecoach ondersteunt organisaties en werknemers met individuele begeleiding bij uitval door gezondheidsproblemen. De arbeidsdeskundige coach werkt persoonlijk en op maat en ritme van de werknemer en de organisatie. Hij/zij ondersteunt elke organisatie om absenteïsme structureel tegen te gaan en om een aangepast aanwezigheidsbeleid te voeren afgestemd op de aanwezige risico’s.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Deze opleiding richt zich tot zelfstandig coaches die zich willen verdiepen in de materie van re-integratie.

Toelatingsvoorwaarden

Om deze module te kunnen volgen dient de cursist houder te zijn van een ervaringsbewijs of kwalificatiebewijs waaruit blijkt dat de competenties 'communicatietechnieken', 'gespreksvaardigheden' en 'coachingsvaardigheden' behaald zijn. De basistechnieken van een professioneel coach dienen gekend te zijn.

Hoe ziet het programma van deze opleiding eruit?

Module: Formeel kader en actoren bij re-integratie (20u)

 • Behoefte in de maatschappij
 • Welke wetgeving is van toepassing op het re-integratietraject
 • Bijzondere procedure medische overmacht
 • Technische werkloosheid owv. medische overmacht
 • Formele actoren
 • Het individueel re-integratietraject
 • Ander regelgevend kader
 • Examen

Module: Informeel samenwerken en netwerken bij werkhervatting (20u)

 • De sociale kaart
 • Complementaire rol en functie van de re-integratiecoach
 • Netwerken en samenwerken
 • Communicatie en doorverwijzen tijdens re-integratie
 • Projectbegeleiding
 • Examen

Module: Opstellen van het re-integratieplan of gemotiveerd verslag (20u)

 • Profielbepaling werknemer
 • Profielbepaling organisatie
 • Opmaak, inhoud en bezorgen van het re-integratieplan
 • Gemotiveerd verslag
 • Examen

Module:  Individuele begeleiding tijdens werkhervatting (20u)

 • Rol van de coach vóór werkhervatting
 • Coaching tijdens werkhervatting
 • Verslaggeving
 • Afsluiten en evalueren van het re-integratieplan
 • Eindwerkbegeleiding
 • Examen

Module:  Het collectief re-integratiebeleid van de organisatie (20u)

 • Wettelijk kader rond het collectief re-integratiebeleid
 • Persoon overschrijdende factoren
 • Analyse van het bestaand re-integratiebeleid in de organisatie
 • Visievorming duurzaam aanwezigheidsbeleid
 • Examen

Module: Stage (40u)

Module: Eindproef

Bijkomende info

De syllabi worden digitaal ter beschikking gesteld op het online cursistenplatform. Je kunt deze uitprinten of je brengt een laptop mee naar de theorieles.

Getuigschrift

Wie deze opleiding met succes beëindigt, ontvangt een getuigschrift 'Re-integratiecoach' erkend door het Vlaams Agentschap voor Innoveren en Ondernemen.

Het getuigschrift wordt toegekend aan deelnemers die regelmatig de lessen bijwonen, stage lopen, slagen voor de examens en het eindwerk met succes verdedigen voor een jury.

Wil je meer weten?

FotoKelly Bultynck
curl effect

Heb je vragen over een opleiding?
Of denk je eraan om die op maat of op locatie te organiseren?

Contacteer onze Productmanager

Kelly Bultynck

Stel je vraag

Ook interessant voor jou

 • Knelpuntopleiding
 • KMO-portefeuille
 • Opleidingscheques
De ideale opleiding voor wie aan de slag wil gaan in de personeelsdienst en/of loonadministratie van een bedrijf of sociaal bureau.
 • icon Nog niet gekend
 • icon Coming Soon
 • icon Nog niet gekend
 • icon Nog niet gekend