#080489
#Opleiding #Herboristerie

Herborist

Introductie

De opleiding tot Herborist is een tweejarig traject dat wordt georganiseerd in campus Brugge en Kortrijk.

Nadat je bent geslaagd voor het eerste jaar (140 uur + 8u aanvullende praktijk), kan je instappen in het tweede jaar (148u +16u aanvullende praktijk). Op het einde van het tweede jaar volgt een eindproef. Deze bestaat uit de schriftelijke neerslag van een monografieopdracht en de mondelinge verdediging ervan.

Omschrijving

Deze opleiding vormt een stevige basis voor een nieuwe generatie professionele herboristen die van daaruit een zelfstandige beroepsuitoefening vinden of zich specialiseren in één of meerdere beroepen uit de sector van de kruidenteelt, kruidenverwerking, groot- en kleinhandel voeding, cosmetica, schoonheid en verzorging.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Deze cursus is een professionele en erkende opleiding voor personen met interesse voor kruiden en ondernemerszin.

Je hebt de leeftijd van 18 jaar bereikt en beschikt over een diploma Hoger Secundair Onderwijs.

Toelatingsvoorwaarden

Om tot de opleiding te worden toegelaten dien je te voldoen aan volgende voorwaarden:

De leeftijd van 18 jaar bereikt te hebben,

 • + beschikken over een diploma Hoger Secundair Onderwijs
 • + praktijkervaring bezitten in de sector of werkzaam zijn in het beroep of een aanverwant beroep.
  Om deze opleiding te volgen is het noodzakelijk dat je voldoende praktijkervaring hebt opgebouwd via een job of een vooropleiding. Vóór de start van de opleiding nemen we contact met je op om je voorkennis na te gaan. Als blijkt dat je voorkennis niet volstaat, dan dien je aanvullend op de opleiding enkele aanvullende praktijklessen (20u) te volgen. Kostprijs voor deze aanvullende praktijklessen: €60.50 euro incl. BTW.

Een aanverwant beroep kan zijn:

 • kruidenteelt
 • reform- en natuurvoedingswinkels
 • kruidenverwerkende firma's
 • vertegenwoordiger met affiniteit voor kruiden en/of planten
 • cosmetica- en schoonheidssector
 • horeca
 • zorg- en welnesssector

Indien je niet beschikt over een diploma secundair onderwijs, dien je een gemotiveerde aanvraag tot toelating op te maken. Op basis van deze info en een bijkomend gesprek zal de toelatingscommissie een advies tot toelating/niet-toelating formuleren. De schriftelijke motivatie dient voor aanvang van de cursus per mail aan lien.vanhoorne@syntrawest.be te worden bezorgd.

Bijkomende info

 • Tijdens de opleiding gaan enkele lessen door op verplaatsing. Het is mogelijk dat deze wegens organisatorische redenen op een ander lesmoment (vb zaterdag) worden ingepland. Je wordt hiervan tijdig op de hoogte gebracht door de docent.
 • Op het einde van deze tweejarige opleiding dient een herbarium aangelegd te worden.

Wat kent u na het volgen van deze opleiding?

Na deze opleiding ken je de kruiden en hun toepassingen.

Na de opleiding Herborist heb je een brede basisopleiding voor een zelfstandige beroepsactiviteit in de sector of een aanverwante sector.

Als herborist kan je op verschillende terreinen werken:

 • herboristerie
 • kruidenteelt
 • reform- en natuurvoedingswinkels
 • kruidenverwerkende firma's
 • vertegenwoordiger
 • cosmetica- en schoonheidssector
 • zorg- en welnesssector
herboristkruidengroenvoorzie-1-2_2008-489.jpg
herboristkruidengroenvoorzie-1-1_2008-489.jpg
herboristkruidengroenvoorzie-1-3_2008-489.jpg

Programma

Deze leerinhouden worden aangeboden gedurende het volledige opleidingstraject (140u eerste jaar + 148u tweede jaar).

 • Chemie en Biochemie
 • inzicht verwerven in basiseigenschappen van chemische en organische verbindingen
 • Plantkunde
 • indeling plantenrijk
 • bespreking uitwendige bouw van de plant
 • determinatie
 • fotosynthese
 • ademhalings- & gistingsproces
 • voeding zonder bladgroen
 • studie van planten met de binoculair
 • Teelttechnieken
 • standplaats en bodem
 • vermeerdering
 • gewasbescherming
 • teelt en kwaliteit
 • oogsten, drogen en bewaren
 • Kruidenleer
 • geschiedenis
 • verwerkingsvormen
 • manier van aanwenden
 • Latijnse terminologie
 • specifieke bespreking van de kruiden en hun toepassingen
 • Kruideninhoudstoffen
 • bespreking van de verschillende inhoudsstoffen (primaire en secundaire metabolieten) en hun invloed op het menselijk lichaam
 • Voedingsleer
 • algemene bespreking: voeding en gezondheid, energiewaarde, voedingsstoffen en nutriënten
 • lipiden, koolhydraten, eiwitten, vitaminen en mineralen
 • wat zijn additieven
 • bespreking van alternatieve voedingswijzen
 • Kennis van het menselijk lichaam
 • anatomie van het skelet, de spieren, het zenuwstelsel
 • fysiologie van het spijsverteringsstelsel, ademhalings- bloedsomloop-, uitscheidings- en hormonaal stelsel
 • Wetgeving, deontologie en bedrijfsvoering
 • opvolging van de meest recente KB's
 • specifieke beroepsdeontologie
 • toegepaste bedrijfsvoering
 • Productkennis

Examen

Op het einde van het tweede jaar dient er een monografie gemaakt worden van een opdracht. Het thema wordt reeds in het eerste jaar vastgelegd.

De kandidaat maakt een persoonlijke studie van een plant / toepassing die zich binnen één van deze rubrieken situeert:

 • huidverzorging
 • Zorg- en wellnesssector
 • Voedingssuplement
 • Didaktisch - pedagogisch gebruik
 • Distributie

  Dit schriftelijke werk wordt mondeling toegelicht.