#100552
#Opleiding #Dierenzorg

Uitbater van honden- en kattenpension

Introductie

Deze opleiding bevat 4 modules en loopt over 2 jaar.
Modules 1 en 2 gaan door in campus Veurne en Kortrijk vanaf begin september.
Alle andere modules gaan alleen door in campus Veurne.
Module 3 en 4 gaan enkel van start indien er voldoende kandidaten voor zijn.

Omschrijving

Een uitbater van een dierenpension biedt diensten aan voor het tijdelijk huisvesten van huisdieren op een manier conform de wetgeving op dierenwelzijn. Hierbij dient een onderscheid gemaakt te worden tussen de beheerder van de instelling en de verantwoordelijke, die elk hun eigen verplichtingen dienen te kennen.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

 • Je hebt voldaan aan de leerplicht. In de toekomst wil je een eigen honden- en/of kattenpension opstarten en je hebt een grote voorliefde voor dieren.
 • Je staat al in het beroep en je wilt de optimale kwaliteit van je werk bekomen.

Voorkennis

Enige affectie met dieren is een pluspunt.

Bijkomende info

Deze opleiding is erkend door de dienst Dierenwelzijn van de Vlaamse Overheid.

Wat kent u na het volgen van deze opleiding?

 • Je leert alles over de bouw en het functioneren van hond en kat: o.a. ziekteleer, eerste hulp bij ongevallen, geslachtscyclussen van de hond en de kat, erfelijkheidsleer, opvoeding en gedrag.
 • Praktische inrichting van het dierenpension en de van kracht zijnde wetgeving.
 • De hond en kat in functie van het pension.
 • Uitbating en inrichting van een honden- of kattenpension.
 • Opmaak van een plan voor eigen honden- en kattenpension.
hond-pension-1-2_2010-552.png
kat-pension-1-1_2010-552.jpg

Programma

Deze 4 modules dienen in onderstaande volgorde gevolgd te worden. (1 sessie = 1 lesavond of lesnamiddag)

1  Basismodule elementaire kynologie (15 sessies)

 • Gedrag van de hond
 • Anatomie en fysiologie
 • Kynologie

2  Basismodule elementaire verzorging van de hond (10 sessies)

 • Voeding van de hond
 • Dagelijkse verzorging
 • Preventie en hygiëne
 • Zoönoses, identificatie en EHBO

3  Kat (8 sessies)

 • Gedrag en rassenkunde
 • Anatomie en fysiologie van de kat
 • Dagelijkse verzorging van de kat in de praktijk
 • Voeding

4  Uitbater van een honden- en kattenpension (25 sessies)

 • De hond in functie van het pension
 • De kat in functie van het pension
 • De praktijk van de uitbating en inrichting van een honden- en kattenpension
 • Wetgeving over de uitbating en inrichting van een honden- en kattenpension

Kies eerst een locatie/tijdstip om deze gegevens te kunnen zien