#170087
#Opleiding #Bouw

Renovatiecoördinator


Slim renoveren op een energiezuinige manier

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

Met deze opleiding willen we een theoretisch kader bieden dat het ganse bouwproces omvat, aangevuld met praktische cases.

Je start met het wetgevend kader rond renovaties en de visie van de overheid hierin.

Alvorens een basisinzicht te verwerven in bouwconstructies, installatietechnieken, hernieuwbare energie en elektrische installaties - met de focus op herkenning - word je ondergedompeld in de fysische aspecten (warmteleer, vocht, akoestiek en verlichting, luchtdichtheid en EPB) van de gebouwde ruimten en installaties.

Je krijgt een korte historiek van de bestaande gebouwen met de hieraan gekoppelde nadelen en/of gebreken. Je zal dus geconfronteerd worden met veelvuldig voorkomende bouwproblematieken waarvoor een gepaste oplossing dient gezocht te worden.

Dit is hetzelfde voor de technieken: na een korte evolutie van de technologie ga je oplossingen bieden op technisch vlak, rekening houdend met de energetische prestaties van het bestaande gebouw. Doelstelling is het technisch aspect binnen renovatiewerk te verruimen.

Tot slot ga je je eigen bedrijfsstrategie uitschrijven, indirecte kosten verwerken in je verkoopprijs en de nodige administratie formaliteiten vervullen bij elke fase van offerte tot (op)levering. Competenties die belangrijk zijn ter voorbereiding van je eigen zaak.

Rode draad doorheen deze module is het gericht kunnen opzoeken van correcte informatie via internet of andere tools.

Introductie

De verhouding tussen nieuwbouw en renovatie is de laatste jaren danig veranderd: we geven overduidelijk steeds meer de voorkeur aan slim renoveren. De tendens richting meer renovatie is een belangrijk gevolg van de Europese, federale en regionale ambitie om het energieverbruik van woningen stevig aan te pakken. Want net uit bestaande woningen is inzake energiezuinigheid de grootste winst te halen. De renovatiecoördinator richt zijn of haar pijlen op deze nieuwe afzetmarkt: duurzame woonconsumenten die een interessante investering zien in het herwaarderen en kosten optimaal renoveren van een bestaande woning.

Omschrijving

HET BEROEPSPROFIEL

De renovatiecoördinator leert tijdens de introductiemodule een inzicht verwerven in het wetgevend kader en de visie van de overheid hierin.

Hernieuwbare energie geïntegreerd met een snelle opvolging van nieuwe bouw- en installatietechnieken + snel evoluerende materialen en grondstoffen, zijn noodzakelijk in het realiseren van "duurzame woningrenovaties" binnen de EPB wetgeving.

Deze kennis wordt gedurende de lessen "constructies" en "technieken" en aan de hand van voorbeeldcases, toegepast in de praktijk.

Tijdens de eindproef zal je nieuwe materialen of slimme informatietechnologie (licht, verwarming, ventilatie, ...) als duurzame gebruikersoplossingen implementeren in de realisatie van een totaalproject.

Het profiel van renovatiecoördinator beperkt zich vandaag niet enkel tot constructiekennis in het installatie- en bouwvak. Als adviseur zal de cursist eveneens zijn of haar verworven kennis over relevante materiaal-, elektro- en informaticatoepassingen gebruiken binnen de opbouw van een renovatieplan.

DE RENOVATIEMARKT

Steeds meer mensen kiezen ervoor om hun woning te renoveren of duurzamer te maken. De vraag naar echte professionals en goed opgeleide renovatiecoördinatoren blijft dan ook toenemen. Met deze opleiding willen we een theoretisch kader bieden dat het ganse bouwproces  omvat. Op basis hiervan ben je in staat om het totaalconcept van bouw- of renovatieprojecten voor ogen te houden, kan je klant - door toepassing van gegronde vakkundigheid - overtuigen en eveneens bewust omgaan met onderaannemers. Zich onderscheiden van de rest door kennis en kwaliteit is toch hetgeen waar we allen naar streven?

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Dit ondernemerschapstraject is bestemd voor personen werkzaam in de bouw of personen die affiniteit hebben met de bouwsector.

Voorkennis

Er is geen specifieke voorkennis vereist.

Personen met voorkennis kunnen deelnemen aan de vrijstellingsproeven van de modules:

 • Introductie tot renoveren
 • Bouwfysica
 • Bouwtechnologie - constructies
 • Bouwtechnologie - technieken

Gelieve een campusmedewerker te contacteren voor de praktische regeling van de vrijstellingsproeven.

Toelatingsvoorwaarden

Je bent minimum 18 jaar of je wordt 18 in het jaar dat de opleiding van start gaat.

Bijkomende info

VRIJSTELBARE MODULES VOOR KENNERS

Voor onderstaande modules kan een vrijstelling verleend worden na het slagen in de vrijstellingsproef:

 • Introductie tot renoveren
 • Bouwfysica
 • Bouwtechnologie - constructies
 • Bouwtechnologie - technieken

DIGITAAL KENNISPLATFORM

In deze opleiding wordt een online cursistenplatform aangeboden vanuit de doelstelling om maatgerichte en ondersteunende kennis beschikbaar te stellen. Oefencases, studiedossiers en werktools zullen zowel project- als cursistafhankelijk worden opgeladen door het docententeam.

BEGELEIDING OP DE CAMPUS

Onze coaches zullen jou tijdens de ingeplande begeleidingssessies individueel ondersteunen in je leerproces, met als doelstelling streven naar een positief eindresultaat.

isoleren-1-3_2017-87.jpg
renovatiecoordinator-renovatie-1-1_2017-87.png
renovatiecoordinator-1-2_2017-87.jpg

Programma

Dit ondernemerschapstraject is modulair opgebouwd:

1STE JAAR:

 • MODULE - Introductie tot renoveren [12 LESUREN]
  • Inleiding en overheidsvisie
  • Wetgevend kader
  • Renovatiewerken van opstart tot oplevering
  • Examen
 • MODULE - Bouwfysica [32 LESUREN]
  • Warmteleer
  • Vocht
  • Akoestiek en verlichting
  • Luchtdichtheid
  • EPB energieprestatieregelgeving
  • Examen
 • MODULE - Bouwtechnologie - constructies [40 LESUREN]
  • Planlezen en lastenboek
  • Dakconstructies
  • Muren en gevels
  • Vloeren
  • Ondergrondse constructies
  • Examen
 • MODULE - Bouwtechnologie - technieken [32 LESUREN]
  • Verwarming en hernieuwbare energie
  • Ventilatie
  • Hemelwater
  • Elektrische installatie
  • Examen
 • MODULE - Asbest eenvoudige handelingen [8 lesuren]

2DE JAAR:

 • MODULE - Analyse en remediëring van bestaande gebouwen - constructies [44 LESUREN]
  • Het Belgische woonpatrimonium
  • Historiek van de bestaande gebouwen
  • Eindwerkbespreking
  • Infosessie/bedrijfsbezoek over de nieuwe evoluties binnen het beroep van renovatiecoördinator
  • Bouwpathologie en bouwtechnische kennis
  • Biologische aantasting van hout
  • Meten is weten
  • Analyse en remediëring van bestaande gebouwen
  • Examen
 • INDIVIDUELE BEGELEIDING - constructies  [1 LESUUR PER PERSOON]
 • MODULE - Analyse en remediëring van bestaande gebouwen - technieken [32 LESUREN]
  • Het Belgische woonpatrimonium
  • Eindwerkbegeleiding
  • Infosessie/bedrijfsbezoek over de nieuwe evoluties binnen het beroep van renovatiecoördinator
  • Evolutie van de technieken
  • Analyse en remediëring van bestaande gebouwen
  • Examen
 • INDIVIDUELE BEGELEIDING - technieken [1 LESUUR PER PERSOON]
 • MODULE - Toegepaste bedrijfsvoering [36 LESUREN]
  • Toekomstvisie - MVO - marketing
  • Algemeen bedrijfskostenplan - uurloonberekening
  • Wetgeving en administratieve formaliteiten
  • Examen

EINDPROEF:

Nadat je geslaagd bent in alle modules van de beroepskennis maak je een projectdossier dat achteraf verdedigd wordt voor een externe jury.

Kies eerst een locatie/tijdstip om deze gegevens te kunnen zien

Lesdata

Datum Startuur Einduur

Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

Locatie

 • Syntra West - Campus Ten Briele
 • Ten Briele 7
 • 8200 Brugge
Bekijk op Google Maps

Contact

 • T: 078/353 653
 • F: 050/403061
 • Sofie@syntrawest.be