Aannemer pleisterwerken

Natte binnenbepleistering uitvoeren ter afwerking van plafonds en binnenwanden
 • icon Vanaf 24-09-2024
 • icon Brugge
 • icon 2 jaar
 • icon 871,20 incl. BTW (1ste jaar)
 • Knelpuntopleiding
 • KMO-portefeuille
 • Opleidingscheques
Schrijf in
 • icon Vanaf 24-09-2024
 • icon Brugge
 • icon 2 jaar
 • icon 871,20 incl. BTW (1ste jaar)

Omschrijving

Gedurende deze opleiding komt enkel 'natte binnenbepleistering' aan bod.

De theoretische basiskennis wordt gecombineerd met de praktijk met als doelstelling de vaardigheden van een stukadoor onder de knie te krijgen.  

Een belangrijk onderdeel in deze opleiding is het correct lezen en interpreteren van een eenvoudig bouwplan, alsook een correte opmeting van de te bepleisteren delen. Hierna start je met de voorbereiding van de ondergronden. Je weet welke materialen en grondstoffen je  hiervoor dient te gebruiken en je kan hiervan een materialenstaat opmaken. Vervolgens ga je profielen plaatsen om rechte muren te pleisteren. Tot slot ga je de aangekochte pleister afreien, vlakmaken, schuren en afwerken.

Gedurende het laatste jaar ga je pleisterwerken uitvoeren ter afwerking van plafonds en binnenwanden (zowel manueel als machinaal aanbrengen): onderhouds- en herstellingswerken uitvoeren, de te bewerken oppervlakken uitlijnen, draagconstructies aanbrengen op de te bewerken oppervlakken, pleisterlagen van diverse samenstelling aanbrengen op plafonds en wanden en pleisterlagen egaliseren en afwerken. De praktijk wordt gecombineerd met de nodige theoretische ondersteuning. Last but not least ga je je eigen bedrijfsstrategie uitschrijven, indirecte kosten verwerken in de verkoopprijs en de nodige administratieve formaliteiten vervullen bij elke fase van offerte tot (op)levering.

Het beroep van stukadoor is een 'knelpuntberoep' omwille van de specifieke arbeidsomstandigheden. Deze opleiding zal dus zeker een meerwaarde betekenen in jouw eventuele zoektocht naar een job.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Deze opleiding is bestemd voor personen die het beroep van stukadoor willen aanleren of zich hierin willen vervolmaken.

Voorkennis

Er is geen voorkennis vereist.
Personen zonder voorkennis starten in het eerste jaar.

Personen met voorkennis van de modules:

 • Basis ruwbouwafwerking
 • Basis praktijk stukadoor

kunnen vrijgesteld worden door te slagen voor de vrijstellingsproeven.

Contacteer een campusmedewerker voor de praktische regeling van de vrijstellingsproef.

Hoe ziet het programma van deze opleiding eruit?

1STE JAAR

Basis ruwbouwafwerking theorie [16 SESSIES]

 • Planlezen en opmeting
 • De ondergronden herkennen
 • Bijzondere afwerkingsconstructies
 • Het voorbehandelen van de diverse ondergronden
 • Kennis van de basisgrondstoffen, materialen en gereedschappen
 • Veilig gebruik van gereedschap en machines
 • Examen

Basis pleisterwerken stukadoor [15 SESSIES]

 • Werfinrichting en -onderhoud
 • De basistechnieken van pleisterwerken (wand en plafondbepleistering) uitvoeren:
  • Ondergrond voorbereiden
  • Profielen plaatsen
  • Het nodige materiaal inschatten voor een bepaald werk
  • De nodige mengsels bereiden
  • De aangebrachte pleister afreien, vlakmaken, schuren en afwerken
 • Examen

Werken op hoogte; gebruik van steigers [1 SESSIE]

Asbest eenvoudige handelingen [2 SESSIES]

2DE JAAR

Pleisterwerken [18 SESSIES]

 • Warenkennis en technologie
 • Uitvoering: aanbrengen van profielen, pleisterdragers, wapeningsmiddelen
 • Pleisterwerk schilderklaar maken - afwerkingsvormen

Toegepaste bedrijfsvoering cluster bouw [via e-learning]

 • Wetgeving
 • Administratie
 • Milieu en veiligheid
 • Principes kostprijsberekening

Basisveiligheid door aannemers - niveau 12 voor kleine werven [4 SESSIES]

Uitvoeringsdossier stukadoor [5 SESSIES]

 • Ontleden van een bouwplan en lastenboek
 • Opmeting, lezen en opmaak van een meetstaat
 • Materiaalstaat opmaken
 • Kostprijsberekening: rendement en algemene kosten

Eindproef
Nadat je geslaagd bent in alle modules van de beroepskennis maak je een monografie die toegelicht wordt voor een externe jury.

Bijkomende info

Persoonlijke beschermingsmiddelen :
De cursist zorgt voor niet loshangende werkkledij, soepele veiligheidsschoenen S1, een stof / veiligheidsbril, een stofmasker P2 en nitrilhandschoenen.


Aankoop van klein gereedschap zal tijdens de eerste les doorgegeven worden.

Getuigschrift

Wie deze opleiding met succes beëindigt, ontvangt het getuigschrift van 'Aannemer pleisterwerken'. Dit getuigschrift is erkend door de Vlaamse Gemeenschap.

Locaties en data


Vanaf 24-09-2024
2 jaar
Schrijf in

€ 871,20 incl. BTW (1ste jaar)

Avond

ADRES


Wil je meer weten?

FotoSofie Deschepper
curl effect

Heb je vragen over een opleiding?
Of denk je eraan om die op maat of op locatie te organiseren?

Contacteer onze Productmanager

Sofie Deschepper

Stel je vraag