Houtskeletbouwer

Duurzaam en energiezuinig bouwen.
 • icon Vanaf 23-09-2024
 • icon Brugge
 • icon 2 jaar
 • icon 871,20 incl. BTW (1ste jaar)
 • KMO-portefeuille
 • Opleidingscheques
Schrijf in
 • icon Vanaf 23-09-2024
 • icon Brugge
 • icon 2 jaar
 • icon 871,20 incl. BTW (1ste jaar)

Omschrijving

Het beroepsprofiel

Houtskeletbouw is een specifieke bouwmethode die niet zomaar door elke zelfstandige aannemer of bouwarbeider kan uitgevoerd worden. Omwille van de specificiteit van dit bouwvak dienen deze vakmensen zich te differentiëren van de metselbouw.

De houtbouwmarkt

Waar vroeger houtskeletbouw vaak een verbouw- of nevenactiviteit was van bouwaannemers, vanwege het geringe orderboek en de uitblijvende vraag naar houtnieuwbouw, zien we vandaag dat sleutel-op-de-deur en houtskeletbouw een nieuwe match vormen bij nieuwbouwprojecten. Dit aandeel projecten groeit voor een nieuwe klantengroep die prijsbewust, comfortabel en ecologisch willen bouwen met hout. Een lage-energiewoning in houtskeletbouw is een duurzame bouwmethode en wordt vandaag de dag een algemeen aanvaarde bouwwijze in Vlaanderen. De opleiding houtskeletbouwer hoort thuis in dit nieuwe marktsegment.

Met deze opleiding willen we zowel de theorie als de praktijk in elkaar laten samenvloeien waardoor je zowel de kennis als de vaardigheden onder de knie hebt. Je start met de  voorbereiding en machinale houtbewerking. Aan de hand van een eenvoudig werkstuk worden de houtverbindingen aangeleerd, rekening houdend met de veiligheidsvoorschriften. Je leert eveneens werktekeningen lezen en begrijpen. Vervolgens krijg je een theoretische basiskennis ruwbouw, die noodzakelijk en tevens ondersteunend is voor het bouwen van houtskeletbouwwoningen. Houtkennis, binnen- en buitenafwerking en de energieprestatieregelgeving zijn eveneens belangrijke onderwerpen. Uniek in deze opleiding is het optrekken van een houten draagconstructie aan de hand van een stappenplan.

Gedurende deze praktijkoefening komen de volgende bouwfacetten aan bod: buitenschrijnwerk en -bekleding, binnenbekleding en dakconstructie. Het aspect 'duurzaam' en 'energiezuinig' bouwen vormt een rode draad doorheen deze opleiding, met telkens een terugkoppeling naar de energieprestatieregelgeving. Last but not least leer je je eigen bedrijfsstrategie uitschrijven, indirecte kosten verwerken in de verkoopprijs en de nodige administratieve formaliteiten vervullen bij elke fase van offerte tot (op)levering.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Personen die aan de toelatingsvoorwaarden voldoen en werkzaam zijn in bouw en hout.

Toelatingsvoorwaarden

Om toegelaten te worden in de opleiding dien je aan minstens één van volgende voorwaarden te voldoen.

Aantoonbare ervaring:

Je bent beroepsactief in een bedrijf met affiniteit voor bouw en hout zoals bvb. aannemer, architekt, ingenieur en werknemer.

Kwalificatiebewijs:

 • Volwassenonderwijs:
  • Getuigschrift / diploma van het ondernemerschapstraject meubelmaker, aannemer binnenschrijnwerk, aannemer buitenschrijnwerk, aannemer interieurbouw, aannemer dakwerken of aannemer metsel- en betonwerken
  • Getuigschrift / diploma van de opleiding meubelmaker, binnenschrijnwerker, buitenschrijnwerker, interieurbouwer, daktimmerwerk of metselwerken in een andere onderwijsinstelling voor volwassenen
  • Getuigschrift / diploma van de opleiding machinaal houtbewerker, binnenschrijnwerker, buitenschrijnwerker, interieurbouwer, metselaar, bekister-ijzervlechter, dakdekker of daktimmerman bij de VDAB
 • Technisch secundair onderwijs:
  • Getuigschrift / diploma 3de graad TSO bouw
  • Getuigschrift / diploma 3de graad TSO hout
 • Beroeps secundair onderwijs:
  • Getuigschrift / diploma van het 7de jaar BSO dakwerken
  • Getuigschrift / diploma van het 7de jaar BSO renovatie bouw
  • Getuigschrift / diploma van het 7de jaar BSO restauratie bouw
  • Getuigschrift / diploma van het 6de jaar BSO houtbewerking
  • Getuigschrift / diploma van het 6de jaar BSO ruwbouw
  • Getuigschrift / diploma van het 6de jaar BSO  bekister
  • Getuigschrift / diploma van het 6de jaar BSO  betonstaalvlechter
  • Getuigschrift / diploma van het 6de jaar BSO binnenschrijnwerker
  • Getuigschrift / diploma van het 6de jaar BSO buitenschrijnwerker
  • Getuigschrift / diploma van het 6de jaar BSO dakdekker
  • Getuigschrift / diploma van het 6de jaar BSO daktimmerman
  • Getuigschrift / diploma van het 6de jaar BSO interieurbouwer
  • Getuigschrift / diploma van het 6de jaar BSO machinaal houtbewerker
  • Getuigschrift / diploma van het 6de jaar BSO werkplaatsschrijnwerker
 • Deeltijds beroepsonderwijs:
  • Getuigschrift / diploma werkplaatsbinnenschrijnwerk hout
  • Getuigschrift / diploma werkplaatsbuitenschrijnwerk hout
 • Leertijd:
  Diploma van dakdekker, bekister, ijzervlechter, meubelmaker, werkplaatsbinnenschrijnwerker hout, werkplaatsbuitenschrijnwerker hout, productiemedewerker interieurbouw of metselaar
 • Duaal:
  • Getuigschrift / diploma interieurbouwer duaal
  • Getuigschrift / diploma ijzervlechter en bekister-beton duaal
  • Getuigschrift / diploma ruwbouw duaal

Hoe ziet het programma van deze opleiding eruit?

1STE JAAR

Werkvoorbereiding en machinale houtbewerking [10 SESSIES]

 • Inleiding en persoonlijke uitrusting
 • Houtatelier: gereedschap, machines en onderhoud
 • Kennis werktekeningen en -documenten
 • Vervaardigen van een eenvoudig werkstuk
 • Examen

Houtskeletbouw voor nieuwbouwwoningen: houtkennis en ruwbouw [13 SESSIES]

 • Planlezen, opmeting, werfinrichting en onderhoud
 • Ruwbouw: grondwerken, funderingen en ondergronden
 • Houtmassiefbouw - houtskeletbouw: algemeen
 • Materiaal en houtkennis
 • Stabiliteit van lichte en zware structuren
 • Examen

Houtskeletbouw voor nieuwbouwwoningen: afwerking en energieprestatie-regelgeving (EPB) [9 SESSIES]

 • Binnen- en buitenafwerking
 • Normering en energieprestaties
 • Renovatie versus nieuwbouwwoningen of bouwcombinaties
 • Examen

Werken op hoogte: gebruik van steigers [1 SESSIE]

Asbest: eenvoudige handelingen [2 SESSIES]

2DE JAAR

Houtskeletbouw in de praktijk [28 SESSIES]

 • Werkvoorbereiding: planning
 • Werkvoorbereiding: voorbereiding van grondstoffen
 • Massief hout en plaatmateriaal machinaal verzagen
 • Werfinrichting, milieu en veiligheid
 • Optrekken van het houten frame of skelet
 • Buitenschrijnwerk en buitenbekleding
 • Binnenbekleding
 • Dakconstructie
 • Eindwerkbegeleiding
 • Examen

WERKPLEKLEREN: Houtskeletbouw in de praktijk [17 LESUREN]

Basisveiligheid door aannemers - niveau 12 voor kleine werven [4 SESSIES]

Toegepaste bedrijfsvoering cluster bouw [9 SESSIES]

 • Visie en strategie
 • Algemeen bedrijfskostenplan
 • Wetgeving en administratieve formaliteiten:
  • Verplichtingen vestiging als aannemer/werkgever
  • Aannemingsovereenkomst
  • Werken met/in onderaanneming
  • Van offerte tot oplevering

Eindproef:

Nadat je geslaagd bent in alle modules van de beroepskennis maak je een monografie die toegelicht wordt voor een externe jury.

Bijkomende info

FLEXIBEL LEREN

Vrijstelbare modules voor kenners
Voor onderstaande modules kan een vrijstelling verleend worden wanneer je geslaagd bent voor de vrijstellingsproef:

 • Werkvoorbereiding en machinale houtbewerking houtskeletbouw FLEX
 • Houtskeletbouw voor nieuwbouwwoningen - houtkennis en ruwbouw FLEX
 • Houtskeletbouw voor nieuwbouwwoningen - afwerking en energieprestatieregelgeving (EPB) FLEX

Digitaal kennisplatform
In deze opleiding wordt een online cursistenplatform aangeboden vanuit de doelstelling om maatgerichte en ondersteunende kennis beschikbaar te stellen. Oefencases, studiedossiers en werktools zullen zowel project- als cursistafhankelijk worden opgeladen door het docententeam

Werkplekleren bij werkgevers
Werkplekleren betekent dat je in praktijk gaat leren bij een leerbedrijf. Wat je dient te kennen en kunnen, leer je bij een praktijkopleider in een bedrijf. Natuurlijk gaan we jou hierbij intensief begeleiden. En we doen dit al van bij het eerste contact met jouw opleidingscoach. Eerst bespreken we wat de bedoeling is en wat de verwachtingen zijn. Daarna bekijken we samen welk type bedrijf het beste bij jou en jouw ambities past. In eerste instantie ga je zelf op zoek naar een leerbedrijf.

Begeleiding op de campus
Onze coaches zullen jou tijdens de ingeplande begeleidingssessies individueel ondersteunen in je leerproces, met als doelstelling streven naar een positief eindresultaat.

PERSOONLIJKE BESCHERMINGSMIDDELEN

Je zorgt voor niet loshangende werkkledij, veiligheidsschoenen S1, een veiligheidsbril, gehoorbeschermers en een stofmasker P2.

Aankoop van klein gereedschap zal tijdens de eerste les doorgegeven worden.

Getuigschrift

Wie deze opleiding met succes beëindigt, ontvangt het getuigschrift van 'Specialist houtskeletbouw'. Dit getuigschrift is erkend door de Vlaamse Gemeenschap.

Locaties en data


Vanaf 23-09-2024
2 jaar
Schrijf in

€ 871,20 incl. BTW (1ste jaar)

Avond

ADRES

Wil je meer weten?

FotoSofie Deschepper
curl effect

Heb je vragen over een opleiding?
Of denk je eraan om die op maat of op locatie te organiseren?

Contacteer onze Productmanager

Sofie Deschepper

Stel je vraag