Erkende opleiding tot EPB-Verslaggever


Materie rond energieprestatie- en ventilatie
#150107
#Opleiding #Bouw

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

Na het volgen van deze opleiding en slagen voor een geïntegreerde proef worden je gegevens doorgegeven aan VEA zodat je toegang krijgt tot het centraal examen dat door hen wordt georganiseerd.

Introductie

Sedert 2015 is een erkenningsregeling voor verslaggevers ingevoerd. Beschikken over het juiste diploma is nu niet meer voldoende om zich te kunnen registreren als verslaggever. Het werken als verslaggever vereist immers een gespecialiseerde vakkennis en opvolging van de energieprestatie- en ventilatiematerie. Hiertoe is door het VEA een opleidingstraject van 96 uur vooropgesteld dat enkel door erkende opleidingsinstellingen mag gegeven worden.

Omschrijving

Syntra West is door het VEA erkend om de opleiding te geven en het examen te organiseren.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Deze opleiding richt zich tot iedere nieuwe en/of bestaand, inactieve verslaggevers die voldoen aan de voorwaarden opgelegd door het VEA.

Voorkennis

Om erkend te worden als EPB-verslaggever moet je beschikken over één van volgende diploma's of het equivalente masterdiploma met dezelfde titulatuur:

 • Architect, Master of Science in de architectuur of Master of Architecture
 • Burgerlijk ingenieur-architect of Master of Science in de ingenieurswetenschappen - architectuur
 • Burgerlijk ingenieur, Master of Science in de ingenieurswetenschappen of Master of Civil Engineering
 • Industrieel ingenieur of Master of Science in de industriële wetenschappen
 • Technisch ingenieur
 • Bio-ingenieur of Master of Science in de bio-ingenieurswetenschappen
 • Interieurarchitect of Master of Science in de interieurarchitectuur
 • Graduaat bouw
 • Bachelor bouw
 • Bachelor elektromechanica, afstudeerrichting klimatisering
 • Architect-assistent of Bachelor in de toegepaste architectuur

Bij twijfel neem je best rechtreeks contact op met het Vlaams Energieagentschap.

Bij twijfel over gelijkschakeling kan je ook al eens kijken op deze website.

Methodologie

Zowel de theoretische achtergrond als de praktische toepassing ervan wordt aan de hand van real-life voorbeelden en met gebruik van de door VEA beschikbaar gestelde software aangeleerd.

De opleiding gebeurt op een interactieve manier met veel ruimte voor vraagstelling en begeleiding.

Programma

1. EPB-regelgeving en EPB-eisen in Vlaanderen (12u)

2. EPB-berekeningsmethodiek (4u)

3. Gebouwen: geometrische kenmerken, bouwtechnieken en bouwfasering (12u)

4. Netto-energiebehoefte van een gebouw: warmteverliezen en - winsten (12u)

5. Technische installaties (20u)

6. Hygiënische ventilatie (8u)

7. EPB-meetcodes, software en toepassingen, technische fiches en certificaten (8u)

8. Interpretatie van de resultaten en communicatie binnen een bouwteam (4u)

9. Praktische oefening / geïntegreerde proef (16u)

Opgelet: Deze opleiding wordt georganiseerd door onze partner Skilliant. Het erkenningsnummer voor Skilliant is DV.O214464.