#100883
#Opleiding #Bouw

Basisopleiding tegelzetten


Leer aan de hand van praktijkopdrachten diverse ruimtes betegelen!

Omschrijving

Tijdens deze basisopleiding worden er diverse praktijkopdrachten uitgewerkt. Telkens komen werkvoorbereiding, eigenlijke uitvoering, afwerking en oplevering aan bod tijdens deze opdrachten.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Deze opleiding is bestemd voor personen die de basiskennis en basisvaardigheden van tegelzetten willen kennen en uitvoeren.

Voorkennis

Er is geen voorkennis vereist.

Bijkomende info

Persoonlijke beschermingsmiddelen:

 • De cursist zorgt voor niet loshangende werkkledij, veiligheidsschoenen S1 en een veiligheidsbril.
 • Aankoop van klein gereedschap zal tijdens de eerste les doorgegeven worden.

Wat kent u na het volgen van deze opleiding?

Na het volgen van deze basisopleiding heeft men de nodige voorkennis verworven om het ondernemerschapstraject "Aannemer tegelzetten" in campus Brugge te vervolledigen.

Dit ondernemerschapstraject kan starten van zodra we 10 deelnemers ingeschreven hebben.

 

tegelzetten-tegelzetter-fiance-1-3_2010-883.jpg
tegelzetten-tegelzetter-fiance-1-2_2010-883.jpg
tegelzetten-tegelzetter-fiance-1-1_2010-883.jpg

Programma

BASISJAAR

Basis werkvoorbereiding en tegeltechnieken [32 SESSIES]

 • Inleiding en persoonlijke uitrusting
 • Bouwwerf (atelier): kennis gereedschap en machines + onderhoud gereedschap
 • Technologie: ondergronden en materialenkennis
 • Praktijkopdrachten (werkvoorbereiding, uitvoering, afwerking en oplevering):
  • betegelen van een wand- en vloerfragment in een bergruimte
  • betegelen van een keuken
  • betegelen van een toiletruimte

Asbest - eenvoudige handelingen [2 SESSIES]

 • DEEL 1:
  • Hoe kwam men vroeger in contact met asbest?
  • Opname van asbest
  • Uitbreiding gezondheidsrisico's
  • Opstelling blootstellingsregister
  • Uitbreiding asbesthoudende producten - hechtgebonden en losgebonden asbest
  • Wetgeving en etikettering
  • Opstellen van een beknopt werkplan
  • Aanpassing veilige werkmethode
  • Asbest en milieuwetgeving in Vlaanderen, Brussels Gewest en Wallonië
  • Signalisatie asbestwerven
  • Aangepaste werkmethodes voor het verwijderen van golfplaten en leiën
 • DEEL 2: Herkenning van asbest
 • DEEL 3: Vragenlijst

Werken op hoogte - gebruik van steigers [1 SESSIE]

 • DEEL 1:
  • Veiligheidsreglementering ivm werken in de hoogte en risico op vallen kennen en kunnen interpreteren
  • De verschillende soorten stellingen kennen
  • De definitie van werken in de hoogte en van het risico van vallen kennen
  • De voorzorgsmaatregelen kennen bij het risico waarbij personen of objecten vallen
  • De weersomstandigheden en de voorzorgsmaatregelen in geval van verandering van deze omstandigheden kennen
  • Definitie van toegelaten gewichten en de veiligheidsregels met betrekking tot deze gewichten kennen en kunnen toepassen
  • Weten hoe men een stelling veilig kan betreden en gebruiken
  • Voorschriften aangaande veiligheid, milieu en welzijn toepassen
  • Persoonlijke beschermingsmiddelen instellen en gebruiken
 • DEEL 2: Vragenlijst

Op het einde van iedere module wordt een moduleproef afgenomen.

Kies eerst een locatie/tijdstip om deze gegevens te kunnen zien