Basisopleiding tegelzetten


Diverse ruimtes betegelen aan de hand van een eigen opgemaakte materialenstaat!
#100883
#Opleiding #Bouw

Omschrijving

Ben je handig? Kan je nauwkeurig werken? Heb je ruimtelijk en technisch inzicht?

Prima, want dit zijn competenties die noodzakelijk zijn om het beroep van vloerder - tegelzetter goed te kunnen uitoefenen. Gedurende deze opleiding gaan we jou de knepen van het vak aanleren.

Deze basisopleiding bestaat uit een 3-tal praktijkopdrachten. Bij iedere opdracht komt telkens  werkvoorbereiding, eigenlijke uitvoering, afwerking en oplevering aan bod.

Het correct bepalen van materialen en grondstoffen is belangrijk bij de uitvoering van elke opdracht. Vandaar dat je bij iedere werkvoorbereiding, zelf zal bepalen hoeveel tegels er bijvoorbeeld nodig zijn voor het betegelen van een wand of toiletruimte. Na het uitvoeren van je opdracht kom je te weten of je berekening correct was.

Het beroep van vloerder - tegelzetter is een 'zwaar knelpuntberoep' op vlak van kwaliteit, kwantiteit en specifieke arbeidsomstandigheden. Deze opleiding zal dus een meerwaarde betekenen tijdens jouw eventuele zoektocht naar een job.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Deze opleiding is bestemd voor personen die de basiskennis en -vaardigheden van tegelzetter willen kennen en kunnen.

Voorkennis

Er is geen voorkennis vereist.

Bijkomende info

Persoonlijke beschermingsmiddelen

De cursist zorgt voor niet loshangende werkkledij, veiligheidsschoenen S1 en een veiligheidsbril.

Aankoop van klein gereedschap zal tijdens de eerste les doorgegeven worden.

Methodologie

tegelzetten-tegelzetter-fiance-1-3_2010-883.jpg
tegelzetten-tegelzetter-fiance-1-2_2010-883.jpg
tegelzetten-tegelzetter-fiance-1-1_2010-883.jpg

Programma

Basis werkvoorbereiding en tegeltechnieken [32 SESSIES]

 • Inleiding en persoonlijke uitrusting
 • Bouwwerf (atelier):
  • Kennis gereedschap en machines
  • Onderhoud van gereedschap
 • Technologie: ondergronden en materialenkennis
 • Praktijkopdrachten:
  • Betegelen van een wand- en vloerfragment in een bergruimte:
   • Werkvoorbereiding, uitvoering, afwerking en oplevering
  • Betegelen van een keuken:
   • Werkvoorbereiding, uitvoering, afwerking en oplevering
  • Betegelen van een toiletruimte:
   • Werkvoorbereiding, uitvoering, afwerking en oplevering

 

Asbest - eenvoudige handelingen [2 SESSIES]

 • DEEL 1:
  • Hoe kwam men vroeger in contact met asbest?
  • Opname van asbest
  • Uitbreiding gezondheidsrisico's
  • Opstelling blootstellingsregister
  • Uitbreiding asbesthoudende producten - hechtgebonden en losgebonden asbest
  • Wetgeving en etikettering
  • Opstellen van een beknopt werkplan
  • Aanpassing veilige werkmethode
  • Asbest en milieuwetgeving in Vlaanderen, Brussels Gewest en Wallonië
  • Signalisatie asbestwerven
  • Aangepaste werkmethodes voor het verwijderen van golfplaten en leiën
 • DEEL 2: Herkenning van asbest
 • DEEL 3: Vragenlijst

 

Werken op hoogte - gebruik van steigers [1 SESSIE]

 • DEEL 1:
  • Veiligheidsreglementering ivm werken in de hoogte en risico op vallen kennen en kunnen interpreteren
  • De verschillende soorten stellingen kennen
  • De definitie van werken in de hoogte en van het risico van vallen kennen
  • De voorzorgsmaatregelen kennen bij het risico waarbij personen of objecten vallen
  • De weersomstandigheden en de voorzorgsmaatregelen in geval van verandering van deze omstandigheden kennen
  • Definitie van toegelaten gewichten en de veiligheidsregels met betrekking tot deze gewichten kennen en kunnen toepassen
  • Weten hoe men een stelling veilig kan betreden en gebruiken
  • Voorschriften aangaande veiligheid, milieu en welzijn toepassen
  • Persoonlijke beschermingsmiddelen instellen en gebruiken
 • DEEL 2: Vragenlijst

Getuigschrift

Wie deze opleiding met succes beëindigt, ontvangt voor de gevolgde onderdelen 'deelcertificaten', erkend door de Vlaamse Gemeenschap.

Goesting om het traject verder te zetten? Surf dan naar de opleiding 'Aannemer tegelzetter' of contacteer een campusmedewerker voor bijkomende informatie.

Deze opleiding kan starten van zodra er 10 personen ingeschreven zijn.

De lessen worden gegeven door docenten die dagdagelijks in de praktijk staan. Ze geven je dus vanuit hun eigen ervaringen de nodige kennis, vaardigheden en tips & tricks mee.