#100883
#Opleiding #Bouw

Basisopleiding tegelzetten


Leer aan de hand van praktijkopdrachten diverse ruimtes betegelen!

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

Na het volgen van deze basisopleiding heb je de nodige voorkennis verworven om het ondernemerschapstraject "Aannemer tegelzetten" in campus Brugge te vervolledigen.

Dit ondernemerschapstraject start van zodra er 10 deelnemers zijn.

Omschrijving

Tijdens deze basisopleiding worden er diverse praktijkopdrachten uitgewerkt. Bij iedere opdracht komen telkens werkvoorbereiding, eigenlijke uitvoering, afwerking en oplevering aan bod.

Het correct bepalen van materialen en grondstoffen is belangrijk bij de uitvoering van een opdracht. Vandaar dat bij iedere werkvoorbereiding, je zelf bepaalt hoeveel tegels er bijvoorbeeld nodig zijn voor het betegelen van een wand of toiletruimte. Na het uitvoeren van je opdracht kom je te weten of je berekening correct was.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Deze opleiding is bestemd voor personen die de basiskennis en basisvaardigheden van tegelzetten willen kennen en uitvoeren.

Voorkennis

Er is geen voorkennis vereist.

Bijkomende info

Persoonlijke beschermingsmiddelen:

 • De cursist zorgt voor niet loshangende werkkledij, veiligheidsschoenen S1 en een veiligheidsbril.
 • Aankoop van klein gereedschap zal tijdens de eerste les doorgegeven worden.
tegelzetten-tegelzetter-fiance-1-3_2010-883.jpg
tegelzetten-tegelzetter-fiance-1-2_2010-883.jpg
tegelzetten-tegelzetter-fiance-1-1_2010-883.jpg

Programma

BASISJAAR

Basis werkvoorbereiding en tegeltechnieken [32 SESSIES]

 • Inleiding en persoonlijke uitrusting
 • Bouwwerf (atelier): kennis gereedschap en machines + onderhoud gereedschap
 • Technologie: ondergronden en materialenkennis
 • Praktijkopdrachten (werkvoorbereiding, uitvoering, afwerking en oplevering):
  • betegelen van een wand- en vloerfragment in een bergruimte
  • betegelen van een keuken
  • betegelen van een toiletruimte

Asbest - eenvoudige handelingen [2 SESSIES]

 • DEEL 1:
  • Hoe kwam men vroeger in contact met asbest?
  • Opname van asbest
  • Uitbreiding gezondheidsrisico's
  • Opstelling blootstellingsregister
  • Uitbreiding asbesthoudende producten - hechtgebonden en losgebonden asbest
  • Wetgeving en etikettering
  • Opstellen van een beknopt werkplan
  • Aanpassing veilige werkmethode
  • Asbest en milieuwetgeving in Vlaanderen, Brussels Gewest en Wallonië
  • Signalisatie asbestwerven
  • Aangepaste werkmethodes voor het verwijderen van golfplaten en leiën
 • DEEL 2: Herkenning van asbest
 • DEEL 3: Vragenlijst

Werken op hoogte - gebruik van steigers [1 SESSIE]

 • DEEL 1:
  • Veiligheidsreglementering ivm werken in de hoogte en risico op vallen kennen en kunnen interpreteren
  • De verschillende soorten stellingen kennen
  • De definitie van werken in de hoogte en van het risico van vallen kennen
  • De voorzorgsmaatregelen kennen bij het risico waarbij personen of objecten vallen
  • De weersomstandigheden en de voorzorgsmaatregelen in geval van verandering van deze omstandigheden kennen
  • Definitie van toegelaten gewichten en de veiligheidsregels met betrekking tot deze gewichten kennen en kunnen toepassen
  • Weten hoe men een stelling veilig kan betreden en gebruiken
  • Voorschriften aangaande veiligheid, milieu en welzijn toepassen
  • Persoonlijke beschermingsmiddelen instellen en gebruiken
 • DEEL 2: Vragenlijst

Op het einde van iedere module wordt een moduleproef afgenomen.

Kies eerst een locatie/tijdstip om deze gegevens te kunnen zien

Lesdata

Datum Startuur Einduur

Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

Locatie

 • Syntra West - Campus Ten Briele
 • Ten Briele 7
 • 8200 Brugge
Bekijk op Google Maps

Contact

 • T: 078/353 653
 • F: 050/403061
 • Sofie@syntrawest.be