Aannemer sloopwerken


Gevels en gebouwen op een veilige manier slopen conform de geldende milieuwetgeving.
#160068
#Opleiding #Bouw

Omschrijving

Afbraakwerken dienen veilig en zorgvuldig uitgevoerd te worden. Bijkomend dient het recycleren snel en correct te verlopen. Belangrijk hierbij is de opmaak van een 'sloopopvolgingsplan' zodat de uitvoering conform de geldende milieuwetgeving kan gebeuren.

Na het volgen van deze opleiding kan je - zelfstandig en rekening houdend met de veiligheidsvoorschriften - de werkvoorbereiding, planning en opvolging van sloopwerken correct uitvoeren. De leerinhoud wordt via (praktijk)opdrachten stapggewijs aangeleerd. Deze opdrachten sluiten zo goed mogelijk aan bij de realistische situaties uit de beroepspraktijk.

Tot slot leer je je eigen bedrijfsstrategie uitschrijven, indirecte kosten verwerken in de verkoopprijs en de nodige administratieve formaliteiten vervullen bij elke fase van offerte tot (op)levering.

Rode draad gedurende de volledige opleiding is 'veilig werken & regelgeving' die invloed hebben op de uitvoering van sloopwerken.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Deze opleiding is bestemd voor:

 • Tewerkgestelden in de sector of voor personen die zich hierin willen vestigen
 • Bedrijven die met sloop- en afbraakwerken in contact komen
 • Bedrijven die grondwerken uitvoeren

Voorkennis

Er is geen voorkennis vereist.

slopen-1-4_2016-68.jpg
grondwerken-sloopwerken-sloop-1-1_2016-68.jpg

Programma

Werkvoorbereiding en uitvoering sloopwerken: [22 SESSIES]

 • Inleiding en persoonlijke uitrusting
 • Uitrusting en infrastructuur
  • Kennis en kostprijs gereedschap en machines
  • Procedures en richtlijnen werf en gebruik van machines / gereedschap
  • Onderhoud werf en uitrusting (inclusief keuring)
 • Basis bouwtechnologie
 • Plananalyse en opmaken meetstaat
 • Praktijkopdrachten:
  • Werkvoorbereiding: analyse werkopdracht (planlezen, opmeten)
  • Uitvoeringsgegevens samenstellen (materiaalstaat, werkplanning, uitvoering voorbereiden)
  • Uitvoering: werfinrichting, werkwijze, transport en administratie
  • Oplevering


Bouwadministratie [9 SESSIES]

 • Wetgeving
 • Administratie
 • Milieu en veiligheid
 • Principes kostprijsberekening


Werken op hoogte - gebruik van steigers [1 SESSIE]


Asbest - eenvoudige handelingen [2 SESSIES]


Basisveiligheid door aannemers - niveau 12 voor kleine werven [4 SESSIES]


Eindproef:

Nadat je geslaagd bent in alle modules van de beroepskennis maak je een monografie die toegelicht wordt voor een externe jury.

Getuigschrift

Wie deze opleiding met succes beëindigt, ontvangt het getuigschrift van 'Ruwbouwactiviteiten - aannemer sloopwerken'. Dit getuigschrift is erkend door de Vlaamse Gemeenschap.

De lessen worden gegeven door docenten die in de praktijk staan. Ze geven je dus vanuit hun eigen ervaringen de nodige kennis, vaardigheden en tips & tricks mee.