#160068
#Opleiding #Bouw

Aannemer sloopwerken


Gevels en gebouwen op een veilige manier slopen

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

Na het volgen van deze opleiding kan je - zelfstandig en rekening houdend met de veiligheidsvoorschriften - de werkvoorbereiding, planning en opvolging van sloopwerken correct uitvoeren. De leerinhoud wordt via (praktijk)opdrachten aangeleerd en maximaal gekoppeld aan de vakkennis. Tot slot leer je je eigen bedrijfsstrategie uitschrijven, indirecte kosten verwerken in de verkoopprijs en de nodige administratieve formaliteiten vervullen bij elke fase van offerte tot (op)levering. De rode draad tijdens de ganse opleiding is "veilig werken & de regelgeving die invloed heeft op de uitvoering van de sloopwerken".

Omschrijving

Via (praktijk)opdrachten komt de leerinhoud de verschillende stappen aan bod. Deze opdrachten sluiten zo goed mogelijk aan bij de realistische situaties uit de beroepspraktijk.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Dt ondernemerschapstraject is bestemd voor:

 • Tewerkgestelden in de sector of voor personen die zich hierin willen vestigen
 • Bedrijven die met sloop- en afbraakwerken in contact komen
 • Bedrijven die grondwerken uitvoeren

Voorkennis

Er is geen voorkennis vereist.

slopen-1-4_2016-68.jpg
grondwerken-sloopwerken-sloop-1-1_2016-68.jpg

Programma

1 JAAR

Werkvoorbereiding en uitvoering sloopwerken: [22 SESSIES]

 • Inleiding en persoonlijke uitrusting
 • Uitrusting en infrastructuur
  • Kennis en kostprijs gereedschap en machines
  • Procedures en richtlijnen werf en gebruik van machines / gereedschap
  • Onderhoud werf en uitrusting (inclusief keuring)
 • Basis bouwtechnologie
 • Plananalyse en opmaken meetstaat
 • Praktijkopdrachten:
  • Werkvoorbereiding: analyse werkopdracht (planlezen, opmeten)
  • Uitvoeringsgegevens samenstellen (materiaalstaat, werkplanning, uitvoering voorbereiden)
  • Uitvoering: werfinrichting, werkwijze, transport en administratie
  • Oplevering

Bouwadministratie [9 SESSIES]

 • Wetgeving
 • Administratie
 • Milieu en veiligheid
 • Principes kostprijsberekening

Werken op hoogte - gebruik van steigers [1 SESSIE]

Asbest - eenvoudige handelingen [2 SESSIES]

Basisveiligheid door aannemers - niveau 12 [4 SESSIES]

Eindproef:

Nadat je geslaagd bent in alle modules van de beroepskennis maak je een monografie die achteraf verdedigd wordt voor een externe jury.

Indien je hierin geslaagd bent ontvang je het getuigschrift 'Ruwbouwactiviteiten - aannemer sloopwerken'.

Kies eerst een locatie/tijdstip om deze gegevens te kunnen zien

Lesdata

Datum Startuur Einduur

Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

Locatie

 • Syntra West - Campus Ten Briele
 • Ten Briele 7
 • 8200 Brugge
Bekijk op Google Maps

Contact

 • T: 078/353 653
 • F: 050/403061
 • Sofie@syntrawest.be