#150206
#Opleiding #Bouw

Aannemer binnenschrijnwerk


Vervaardigen en plaatsen van binnenschrijnwerk

Omschrijving

Heb je interesse voor nieuwe technologieën? Werk je graag met hout? Ben je nauwkeurig en creatief in diverse afwerkingen? Dan is deze opleiding - met een mix van theorie en praktijk - echt jouw ding.

Gedurende deze opleiding leer je welbepaalde houtverbindingen machinaal vervaardigen waarbij je zowel de werkvoorbereiding, productie, afwerking en oplevering uitvoert. Deze verschillende houtverbindingen worden uitgevoerd in minimum vier praktijkopdrachten. Je leert eveneens werktekeningen maken met het tekenprogramma AutoCAD.

Vervolgens leer je zelfstandig enkele productietechnieken bij het machinaal vervaardigen van binnenschrijnwerk toepassen, rekening houdend met voorschriften rond veiligheid, milieu en kwaliteit. Tot slot dien je zelfstandig de werkvoorbereiding voor het plaatsen van binnenschrijnwerkelementen uit te voeren, alsook de plaatsingstechnieken voor binnendeuren, trappen, wanden en plafonds, conform de kwaliteits- en veiligheidsvoorschriften. Je kunt opdrachten analyseren en offerten opmaken.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Deze opleiding is bestemd voor personen die het beroep van schrijnwerker willen uitoefenen.

Voorkennis

Er is geen voorkennis vereist.

Personen met voorkennis van de modules:

 • Basis werkvoorbereiding en machinale houtbewerking
 • Basis CAD-tekenen cluster hout

kunnen vrijgesteld worden op basis van een kwalificatiebewijs (erkend door Syntra Vlaanderen) of door te slagen in de vrijstellingsproef.
Contacteer een campusmedewerker voor de praktische regeling van de vrijstellingsproeven.

Bijkomende info

Persoonlijke beschermingsmiddelen

De cursist zorgt voor niet loshangende werkkledij, veiligheidsschoenen S1, een veiligheidsbril, gehoorbeschermers en een stofmasker P2.

Aankoop van klein gereedschap zal tijdens de eerste les doorgegeven worden.

trap-en-binnendeur-1-2_2015-206.jpg
hout-snijden-1-1_2015-206.jpg
plantekenen-1-3_2015-206.jpg

Programma

1STE JAAR

Basis werkvoorbereiding en machinale houtbewerking [34 SESSIES]

 • Houtatelier  en onderhoud, materiaalkennis
 • Kennis werktekeningen en -documenten
 • Praktijk: vervaardigen van eenvoudige werkstukken in hout (minimum 4 praktijkopdrachten)


Basis CAD tekenen cluster hout [6 SESSIES]

 • Inleiding AutoCAD
 • Lay-out, algemene begrippen en terminologie
 • Tekenen en bewerken van diverse objecten
 • Gebruik maken van de lagentabel
 • Plaatsen van een tekst


2DE JAAR


Werkvoorbereiding productie binnenschrijnwerk [34 SESSIES]

 • Infrastructuur bedrijf, machines, inrichting en onderhoud
 • Binnendeuren en trappen:
  • Technologie, marktanalyse en principes werktekening
  • Werkopdrachten:
   • Werkvoorbereiding
   • Productie van onderdeel of schaalmodel van vlakke binnendeur, paneeldeur, rechte steektrap en bordestrap
   • Afwerking en oplevering


Werken op hoogte - gebruik van steigers [1 SESSIE]


Asbest - eenvoudige handelingen [2 SESSIES]


3DE JAAR


Werkvoorbereiding plaatsen binnenschrijnwerk [18 SESSIES]

 • Werfinrichting, soorten binnenschrijnwerk
 • Technologie: kenmerken ruwbouw, opmeting
 • Werkopdrachten plaatsen van binnenschrijnwerk:
  • Werkvoorbereiding
  • Plaatsen van binnenschrijnwerk
  • Afwerken + opleveren


Basisveiligheid door aannemers - niveau 12 voor kleine werven [4 SESSIES]


Toegepaste bedrijfsvoering cluster bouw [9 SESSIES]

 • Visie en strategie
 • Algemeen bedrijfskostenplan
 • Wetgeving en administratieve formaliteiten:
  • Verplichtingen vestiging als aannemer/werkgever
  • Aannemingsovereenkomst
  • Werken met/in onderaanneming
  • Van offerte tot oplevering


Eindproef

Nadat je geslaagd bent in alle modules van de beroepskennis maak je een monografie die toegelicht wordt voor een externe jury.

Getuigschrift

Wie deze opleiding met succes beëindigt, ontvangt het getuigschrift van 'Schrijnwerkers- en glazenmakersactiviteiten - aannemer binnenschrijnwerk'. Dit getuigschrift is erkend door de Vlaamse Gemeenschap.

Docenten met een ruime expertise uit het werkveld staan je met raad en daad bij. Zij helpen je in het bijspijkeren van je vakkennis en ondernemerschapszin.