#150439
#Opleiding #Beauty en wellness

Gespecialiseerd Voetverzorger - CCV methode

Introductie

De opleiding Gespecialiseerd Voetverzorger duurt twee jaar (2 lesmomenten per week) en wordt aangeboden in onze Campus Brugge, Kortrijk & Veurne.

  • Campus Veurne: start op woensdag 19/09/2018

Wekelijks les op woensdagavond van 18u30-22u00 + regelmatig les op zaterdagvoormiddag van 8u30-12u00.

  • Campus Kortrijk: start op woensdag 19/09/2018.

Wekelijks les op woensdagnamiddag van 13u00-16u30

+ regelmatig les op zaterdagvoormiddag van 8u30-12u00.

  • Campus Kortrijk: start op donderdag 20/09/2018.

Wekelijks les op donderdagavond van 18u30-22u00.

+ regelmatig les op zaterdagvoormiddag van 8u30-12u00.

(Gelieve bij inschrijving Campus Kortrijk duidelijk te vermelden of je bij de woensdagnamiddaggroep of donderdagavondgroep wenst aan te sluiten.)

  • Campus Brugge: start op donderdag 20/09/2018.

Les op donderdagavond van 18u30-22u00 en op zaterdagvoormiddag van 8u30-12u00. (Je hebt ongeveer evenveel keer les op donderdagavond als op zaterdagvoormiddag.)

Omschrijving

De gespecialiseerde voetverzorg(st)er staat in voor de eerstelijns voetverzorging: je voorkomt en behandelt huid- en nagelaandoeningen en geeft professioneel advies over schoeisel, lichaamshouding en voethygiëne. Je maakt komaf met eelt, ingegroeide nagels, kalknagels en likdoorns en je bekwaamt je in zeer gespecialiseerde technieken zoals orthonyxie (nagelbeugeltjes maken en plaatsen) en orthoplastie (kunstnagelfragmenten maken en plaatsen). Je leert met de juiste mesjes en tangen werken en je kan alle soorten verbanden aanleggen. Daarnaast bezit je over een ruime kennis van pathologie om bij medische problemen door te verwijzen naar een arts of podoloog. Met andere woorden: je verlost jouw klanten van ongemakken en helpt in het voorkomen ervan!

Tijdens deze tweejarige opleiding worden alle vaardigheden praktijkgericht aangeleerd.

Onze docenten zijn één voor één vakspecialisten (gespecialiseerd voetverzorger of podoloog) met een eigen zaak die door hun jarenlange ervaring borg staan voor een kwalitatief hoogstaande opleiding.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Je bent 18 jaar of ouder en geïnteresseerd in verzorging. Je hebt voldoende ondernemingsgeest om de uitdaging van een zelfstandig beroep aan te gaan.

Voorkennis

Voor deze opleiding is geen voorkennis vereist. In deze training zijn voldoende lesuren opgenomen opdat alle vaardigheden grondig getraind kunnen worden.

Bijkomende info

Om de aangeleerde technieken zo goed mogelijk onder de knie te krijgen, worden de technieken op medecursisten en nadien op meegebrachte modellen ingeoefend. Daarnaast organiseert Syntra West externe praktijklessen in rusthuizen, ziekenhuizen... onder begeleiding van de docent.

Methodologie

Alle inhouden worden praktijkgericht aangeleerd. Hierdoor is het niet mogelijk om vrijstellingen aan te vragen voor bepaalde onderdelen (zoals Anatomie, Fysiologie, Pathologie, Hygiëne). Ook komen er geen theoretische examens aan bod, maar moet alle kennis toegepast kunnen worden in de praktijk, zodoende dat uitgevoerde acties correct worden uitgevoerd, als ook beredeneerd en onderbouwd zijn.

Via tussentijdse praktijkevaluaties worden leervorderingen opgevolgd. Op het einde van het traject wordt een praktische eindproef afgelegd, waarbij alle aangeleerde competenties de revue passeren.

medischpedicureverzorgingve-1-2_2015-439.jpg
medischpedicureverzorgingve-1-1_2015-439.jpg

Programma

De Basisprincipes van het CCV-model

CCV staat voor Contextuele Competentie Verwerving. Competentiegericht opleiden waarbij alle beroepsvaardigheden al doende aangeleerd worden.

De kennis, vaardigheden en attitudes die in het SERV-profiel worden vooropgesteld worden in deze training functioneel ingebouwd. Op deze manier groei je als cursist gedurende deze twee jaar durende training tot een vakspecialist, waarbij de kennis eenvoudig omgezet kan worden naar jouw zelfstandige onderneming.

Alle aangeleerde vaardigheden zijn dan ook relevant voor het uitvoeren van dit fantastisch beroep.

Door deze manier van opleiden en begeleiden zal niet alleen de kennis en vaardigheden goed onderbouwd worden, maar wordt ook het inzicht en autonoom functioneren sterk gestimuleerd.

Inhoud

1. Verzorging uitvoeren

De zelfstandig gespecialiseerd voetverzorger biedt zowel een basis- als aanvullende nagel- en huidverzorging aan. Door middel van niet-invasieve snij- en freestechnieken probeert hij pijn en andere ongemakken weg te nemen. Hiervoor moet hij de problemen herkennen, de juiste verzorgingsmethode kiezen en deze verzorging correct uitvoeren.

2. Verbanden en hulpstukken aanbrengen

De zelfstandig gespecialiseerd voetverzorger brengt eenvoudige wondverbanden, beschermende, drukvrijmakende en occlusieve verbanden aan. Hij hanteert ook andere hulpmiddelen, die hij eventueel op maat maakt, ter ondersteuning van de verzorging. Door het gebruik van deze verbanden en hulpmiddelen wordt het ongemak van de cliënt/patiënt weggenomen en zoveel als mogelijk vermeden in de toekomst.

3. Hygiënisch werken

De zelfstandig gespecialiseerd voetverzorger werkt in een nette praktijk met grondig gereinigde en gedesinfecteerde instrumenten. Wanneer hij ambulant een verzorging uitvoert zal de zelfstandig gespecialiseerd voetverzorger ook aandacht moeten besteden aan de hygiënische omstandigheden. Tijdens de verzorging blijft de zelfstandig gespecialiseerd voetverzorger oog hebben voor de hygiëne zodat kruisbesmetting wordt vermeden.

4. Omgaan met cliënten/patiënten

De zelfstandig gespecialiseerd voetverzorger is vaak alleen met de cliënt/patiënt tijdens de verzorging. Door het opbouwen van een vertrouwensrelatie kan de zelfstandig gespecialiseerd voetverzorger nog beter inspelen op de behoeften van de (ook wat oudere) cliënt/patiënt. Door zich, van bij het eerste contact, ten dienste te stellen van de cliënt/patiënt zorgt de zelfstandig gespecialiseerd voetverzorger ervoor

dat de cliënt/patiënt zich gerespecteerd voelt en een comfortabel gevoel overhoudt aan het bezoek.

5. Administratie voeren

Om goed te functioneren als zelfstandig gespecialiseerd voetverzorger is het niet alleen belangrijk om a.d.h.v. cliënten/patiëntenfiches de evolutie in de verzorging van een cliënt/patiënt bij te houden, maar zal de zelfstandig gespecialiseerd voetverzorger ook werk moeten maken van een overzichtelijke agenda zodat cliënten/patiënten stipt volgens afspraak worden geholpen.

Ook voor andere bijkomende administratie zoals verzekeringspapieren, formulieren van mutualiteiten, e.d. zal de zelfstandig gespecialiseerd voetverzorger moeten instaan.

6. Veilig en milieubewust werken

De zelfstandig gespecialiseerd voetverzorger is zowel verantwoordelijk voor zijn eigen veiligheid als voor die van de cliënt/patiënt. Zowel voor, tijdens als na de verzorging is veilig werken een evident onderdeel van zijn handelen. Tijdens het opruimen houdt de zelfstandig gespecialiseerd voetverzorger rekening met milieuvoorschriften zodat mens en milieu geen onnodige risico's lopen.

7. Zaak commercieel beheren

De zelfstandig gespecialiseerd voetverzorger zal niet alleen een goede voetverzorging moeten uitvoeren, hij zal ook zijn praktijk op commercieel gebied moeten beheren om te kunnen blijven werken. Naast de wettelijke verplichtingen die een eigen zaak met zich meebrengt, zal hij ook gericht moeten handelen om zijn cliënteel uit te bouwen en te behouden.