Pedicure - Voltijdse dagopleiding

Zet je eerste ‘stappen’ in de voetverzorging en wordt pedicure.
 • icon Vanaf 23-09-2024
 • icon Kortrijk
 • icon 1 jaar
 • icon 1587,52 incl. BTW
Schrijf in
 • icon Vanaf 23-09-2024
 • icon Kortrijk
 • icon 1 jaar
 • icon 1587,52 incl. BTW

Introductie

Word gespecialiseerd voetverzorger. Fix alle voeten van top tot teen!

Omschrijving

Wil jij op een periode van één cursusjaar het beroep van gespecialiseerd voetverzorger aanleren vanuit de praktijk? Dan is deze voltijdse dagopleiding de juiste keuze.

Dankzij talrijke klantendiensten, stage en de praktijkgerichte aanpak van onze docenten, die het reilen en zeilen kennen uit hun eigen praktijk, ben jij na deze opleiding klaar om van start te gaan als pedicure of om je eigen praktijk op te starten.

De lessen gaan door op werkdagen van 8u30 tot 12u en van 13u tot 16u30. De opleiding bevat minimum 20 lesuren (vijf lessen van vier lesuur) per week.

Als fundamenten van ons lichaam verdienen de voeten veel aandacht. Omwille van onaangepast schoeisel, onvoldoende aandacht voor de teennagelverzorging en de voortdurende belasting van de voeten, hebben heel veel mensen nood aan een deskundige gespecialiseerde voetverzorging of in de volksmond ook weleens een 'medische' pedicure genoemd. Met de huidige vergrijzing van de bevolking wordt deze nood steeds groter.

De gespecialiseerde voetverzorg(st)er staat in voor de eerstelijns voetverzorging:

 • Je voorkomt en behandelt huid- en nagelaandoeningen en geeft professioneel advies over schoeisel en voethygiëne.
 • Je maakt komaf met eelt, ingroeiende nagels, verdikte of schimmelnagels en likdoorns en je bekwaamt je in gespecialiseerde technieken zoals:
  • vilttherapie en anti-drukverbanden
  • onychoplastie (nagelaanbouw en kunstnagelfragmenten)
  • orthoplastie (protectieve siliconen orthesen)
  • nagelregulatietechnieken (nagelbeugels)
 • Je leert hoe je veilig instrumenten zoals tangen en bistouriemesjes hanteert.

Daarnaast beschik je over voldoende kennis van (algemene) anatomie, fysiologie en pathologie om interdisciplinair samen te werken met podologen, paramedici en artsen.

Kortom: je verlost jouw klanten van ongemakken en voorkomt de terugkeer van huid- en nagelaandoeningen!

Voor wie is deze opleiding bestemd?

 • Je bent minimum 18 jaar of moet aan de leerplicht voldaan hebben.
 • Je wenst het statuut van student te behouden.
 • Je hebt nog recht op het groeipakket (kinderbijslag).
 • Je wenst het beroep op een zo kort mogelijke tijd te leren.

Voorkennis

 • ?Er is geen voorkennis vereist om deze opleiding te volgen.
 • ?Heb je reeds voorkennis en wens je te weten of je in aanmerking komt voor vrijstellingen? Voor meer info over de vrijstellingsvoorwaarden en -mogelijkheden stuur een mailtje naar stien.vandermeiren@syntrawest.be

Toelatingsvoorwaarden

 • ?Je bent minimum 18 jaar of moet aan de leerplicht voldaan hebben.
 • ?De lessen worden in het Nederlands gegeven. Een goeie kennis van het Nederlands is dus een must om deel te kunnen nemen en de theorie van de praktijk te kunnen verwerken.

Methodologie

 • Binnen deze opleiding wordt 1 week (20 u) stage voorzien. Deze kan verspreid over de hele opleiding uitgevoerd worden of in één stageblok. Stage biedt de toekomstige professional heel wat voordelen: je doet werkervaring op, oriënteert jezelf en je leert de aangeleerde technieken toepassen binnen een professionele context. Een stage-werkervaring staat bovendien mooi op jouw cv. Zeker wanneer je stagementor jouw attitudes en competenties via een referentie onderschrijft.
 • Doorheen de lessenreeks wordt er gebruik gemaakt van e-learning.
 • Doorheen de lessenreeks worden enkele opdrachten gemaakt, naast de geplande lesuren. De docent zal deze tijdens de lessenreeks concreet toelichten.
 • De aangeleerde technieken worden ingeoefend op elkaar.
 • Er zal regelmatig gevraagd worden om verschillende modellen mee te brengen, om de nodige technieken op te kunnen oefenen.
 • De examens spreiden zich over de volledige opleiding. Op het einde van de opleiding vindt de eindproef plaats: je voert een salonproef uit en/of verdedigt jouw eindwerk voor het vaste docententeam en een extern jurylid.

Hoe ziet het programma van deze opleiding eruit?

De opleiding gespecialiseerd voetverzorger is opgebouwd uit verschillende modules:

 • Elementaire voetverzorgingstechnieken
 • Bijzondere voetverzorgingstechnieken
 • Huidaandoelingen en behandelmethoden
 • Nagelaandoeningen en behandelmethoden
 • Praktijksessies basis
 • Algemene anatomie en fysiologie (e-learning)
 • Interdisciplinaire voetverzorging en risicovoeten
 • Nagelregulatietechnieken
 • Orthoplastie
 • Praktijksessies gevorderd
 • Externe kijkstages
 • Eindwerk(begeleiding) en eindproef

Bijkomende info

Indien je het volledige programma van een voltijdse dagopleiding volgt kan je het recht op het groeipakket (kinderbijslag) behouden.

Wat zijn de voordelen van een voltijdse dagopleiding?

 • Officiële certificering door de Vlaamse overheid
 • Boeiende mix van theorie en praktijk
 • Grote kans op onmiddellijke tewerkstelling
 • Tijdens de looptijd van je opleiding kan je aan de slag als student-zelfstandige
 • Tijdens de looptijd van je opleiding behoud je het statuut van studend en het groeipakket (vroegere kinderbijslag)
 • Je blijft fiscaal ten laste van je ouders

Stand van zaken KB voetverzorger:

Het beroep van voetverzorger is momenteel een beroep die valt onder FOD economie. Voorlopig is er dan ook geen wettelijk kader voorzien voor de activiteiten dat de gespecialiseerd voetverzorger mag uitvoeren. Deze dringende nood aan een wettelijk kader, heeft ervoor gezorgd dat het beroep van de voetverzorger in de toekomst hoogstwaarschijnlijk paramedisch zal worden door middel van een nieuw KB.

Hieronder kan je alvast de Stand Van Zaken omtrent het voorstel nieuw KB terugvinden. Wil je weten wat dit voor jou betekent na het volgen van deze opleiding? Dat kan je terug vinden in alinea

1. Nieuw KB en paramedische erkenning voor gespecialiseerde voetverzorgers in ver gevorderd stadium van erkenning.

De SYNTRA opleiding is afgeleid van een beroepscompetentieprofiel (BEROEPENCLUSTER Schoonheidszorgen – Schoonheidsspecialist(e) – Schoonheidsspecialist(e) - salonbeheerder - van de SERV september 2007). Tevens werden het beroepscompetentieprofiel van Zelfstandig gespecialiseerd voetverzorger (SERV, april 2008) alsook het Koninklijk besluit van 21 december 2006 (zoals gewijzigd op 18 december 2007) betreffende de beroepsbekwaamheid voor de uitoefening van zelfstandige activiteiten op het gebied van lichaamsverzorging […] als uitgangspunt genomen voor het uitschrijven van de basiscompetenties van deze opleiding. De leerinhouden betreffende zelfstandig ondernemerschap werden bijgestuurd na afschaffing van de vestigingswet voor de gereglementeerde beroepen sedert 1/01/2018.

Naar aanleiding van de afschaffing van de vestigingsreglementering door de Vlaamse regering met ingang januari 2018, is de BVV de belangen van de GVV blijven verdedigen op de Federale overheidsdienst Volksgezondheid en Sociale zaken in het kader van een nieuw KB voor de paramedische erkenning van het beroep.

Het voorstel KB werd goedgekeurd door de Technische Commissie van de paramedische beroepen en de Federale Raad voor paramedische beroepen en ligt momenteel op het kabinet van Volksgezondheid ter goedkeuring.

Het is niet gekend wanneer het KB zal goedgekeurd, ondertekend en gepubliceerd worden.  We kunnen op dit moment enkel communiceren dat de aanvraag en erkenningsprocedure voor het paramedische statuut voor de GVV in een ver gevorderd stadium van erkenning zit. De ambitie is om het dossier nog af te ronden in 2022. Het ‘Advies 2021-02 betreffende de podoloog en de voet-hygiënist’ en het ‘Advies 2021-02b betreffende de professional in voetzorg’ vind je op de website van de FOD Volksgezondheid of lees je HIER.

2. Gevolgen voor het beroep indien GVV paramedisch wordt erkend.

De belangrijkste informatie over de huidige paramedische beroepen vind je op Deze website. Als het beroep van GVV paramedisch erkend wordt, dan zal het onder dezelfde wet- en regelgeving vallen.

https://www.health.belgium.be/nl/gezondheid/zorgberoepen/paramedische-beroepen

3. Gevolgen voor de opleiding indien GVV paramedisch wordt erkend.

Als er een nieuw KB betreffende het beroep van ‘professional in de voetzorg’ wordt gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad, dan staan daarin o.a. de voorwaarden beschreven om het beroep te mogen uitoefenen onder die (nieuwe?) beroepstitel. Eén van die voorwaarden is doorgaans een kwalificatiebewijs. Ook het minimaal leerprogramma van dit kwalificatiebewijs wordt omschreven zoals het aantal lesuren, de praktijk, de leerinhouden,…

Zoals vermeld is het huidige leerprogramma van de SYNTRA opleiding afgestemd op het wettelijk kader dat momenteel voorzien is in de wetgeving (zie punt 1).

Zodra het nieuw KB wordt gepubliceerd, zal SYNTRA dit nieuw kader als referentie hanteren en de opleiding inhoudelijk en vormelijk aanpassen volgens de bepalingen opgenomen in het nieuw KB. Pas nadat het KB is ondertekend en gepubliceerd zullen wij de precieze inhoud kennen, doch we kunnen nu al verwachten dat de opleiding zal uitgebreid worden met meer leerinhouden, meer praktijk en meer studiebelastingsuren.

4. Wat betekent dit voor jou?

Als het nieuw KB wordt gepubliceerd, dan zal zoals vermeld onder punt 3, de huidige SYNTRA opleiding GVV niet volstaan om automatisch erkend te worden als ‘professional in voetzorg’ en de nieuwe beroepstitel te mogen dragen. Je zal enkel beroepsactiviteiten mogen uitvoeren die behoren tot het domein van de esthetische voetzorg tenzij je voldoet aan de overgangsvoorwaarden tot het nieuwe beroep.

Voor recent afgestudeerde cursisten en cursisten in opleiding zullen overgangsmaatregelen opgenomen zijn in het KB. De voorlopige overgangsmaatregelen staan beschreven in het aanvullend advies 2021-02b betreffende de professional in de voetzorg. Je kan deze HIER nalezen. Let op, het betreft overgangsmaatregelen die momenteel nog onderwerp zijn van overleg en kunnen dus nog wijzigen!

Eens je bij SYNTRA afgestudeerd bent en je het SYNTRA kwalificatiebewijs GVV op zak hebt, zal je een voorlopige erkenning krijgen die geldig blijft gedurende 3 jaar. Binnen die periode zal je bijkomende overgangsmodules dienen te volgen en meegedaan dienen te hebben aan examens binnen deze overgangsmodules en bewijs dienen te leveren van voldoende gevolgde bijscholingen overeenkomend van minimum 8 uur per jaar gedurende deze drie jaar. Welke opleidingsorganisatie die overgangsmodules en bijscholingen zal organiseren, hoeveel lestijden de overgangsmodules zullen tellen, het lesgeld voor de overgangsmodules en andere bedenkingen zijn tot op heden nog niet gekend. Wij kunnen jullie hieromtrent niet nader informeren doch engageren ons wel om jullie correct en direct op de hoogte te houden van elke evolutie in het dossier.

Vanuit SYNTRA geven we het advies om nu reeds extra praktijkervaring op te doen, extra seminaries en congressen te volgen en je aan te sluiten bij de beroepsvereniging.

Heb je nog bijkomende vragen? Neem contact op met de SYNTRA campus waar je ingeschreven bent.

Als het nieuw KB wordt gepubliceerd, dan zal zoals vermeld onder punt 3, de huidige SYNTRA opleiding GVV niet volstaan om automatisch erkend te worden als ‘professional in voetzorg’ en de nieuwe beroepstitel te mogen dragen. Je zal enkel beroepsactiviteiten mogen uitvoeren die behoren tot het domein van de esthetische voetzorg tenzij je voldoet aan de overgangsvoorwaarden tot het nieuwe beroep.

Voor recent afgestudeerde cursisten en cursisten in opleiding zullen overgangsmaatregelen opgenomen zijn in het KB. De voorlopige overgangsmaatregelen staan beschreven in het aanvullend advies 2021-02b betreffende de professional in de voetzorg. Je kan deze HIER nalezen. Let op, het betreft overgangsmaatregelen die momenteel nog onderwerp zijn van overleg en kunnen dus nog wijzigen!

Eens je bij SYNTRA afgestudeerd bent en je het SYNTRA kwalificatiebewijs GVV op zak hebt, zal je een voorlopige erkenning krijgen die geldig blijft gedurende 3 jaar. Binnen die periode zal je bijkomende overgangsmodules dienen te volgen en meegedaan dienen te hebben aan examens binnen deze overgangsmodules en bewijs dienen te leveren van voldoende gevolgde bijscholingen overeenkomend van minimum 8 uur per jaar gedurende deze drie jaar. Welke opleidingsorganisatie die overgangsmodules en bijscholingen zal organiseren, hoeveel lestijden de overgangsmodules zullen tellen, het lesgeld voor de overgangsmodules en andere bedenkingen zijn tot op heden nog niet gekend. Wij kunnen jullie hieromtrent niet nader informeren doch engageren ons wel om jullie correct en direct op de hoogte te houden van elke evolutie in het dossier.

Vanuit SYNTRA geven we het advies om nu reeds extra praktijkervaring op te doen, extra seminaries en congressen te volgen en je aan te sluiten bij de beroepsvereniging.

Heb je nog bijkomende vragen? Neem contact op met stien.vandermeiren@syntrawest.be

Syntra West is een duurzame onderneming. Cursusmateriaal, opdrachten, werkbundels, ... worden digitaal ter beschikking gesteld op ons online cursistenplatform.

Getuigschrift

Per module waarvoor je slaagt, ontvang je een modulecertificaat erkend door de Vlaamse Gemeenschap. Nadat je de volledige opleiding en eindproef met succes hebt afgerond, ontvang je een ondernemerschapsdiploma of -getuigschrift erkend door de Vlaamse Gemeenschap.

Grondstoffen

Voor deze opleiding dient men een verplicht werkpakket aan te kopen ter waarde van €900. Dit pakket bevat:

 • Instrumenten
 • Basisproducten
 • Verbandmateriaal
 • Handdoeken en tafelbescherming
 • Werkkledij

Tijdens de opleiding leer je bepaalde technieken waarvoor klassikaal materiaal voorzien wordt. Wens je dit zelf aan te kopen om meteen te kunnen oefenen in de praktijk? Wens je een freestoestel om extra te kunnen oefenen tijdens de stagelessen? Dan kan je onderstaande zaken nog optioneel aankopen tijdens de opleiding:

 • Freeskoppen (richtprijs €100)
 • Freestoestel met spraytechnologie (richtprijs €2000)
 • Materiaal voor speciale technieken

De aankoopmogelijkheden voor het pakket, worden via de uitnodiging alsook tijdens de eerste les toegelicht.

Locaties en data


Vanaf 23-09-2024
1 jaar
Schrijf in

€ 1587,52 incl. BTW

Dag

ADRES


Of volg het volledige traject!

Wordt nu voetverzorger! Behandel huid- en nagelklachten van de voeten en voorkom deze in de toekomst.
 • icon 955,90 incl. BTW (1ste jaar)
 • icon Vanaf 04-10-2024
 • icon Diverse locaties
 • icon 2 jaar

Wil je meer weten?

FotoStien Vander Meiren
curl effect

Heb je vragen over een opleiding?
Of denk je eraan om die op maat of op locatie te organiseren?

Contacteer onze Productmanager

Stien Vander Meiren

Stel je vraag