Mobiliteitsexpert: Agrarische en stedelijke mobiliteit


De ontwikkelingen van zowel landelijke als stedelijke gebieden
#180336
#Opleiding #Auto

Introductie

Mobiliteit is tegenwoordig niet meer weg te denken uit onze maatschappij. Steeds meer voertuigen worden aangekocht met als gevolg: meer files en wegenwerken op onze Belgische wegen. Door de continue evolutie van onze markt zitten we nu op een kantelmoment aangaande mobiliteit.

Bedrijven en particulieren zetten veel meer in op autodelen dan het effectieve gebruik ervan. We staan aan de wieg van zelfrijdende auto's, multimobiliteit en elektrische fietsen winnen in stadskernen meer en meer aan belang en steden starten met de invoering van lage-emissiezones.

Dit ondernemerschapstraject biedt een antwoord op de behoefte naar slimme mobiliteitsoplossingen waarmee onze maatschappij reeds enige tijd mee worstelt. De mobiliteitsexpert brengt soelaas door een rechtstreekse impact te creëren op de welvaart en economische situatie van organisaties en personen. Hij of zij zal specifieke mobiliteitsoplossingen, met inbegrip van concrete producten en diensten, als commercieel winkelhouder of zelfstandig expert aanbieden in de markt.

Omschrijving

Agrarische en stedelijke mobiliteit is de tweede module van het traject mobiliteitsexpert. Deze module kan gevolgd worden samen met de andere module Verkeer en maatschappij of de module verkeer en techniek. Elk van deze drie modules kunnen onafhankelijk van elkaar gevolgd worden. Je moet dus niet noodzakelijk de module agrarische en stedelijke mobiliteit gevolgd hebben om bijvoorbeeld in te schrijven in de module verkeer en techniek.

In de module agrarische en stedelijke mobiliteit is het de bedoeling om de ontwikkelingen van zowel landelijke als stedelijke gebieden te gaan bespreken. Hoe is die densiteit gegroeid en wat zorgt ervoor dat we bepaalde wegen aanleggen in steden? Hoe maken we de verbinding met andere steden en houden we hier rekening met bepaalde (beschermde) gebieden? We gaan na hoe Belgische grootsteden zich verhouden tot internationale grootsteden en hoe de steden inspelen op vergroening en doorstorming.

Het exacte programma van deze module vindt je onder het tabblad 'programma'.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

 • Medewerkers steden en gemeenten
 • Provinciale en ministriële diensten
 • Politieinstanties
 • Stedenbouwkundigen
 • Studiebureaus
 • Medewerkers bouwsector
 • Rijscholen
 • Verzekeringsmedewerkers
 • Taxibedrijven
 • Wegenconstructeurs
 • Preventieadviseurs en mobiliteitsverantwoordelijken
 • Toekomstige mobiliteitsconsultants- of researchers
 • Beleidsmedewerker mobiliteit
 • Internationale instellingen
 • Sindici

Voorkennis

Voor het volgen van deze module is geen specifieke voorkennis vereist.

Programma

Agrarische en stedelijke mobiliteit

 • Opbouw stedelijke en landelijke gebieden en ontwikkeling hiervan
 • Ruimtelijke ordening vs. mobiliteitsstromen en verkeersproblemen
 • Invloeden stadsprojecten op mobiliteit
 • Toekomstvisie steden
 • Doorstromingsanalyse
 • Belgische grootsteden vs. internationale grootsteden
 • Parkeerroutesysteem
 • STOP-principe
 • Voorkeurroutes primaire diensten
 • Keuzepanel 2030: klassieke wagens vs. andere vervoersmodi
 • Stadsdistributie
 • Decreet basisbereikbaarheid en ontwikkeling vervoersregio's
2018-336-1-OmschrijvingDocent-1.jpg

Traxio, de federatie van de autosector en de aanverwante sectoren, is tevens medepartner van deze opleiding.