Mobiliteitsexpert


Modulair traject
#180132
#Opleiding #Auto

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

De zelfstandige mobiliteitsverkoper koppelt aan zijn of haar mobiliteitskennis de verkoop van commerciële diensten en producten waardoor hij of zij, zowel aan particulieren en bedrijven, vervoers- en transportoplossingen aanbiedt binnen een innovatieve dienstverlening. De mobiliteitsexpert analyseert de behoeften van een bedrijf, event, stad of gemeente en plaatst deze in een groter geheel met als doelstelling de huidige technologieën en vervoersopties optimaal te benutten.

Starters, adviseurs maar ook gevestigde zelfstandigen in het automobielbedrijf of met een wagenpark zullen, in samenwerking met de mobiliteitsexpert, toegevoegde waarde kunnen creëren door oplossingen te ontwikkelen voor een efficiëntere mobiliteitsomgeving. Dit kan bijvoorbeeld een regionaal deelplatform zijn voor fietsen, maar ook mobiele dienstverlening voor auto's, gecombineerde transportoplossingen met het openbare vervoer of diensten op maat van de bedrijven. De expert verkoop dus in feite 'oplossingen naar mobiliteit'.

Introductie

Mobiliteit is tegenwoordig niet meer weg te denken uit onze maatschappij. Steeds meer voertuigen worden aangekocht met als gevolg: meer files en wegenwerken op onze Belgische wegen. Door de voortdurende evolutie van onze markt zitten we nu op een kantelmoment aangaande mobiliteit.

Bedrijven en particulieren zetten veel meer in op autodelen dan op het effectieve gebruik ervan. We staan aan de wieg van zelfrijdende auto's. Multimobiliteit en elektrische fietsen winnen in stadskernen meer en meer aan belang en steden starten met de invoering van lage-emissiezones.

Dit ondernemerschapstraject biedt een antwoord op de behoefte naar slimme mobiliteitsoplossingen waarmee onze maatschappij reeds enige tijd mee worstelt. De mobiliteitsexpert brengt soelaas door een rechtstreekse impact te creëren op de welvaart en economische situatie van organisaties en personen. Hij of zij zal specifieke mobiliteitsoplossingen, met inbegrip van concrete producten en diensten, als commercieel winkelhouder of zelfstandig expert aanbieden in de markt.

De eerste te starten module van dit traject is: Verkeer en maatschappij

Meer info en inschrijven

(Check zeker alle modules via het tabblad programma)

Noot:

Wanneer je inschrijft voor dit traject schrijf je je in voor de eerste module 'verkeer en maatschappij'.

Wens je dit traject te starten met de module agrarische en stedelijke mobiliteit of de module verkeer en techniek klik dan hieronder om je in te schrijven.

Agrarische en stedelijke mobiliteit

Meer info en inschrijven

Verkeer en techniek

Meer info en inschrijven

Omschrijving

Breng onze mobiliteit in verandering

Vraag je jezelf ook soms af waarom we soms in file staan? Of hoe sluipwegen ontstaan tijdens wegenwerken en zo andere verkeersassen laten bezwijken? Of heb je er al eens bij stil gestaan welk effect signalisatieborden hebben op ons onderbewust zijn en hoe men hierop inspeelt? Wil je ook graag weten hoe we bepaald gedrag in het verkeer kunnen gaan monitoren, analyseren en zelfs gaan voorspellen? Dan is de opleiding mobiliteitsexpert vast en zeker iets voor jou.

Van winkel naar mobiliteitsverkoper

Starters maar ook gevestigde zelfstandige fietshandelaren, autohandelaren en bromfietswinkels kunnen op basis van hun product en dienstverlening toegevoegde waarde creëren door oplossingen aan te bieden voor een efficiëntere mobiliteitsomgeving. Dit kan bijvoorbeeld een regionaal deelplatform zijn voor fietsen, maar ook mobiele dienstverlening voor bromfietsers, gecombineerde transportoplossingen met het openbare vervoer of diensten op maat van bedrijven. De doelstelling van het ondernemerstraject bestaat eruit om mobiliteit als een economische motor toe te passen voor de eigen zaak binnen de huidige maatschappelijke context van ecologische en duurzame mobiliteit.

Freelance mobiliteitsexpert

De zelfstandige mobiliteitsexpert analyseert de behoeften van een bedrijf, stad of gemeente en plaatst deze in een groter geheel. De doelstelling bestaat om duurzaam persoons- en goederenverkeer te kunnen adviseren en integrale mobiliteitsoplossingen op maat aan te bieden met daaraan een belangrijke financiële maar ook ecologische impact voor organisaties, instellingen, werknemers en burgers.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

 • Medewerkers steden en gemeenten
 • Provinciale en ministeriële diensten
 • Politie-instanties
 • Stedenbouwkundigen
 • Studiebureaus
 • Medewerkers bouwsector
 • Rijscholen
 • Verzekeringsmedewerkers
 • Taxibedrijven en openbare besturen
 • Wegenconstructeurs
 • Preventieadviseurs en mobiliteitsverantwoordelijken
 • Toekomstige mobiliteitsmanager, consultant of researcher
 • Beleidsmedewerker mobiliteit
 • Internationale instellingen

Voorkennis

Voor deelname aan de opleiding is geen specifieke voorkennis vereist.

Toelatingsvoorwaarden

Er zijn geen toelatingsvoorwaarden verbonden aan deze opleiding.

Bijkomende info

Competentiebegeleiding

De opleiding biedt per cursist telkens één uur individuele begeleiding tijdens de modules "Verkeer en maatschappij", "Research" en "Mijn mobiliteitsbedrijf". Onze coaches zullen de cursisten tijdens de ingeplande begeleidingssessies, oefeningen en projectcases steeds individueel ondersteunen in de resultaatgerichtheid van hun leerproces.

E-Leren

Het opleidingstraject voorziet om binnen de module "Research" e-leercontent op afstand aan te bieden via het Moodle-platform.

Programma

- 1ste jaar-

MODULE Verkeer en maatschappij (40u)

 • Interactieve andere vervoersmodi
 • Opbouw verkeers- en vervoerssysteem
 • Mobiliteitsbeleid
 • Verkeerskundige ontwikkelingen
 • Duurzaamheidsaspect van onze mobiliteitsvormen
 • Klimatologische impact op verkeer
 • Verkeer in België en internationaal
 • Transport en logistieke basisbeginselen
 • Rol openbaar vervoer
 • Gedragsveranderingen in het verkeer
 • Deeleconomie MaaS
 • Ontwikkeling mobiliteitsmanagement
 • Examen

MODULE Agrarische en stedelijke mobiliteit (48u)

 • Opbouw en ontwikkeling stedelijke en landelijke gebieden
 • Ruimtelijke ordening, mobiliteitsstromen en verkeersproblemen
 • Invloeden stadsproject op mobiliteit
 • Toekomstvisie steden
 • Doorstromingsanalyse in grootsteden
 • Parkeerroutes
 • STOP-principe
 • Voorkeurroutes primaire diensten
 • Keuzepanel 2030: klassieke wagen of andere vervoersmodi?
 • Stadsdistributie
 • Decreet basisbereikbaarheid en ontwikkeling vervoersregio
 • Examen

MODULE Verkeer en techniek (40u)

 • Invloed nieuwe mobiliteitsmodi op weginfrastructuur
 • Analyse huidige vervoersmodi
 • Reactie omgeving op technologische innovaties
 • Ontwikkeling weginfrastructuur voor nieuwe behoeften en tec innovaties
 • Hinderbeperking bij wegenwerken
 • Circulatie steden/gemeenten naar aanleiding events, feestdagen,...
 • Verkeersmanagement
 • Impact mobiliteit bij verkeersongeval
 • Weginfrastructuur van de toekomst
 • Basiskennis: wegcode, technisch reglement voertuigen, ADR, TC, ...
 • Homologatie voertuigen (EU-regelgeving)
 • Mobiliteitsplan Vlaanderen
 • Examen

- 2e jaar -

MODULE Verkeerspricing en behavior (32u)

 • Kostprijs verkeer en invloed gekozen vervoer
 • Afstemming verkeer inzake prijs, duurzaamheid en milieu
 • Verkeersgedrag en psychologie
 • Sensibiliseringsacties
 • Verkeersgedrag anno 2050
 • Mobiliteitsinprenting STOP-principe
 • Examen

MODULE Research (56u, Deze module gebeurt via E-leren)

 • Verkeersonderzoek
 • IOT in het verkeer
 • Verkeerssituaties inschatten met big data
 • Invloeden op transportsector
 • Rapportering gegevens
 • Carpoolen
 • Ongevallenonderzoek
 • Invloed klassieke wagen en nieuwe vervoersmodi
 • ITS-ontwikkelen en MaaS
 • Vervoersmodellen
 • Researchproject
 • Examen

MODULE Verkeersveiligheid (48u)

 • Totstandkoming ongeval  en impact ramptoerisme
 • Verhogen verkeersveiligheid op gevaarlijke punten
 • Effecten slip- en rijvaardigheidscursus
 • Analyse Belgische verkeersveiligheid en andere landen
 • Afleiding telematica en randapparatuur
 • Elektrische auto's: duurzaam of stille doder?
 • Bestuderen cases steden en gemeenten
 • Hoe in de toekomst inspelen op verkeersveiligheid met nieuwe verkeersmodi
 • Examen

MODULE Mijn mobiliteitsbedrijf (40u)

 • Commerciële bedrijfsvoering
 • Financieel beheer
 • Organisatie en management
 • Examen

EINDPROEF (1u)

Getuigschrift

Na het volgen van de lessen en slagen voor de examens en de eindproef ontvang je het getuigschrift MOBILITEITSEXPERT dat erkend is door de Vlaamse Overheid. Indien je bij Syntra West ook een opleiding in ondernemerskills volgt en hiervoor geslaagd bent, dan ontvang je een diploma en bezit je alle kennis om succesvol te starten met jouw eigen zaak.

2018-132-1-OmschrijvingDocent-1.jpg

Traxio

SCELTA MOBILITY

TCV