Basis coach gesprekken leren


Basis coach gesprek
#220438
#Opleiding #Welzijn & gezondheid

Introductie

Een effectief coachgesprek is meer dan een goede babbel met een collega of een cursist. Dat we daar soms wel in belanden wanneer we spreken over coachen, is duidelijk. Een uur tijd nemen om te coachen, is vaak een valkuil en zeker niet efficiënt. We duiden hierbij in onze opleiding graag op het belang van de structuur van het gesprek dat je voert.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Docenten en interne medewerkers

Programma

  • uit wat bestaat een coachinggesprek?
  • juiste vragen stellen
  • concretiseren
  • motiveren
  • acties opstellen
  • confronteren
Docent aan het woord

Door de samenvloeiing van theorie en praktijk kunnen deelnemers gerichter alle vakkennis verwerven om houten draagconstructies op te trekken.

Ronny

See you on