Diabetische Voet(zorg)

Initiatie in preventie, screening, advies en gespecialiseerde behandeling van de diabetespati├źnt.
 • icon Najaar 2024
 • icon Nog niet gekend
 • icon Nog niet gekend
 • icon Nog niet gekend
Hou me op de hoogte
 • icon Najaar 2024
 • icon Nog niet gekend
 • icon Nog niet gekend
 • icon Nog niet gekend

Introductie

Enkele harde cijfers ter inleiding

Men schat dat België meer dan 450 000 diabetespatiënten telt, waarvan 80 tot 90% aan type 2-diabetes lijden. Bovendien zou 1 op de 2 diabetespatiënten niet als zodanig zijn gediagnosticeerd.

15 procent van alle diabetici ontwikkelt ooit een voetwonde. Van die groep kampt 70 procent binnen de vijf jaar met een tweede letsel, en ondergaat 1 op 15 een al dan niet beperkte amputatie. Amputaties bij diabetici zijn in 85 % van de gevallen een gevolg van een slecht genezende voetwonde.

Het doel van deze opleiding is een beter inzicht te krijgen in het ziektebeeld van Diabetes Mellitus, om zo de daaruit voortvloeiende voetproblematiek beter te begrijpen.

De nadruk in deze training ligt op het screenen en het herkennen van deze specifieke voetproblemen, zodat je weet wanneer de cliënt moet geadviseerd worden om contact op te nemen met de huisarts voor het stellen van de diagnose en eventuele verdere doorverwijzing. Op deze manier wordt ook het belang van doorverwijzen en interdisciplinair samenwerken benadrukt.

Omschrijving

Je leert:

 • Een basisscreening kunnen uitvoeren bij een patiënt met diabetes mellitus en hierbij kunnen inschatten wanneer een patiënt contact moet opnemen met de huisarts voor een eventuele verdere doorverwijzing naar een podoloog of diabetes voetkliniek. De verdere screeningsmogelijkheden die door een andere discipline kunnen uitgevoerd worden op de juiste manier in begrijpelijke taal kunnen uitleggen aan jouw patiënt.
 • Een juiste opvolging van een basisvoetverzorging kunnen uitvoeren in overleg met de arts, podoloog of interdisciplinair team van de voetkliniek.
 • Notie hebben van de werking van een voetkliniek en de patiënten hierbij de juiste informatie over de mogelijke behandelingsmethodes aangeven.
 • Het nodige advies kunnen geven met betrekking tot de juiste voethygiëne en schoenkeuze bij een patiënt met diabetes mellitus.

Preventie is uiterst belangrijk, voorkomen is beter dan genezen!  

Concrete doelstellingen zijn:

 • Kennis verwerven over Diabetes Mellitus
 • Inzicht verwerven in de diabeteszorg in België
 • Inzicht krijgen omtrent de wettelijke regelingen omtrent diabeteszorg (terugbetalingen omtrent podologie, diabetesvoetkliniek, orthopedische/semi orthopedische schoen)
 • Gevolgen van Diabetes Mellitus kennen met betrekking tot de voet
 • Weten vanaf wanneer er gesproken wordt van een diabetesvoet
 • Weten vanaf wanneer er gesproken wordt van neuropathie
 • Weten wat neuropathie is
 • Weten wat macro angiopathie is
 • Weten wat micro angiopathie is
 • Weten wat limited joint mobility is
 • Weten wat de gevolgen van een risicovoet zijn op een voetverzorging
 • Rol van verzorgende, verpleegkundige, gespecialiseerd voetverzorger, podoloog en voetkliniek
 • Rol van de schoenmaker
 • De basisscreening van een voet kunnen uitvoeren en hierbij tijdig doorverwijzen
 • Weten op welke manier neuropathie gescreend wordt en wie dit allemaal kan/mag uitvoeren

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Training richt zich vooral naar schoonheidsspecialistes en gespecialiseerde voetverzorgers. Ook voor verpleegkundigen en verzorgende treedt er een professionele meerwaarde op. Ook toonden heel wat kinesisten en kunstnagelstylistes interesse voor dit programma tijdens de afgelopen sessies.

Deze bijscholing in aanmerking komt voor het BVV-kwaliteitslabel (60 accreditatiepunten).

Deze 9 uur durende training kom echter niet in aanmerking voor een vermelding 'Voetverzorging bij diabeten" op de BVV-site. Hiervoor wordt een opleiding van 24 uur vooropgesteld, aangevuld met 8 uur praktijktraining.

Voorkennis

Anatomische voorkennis van de voet is vereist.

Hoe ziet het programma van deze opleiding eruit?

Sessie 1

 • Diabetes Mellitus:
  • Wat is diabetes mellitus?
  • Incidentie
  • Pathofysiologie: type 1 / type 2 / zwangerschapsdiabetes
  • Behandelingsmogelijkheden: orale medicatie / insuline
 • Diabeteszorg in België:
  • Conventie
  • Voetconventie: diabetespas / zorgtraject
  • Terugbetaling schoeisel
 • Wat is een diabetesvoet?
  • Neuropathie
  • Micro en macro angiopathie, 'ulcus', 'infectie', amputatie
  • Limited joint mobility
 • Voethygiëne / schoenkeuze
 • Rol podoloog / schoenmaker / verpleegkundige / vaatchirurg / endocrinoloog / ...

Sessie 2: Screening diabetesvoet

 • Neuropathie:
  • Theorie screeningsmethodes
  • Praktijk screening
 • Angiopathie:
  • Theorie screeningsmethodes
  • Praktijk screening
 • Limited joint mobility:
  • Theorie screeningsmethodes
  • Praktijk screeningsmethodes
 • Overzicht behandelingsmethodes drukontlasting:
  • Vilt
  • Siliconetherapie
  • Schoenen (semi orthopedische schoen, orthopedische schoen, air cast, anterior wedge shoe)

Sessie 3: Casuïstie

 • Aan de hand van foto's diverse stadia herkennen.
 • Verschillende gevalstudies worden samen overlopen om notie te krijgen van correcte behandeling/doorverwijzing bij specifieke problemen.
 • Toepassen van voorgaande theorie wordt hier uitgebreid besproken.
 • Preventie en educatie (dagelijkse voetzorg, schoenadvies, kousadvies, inspecteren!!) is hier belangrijk.

Getuigschrift

Na het volgen van deze opleiding ontvang je een certificaat van deelname aan deze opleiding.

Je ontvangt een attest voor het verkrijgen van 60 accreditatiepunten vanuit de BVV of Belgische Vereniging voor Gespecialiseerde Voetverzorgers.

Wil je meer weten?

FotoStien Vander Meiren
curl effect

Heb je vragen over een opleiding?
Of denk je eraan om die op maat of op locatie te organiseren?

Contacteer onze Productmanager

Stien Vander Meiren

Stel je vraag