#040815
#Opleiding #Verzekeringen

Verzekeringstussenpersoon

Omschrijving

De éénjarige opleiding verzekeringtussenpersoon, stoomt je klaar om als (zelfstandig) verzekeringsmakelaar aan de slag te gaan.

Deze opleiding maakt je wegwijs in de diverse takken van de verzekeringswereld en bevat alle modules waarvoor je als "Verantwoordelijke voor Distributie (VVD)" je kennis dient te bewijzen.

Sinds 1 januari 2015 volstaat het echter niet om enkel de opleiding te volgen. Het FSMA heeft beslist dat er telkens erkende examens moeten afgelegd worden. Voor elke tak waarin een kandidaat makelaar wil bemiddelen, moet er een erkend examen afgelegd worden en dien je hiervoor te slagen.

In deze opleiding zit alles vervat. De theoretische kennis wordt aangevuld met praktische oefeningen, zodat je perfect voorbereid bent op het examen.

Deze examens worden opgenomen in het lessenrooster en kunnen in de organiserende campus afgelegd worden. Na 1 jaar kan je je dus al verzekeringsmakelaar noemen!

Voor wie is deze opleiding bestemd?

 • Personen die in de verzekeringssector willen stappen en een grondige opleiding nodig hebben.
 • Personen die als bediende werken in een verzekeringskantoor.

Toelatingsvoorwaarden

Houder zijn van een diploma hoger secundair onderwijs,

Werkzaam zijn in de verzekeringssector, de banksector of professionele bedoelingen hebben.

Bij inschrijving moet een kopie van het diploma hoger secundair onderwijs worden gevoegd. Zonder deze kopie zal de inschrijving niet worden verwerkt.

Bijkomende info

Wat kent u na het volgen van deze opleiding?

Programma

Module 1: wetgeving (28u)

 • Controle verzekeringsondernemingen, verzekeringsbemiddeling en marktprakijken
 • MiFID gedragsregels
 • Wet van 4 april 2014, deel 4 betreffende de landverzekeringsovereenkomsten

Examens:

 • wetgeving
 • MiFID gedragsregels

Module 2: algemene BA en rechtsbijstand (28u)

 • inleiding
 • contractueele aansprakelijkheid
 • extra- contractueel aansprakelijkheid
 • aansprakelijkheidsverzekering
 • verzekering BA- privé leven
 • verzekering BA jacht
 • verzekering BA organisator
 • verzekering BA vereniging
 • verzekering BA ondernemen
 • verzekering beroepsrisico's
 • rechtbijstandsverzekering
 • verzekering rechtbijstand motorrijtuigen
 • verzekering rechtbijstand andere

Examens:

 • tak 13 algemene BA
 • tak 17 rechtsbijstand

Module 3: motorrijtuigen en hulpverlening (28u)

 • verzekering BA motorrijtuigen
 • verzekering casco voertuigen
 • verzekering hulpverlening
 • verzekering bestuurder - passagiers

Examens:

 • tak 3 voertuigcasco
 • tak 10 BA motorruituigen
 • tak 18 hulpverlening

Module 4: zaakverzekeringen (40u)

 • inleiding
 • zaakverzekeringen
 • verzekering brand eenvoudige risico's
 • verzekering brand speciale risico's
 • verzekering technische risico's
 • verzekering bedrijfschade
 • verzekering krediet
 • verzekering borgtocht

Examens:

 • tak 8 brandverzekeringen
 • tak 9 andere schade aan goederen
 • tak 14 kredietverzekeringen
 • tak 15 borgtochtverzekeringen
 • tak 16 diverse geldelijke verliezen

Module 5: levensverzekeringen & anti-witwas (36u)

 • inleiding
 • juridische aspecten van levensverzekeringen
 • beleggingstechnische aspecten van levensverzekeringen
 • fiscale aspecten
 • wet op aanvullen pensioen
 • anti-witwaswetgeving m.b.t. onafhankelijke verzekeringstussenpersoon

Examens:

 • tak 21 levensverzekeringen
 • voorkoming witwaspraktijken

Module 6: persoonsverzekeringen andere dan leven (24u)

 • inleiding
 • arbeidsongevallenverzekering
 • ongevallenverzekering
 • ziekteverzekering

Examens:

 • tak 1a ongevallen
 • tak 1b arbeidsongevallen
 • tak 2 ziekte

Module 7: transportverzekeringen (32u)

 • casco zee en binnenschepen
 • BA zee- en binnenschepen
 • casco spoorwegmateriaal
 • casco luchtvaartuigen
 • BA luchtvaartuigen
 • vervoerde goederen

Examens:

 • tak 4 casco rollend spoorwegmateriaal
 • tak 5 luchtvaartuigcasco
 • tak 6 casco zee en binnenschepen
 • tak 7 vervoerde goederen
 • tak 11 BA luchtvaartuigen
 • tak 12 BA zee en binnenschepen

Module 8: herverzekeringen (12u)

Examen: herverzekeringen