Bouwtechnische verzekeringen - ABR


De bouwtechnische verzekeringen
#060504
#Opleiding #Verzekeringen

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

Na deze opleiding heb je een praktisch inzicht verworven in de noodzaak van een bouwverzekering. Je zal het nut kennen van een ABR-polis, en de noodzakelijke uitbreidingen leren herkennen. Je zal het begrip '10-jarige aansprakelijkheid' kennen en weten wanneer deze termijn begint en eindigt en wat het verschil is met de gewone aansprakelijkheid. Tevens zal je weten waartoe een controleverzekering dient.

 • De zelfbouwer krijgt meerdere tips om zijn eigen risico verzekerd te krijgen.
 • De aannemer leert zijn bedrijfsrisico te beperken, om zijn winstmarge scherper te kunnen maken.
 • De architect leert het belang om per werf een verzekering te hebben in plaats van uitsluitend beroep te doen op zijn verplichte BA polis.
 • De syndicus zal zeker de waarde van de gevelrenovatiepolis kunnen toepassen in het dagelijks beheer van zijn gebouwen.

Je zal de teksten van de polisvoorwaarden gelezen hebben en de diverse clausules begrijpen. Zo weet je sneller wanneer het project waarmee je bezig bent een speciale aanpassing nodig heeft.

Omschrijving

Bouwen is een complexe aangelegenheid, waarbij verschillende partijen betrokken zijn, die dikwijls slecht verzekerd zijn. Je wordt geconfronteerd met veel praktische vragen van klanten omtrent de verzekering van de diverse partners in hun bouwproject.  

In deze opleiding leer je de risico's kennen bij bouwprojecten en de specifieke zaken rond bouwtechnische verzekeringen. Dit zal je in staat stellen om jouw klanten beter en professioneler te informeren.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Deze opleiding is bestemd voor:

 • verzekeringsmakelaars
 • bedienden op verzekeringskantoren die met bouwverzekeringen te maken krijgen
 • vastgoedmakelaars
 • vastgoedpromotoren
 • architecten
 • aannemers
 • syndici
 • ...

Bijkomende info

Deze opleiding is erkend voor permanente vorming:

 • FSMA: 6 punten Verzekeringen
 • BIV: 3u
abrbouwtechnischeverzekering-1-1_2006-504.jpg

Programma

 • Inleiding
  • Bouwen, een goed verzekerbare activiteit
 • Afhandeling van schade in de bouw
  • Meest voorkomende schades
  • Invloed van verhaal op de schaderegeling
 • Situering van de bouwtechnische verzekering
  • In de tijd
  • Commercieel aspect voor de aannemer
  • Verzekeringstypes (ABR, Decenale, Gevelrenovatie garantiepolis)
  • Aardverschuiving of grondverzakking: ABR of brandpolis?
 • ABR-polis
  • Wie sluiten dergelijke verzekering af, en wanneer?
  • Diverse einddata voor de waarborgen
  • Afdeling 1
   • beschadiging en verlies van een op te richten goed
    • Schade aan materieel
    • Schade aan bestaande goederen (bij verbouwingen)
  • Afdeling 2
   • aansprakelijkheid voor schade aan derden
   • gekruiste aansprakelijkheid
  • Waarborguitbreidingen
  • Uitsluitingen (afkoopbare en niet afkoopbare)
  • Elementen die de premie bepalen
 • ABR polis voor de zelfbouwer
  • Bijkomende waarborgen (ongevallen, onbezoldigde helpers, gehuurd materieel,...)
  • Verhaal op verantwoordelijken
  • Hoe te onderschrijven
 • 10-jarige aansprakelijkheid
  • Waarde van de polis
  • 10-jarige aansprakelijkheidsverzekering
   • 1e element: de controle
   • 2e element: de verzekering

Luc Devlamynck

 • Docent verzekeringen
 • Bestuurslid en VVD'er makelaarscollectief cvba S-team