Impact op de overdracht van familiebedrijven – effect van het nieuwe erfrecht, huwelijksvermogensrecht, erfbelasting en de WVV


Overdracht van familiebedrijven in een hervormde juridische context. Interactieve webinar!
#190355
#Webinar #Verzekeringen

Introductie

De overdracht van het familiebedrijf heeft niet louter een financiële impact, maar betreft ook een emotioneel proces waarbij onvermijdelijk heel wat vragen en bezorgdheden de kop opsteken. In dit seminarie brengt de docent op basis van zijn uitgebreide ervaring de meest voorkomende bezorgdheden onder de aandacht en wordt er dieper ingegaan op de mogelijkheden die de recente wetshervormingen bieden om hieraan tegemoet te komen.

Omschrijving

Bedrijfsleiders die denken aan de overdracht van hun vermogen, worstelen niet zelden met volgende bezorgdheden:

 • Zal ik na de schenking van mijn familiebedrijf kunnen blijven voorzien in de huidige levensstandaard van mijzelf en mijn gezin?
 • Zal ik na de schenking toch nog enige tijd in het familiebedrijf kunnen blijven werken en nog bepaalde beslissingen zelf kunnen nemen?
 • Welke rechten heeft mijn echtgeno(o)t(e) met betrekking tot het familiebedrijf?
 • Slechts één van mijn kinderen heeft interesse in het familiebedrijf en wil ik de aandelen schenken. Hoe kan ik alsnog al mijn kinderen gelijk behandelen?
 • Kan ik het familiebedrijf aan al mijn kinderen schenken, hoewel zij niet allemaal actief zijn in de onderneming?
 • ...

De recente wetshervormingen hebben een invloed op de planning van de overdracht van het familiebedrijf, rekening houdende met de belangen van zowel de overdragende bedrijfsleider, de familie en het familiebedrijf.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Deze opleiding is bedoeld voor al wie professioneel betrokken is bij vermogens- en successieplanning zoals o.m. vermogensbeheerders. familiy-office medewerkers, makelaars in beleggingsverzekeringen, financieel planners, accountants, medewerkers van verzekeringsmaatschappijen en banken, advocaten, notarissen, …

Voorkennis

Enige vertrouwdheid met de essentials van vermogens- en successieplanning wordt verondersteld.

Bijkomende info

Deze opleiding kadert in een reeks updates en geselecteerde topics voor de professionele adviseur inzake vermogens- en successieplanning.

Deze opleiding is erkend voor permanente vorming:

 • FSMA: 3 punten verzekeringen (in aanvraag)
 • IAB: in aanvraag
 • BIBF: 3 uur

Programma

Inleiding

Deel I - Bezorgdheden van de bedrijfsleider

Deel II - Hervorming van het erfrecht

A. De belangrijkste wijzigingen

 • De wijzigingen met betrekking tot de erfrechtelijke reserve/het beschikbaar deel
 • De wijzigingen m.b.t. inbreng van giften
 • De wijzigingen m.b.t. inkorting
 • Erfovereenkomsten

B. Praktische toepassingen

Deel III - Hervorming van het huwelijksvermogensrecht

A. De belangrijkste wijzigingen

 • Opdeling titre en finance
 • Piercing the corporate veil
 • Mildering van het stelsel van scheiding van goederen

B. Praktische toepassingen

Deel IV - Het nieuwe wetboek van Vennootschappen en Verenigingen

A. De belangrijkste wijzigingen

 • Bestuur en vertegenwoordiging
 • Kapitaalloze BV en CV
 • Uitgifte en overdracht van effecten
 • Statutaire zetelleer

B. Praktische toepassingen

Olivier De Keukelaere is advocaat bij Cazimir Advocaten, in zijn hoedanigheid van family business and wealth advisor heeft hij jarenlange ervaring in vermogensplanning en ondernemingsfiscaliteit.