#140490
#Opleiding #Verzekeringen

De Twin Peaks II regelgeving in de praktijk toegepast

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

Je leert de sectorfiches beter kennen, weet hoe deze fiches kunnen gebruikt worden en zal een aantal alternatieven aanleren op de sectorfiches. Je kan beginnen aan de opmaak van jouw eigen belangenconflictenstrategie. Bovendien weet je hoe je aan de bewijslast uit de wetgeving kan voldoen.

Introductie

Sinds 30/4/2014 is de Twin Peaks II-reglementering in werking getreden. Deze reglementering verstrengt niet alleen de controle en het toezicht op de verzekeringsondernemingen, maar legt ook een aantal bijkomende verplichtingen op voor de verzekeringstussenpersonen.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Alle verzekeringstussenpersonen, verantwoordelijken voor de distributie en personen in contact met het publiek.

Voorkennis

De verplichte kennis van de wetgeving: 'uitbreiding van de MIFID gedragsregels naar de verzekeringssector' (6 uur en examen). Er wordt verondersteld dat u ondertussen slaagde in het verplichte examen rond deze materie.

Bijkomende info

Deze opleiding is erkend voor permanente vorming: 3 punten FSMA

Programma

In deze opleiding komen volgende topics aan bod :

  • Hoe omgaan met belangenconflicten?
  • Op welke manier afscheid nemen van een klant?
  • Hoe maak je van een onrendabele klant een rendabele klant (met respect voor AssurMifid regels)
  • Know your client: hoe de gepastheid van de voorgestelde producten voor uw cliënten beoordelen
  • Bewijslast via ondertekening van een formulier of via een alternatief
  • Klantfiche met enkel de wettelijke info of met een bijkomende doelstelling
  • Polis Boar: uw infofiche naar de klant met een minimale inspanning
  • De meerwaarde van uw beheerspakket
  • Alternatieven voor de standaard sectorfiches (Jan De Makelaar)
  • Alternatieve methodes: webapplicaties, leesbevestiging, medewerking van de klant zelf, ...

Luc Devlamynck, verzekeringsmakelaar, geaccrediteerd opleidingsverstrekker