Afstand van verhaal in brandverzekering


Correcte bescherming van huurder en verhuurder.
#220314
#Opleiding #Verzekeringen

Omschrijving

Verhuurders zijn graag zeker dat hun huurders een verzekering hebben afgesloten. Onder het motto "wat je zelf doet, doe je beter", bieden ze in hun verhuurcontract een clausule 'afstand van verhaal' aan.

Veel huurders krijgen met het betalen van de meerprijs een vals gevoel van vertrouwen. Ze horen: de verhuurder zal geen verhaal uitoefenen. Ze beseffen onvoldoende dat ze niet veilig gedekt zijn, maar nog steeds (heel wat) risico lopen.

Heeft de verhuurder een verzekering afgesloten tegen voldoende dekking? Is zijn inboedel mee verzekerd? En wat in geval van zware schade tov buren door de huurder veroorzaakt?

Ondertussen verplicht het Vlaams Woninghuurdecreet aan huurders om een brandverzekering te nemen. Betekent dit dat je verhuurder nu oververzekerd is? En hoe zit het met professionele huurders?

Fris je kennis van het afstand van verhaal op in dit seminarie en informeer je verhuurders correct en volledig over de clausule afstand van verhaal in diverse scenario’s.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

  • Verzekeringsmakelaars
  • Vastgoedmakelaars
  • Syndici

Bijkomende info

Permanente vorming:

Deze training komt in aanmerking voor permanente vorming:

  • BIV: 3u
  • FSMA verzekeringen: 3u

Programma

  • Aansprakelijkheid van partijen
  • De wet van 2014
  • Wat met professionele huurders?
  • Bespreking diverse situaties

Marc Fonteyne

Docent aan het woord

Door de intensieve samenwerking met andere deskundigen, kunnen deelnemers rekenen op hedendaagse en boeiende lesonderwerpen.

Marcus

See you on