#070632
#Opleiding #Vastgoed

Plaatsbeschrijvingen voor vastgoedmakelaars en architecten

Omschrijving

De plaatsbeschrijving is de enige aanvaarde manier om ontegensprekelijk de staat van een eigendom, gebouw, ... vast te leggen. Het is een momentopname. Door het opmaken van meerdere plaatsbeschrijvingen kan een evolutie worden vastgesteld tussen de verschillende plaatsbeschrijvingen en kunnen de verantwoordelijken van de toestandswijziging worden gedefinieerd.

Het is van groot belang dat het procesverbaal van plaatsbeschrijving correct wordt opgesteld, dat het volledig is en voor akkoord ondertekend door de betrokken partijen.

Door de recente wijzigingen in de wetgeving wordt het correct kunnen opstellen van een plaatsbeschrijving alleen maar belangijker.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Deze opleiding is bestemd voor vastgoedmakelaars, vastgoedexperts en vastgoedpromotoren, alsook voor de bedienden op hun kantoren die met plaatsbeschrijvingen te maken krijgen.

Voorkennis

Je bent in de praktijk bezig binnen de vastgoedsector of hebt te maken met het opmaken van plaatsbeschrijvingen.

Bijkomende info

Deze opleiding is erkend voor permanente vorming: 18 punten BIV.

Wat kent u na het volgen van deze opleiding?

Na deze opleiding heb je een praktisch inzicht verworven in de noodzaak van plaatsbeschrijvingen.Je leert de processenverbaal van de plaatsbeschrijvingen opmaken.Je hebt kennis van de juridische context, bouw -en gebruiksgebreken, bepaling van ernst en waarde van de herstelde gebreken, vaststelling van de oorzaken en herstellingen.

architectvastgoedplaatsplaa-1-1_2007-632.jpg
plaatsbeschrijving-1-3_2007-632.jpg
plaatsbeschrijving-1-2_2007-632.jpg

Programma

 • Inleiding
 • Doel, juridische context en waarde
 • Soorten plaatsbeschrijvingen
 • Verantwoording opmaak
 • opnamemomenten
 • Statuut uitvoerder plaatsbeschrijving
 • Betrokken partijen, belang aanvaarding
 • Opmaak en inhoud plaatsbeschrijving
 • Essentiële onderdelen
 • Omschrijving vetusteit - normale en abnormale verwering - intrinsieke gebreken
 • Omschrijving schadepatronen
 • Waardebepaling minderwaarden, herstelling
 • Gebruik van hulpmiddelen
 • Lay-out plaatsbeschrijvingen
 • Voorbeelden uit de praktijk met praktische toepassingen in situ
 • Uitvoering plaatsbeschrijving(en) in situ
 • Evaluatie plaatsbeschrijving(en)
 • Gevolgen en procedures, vragen cursisten

Inhoudelijk kan bij iedere sessie specifiek ingegaan worden op praktijkproblemen en vragen waarmee je geconfronteerd wordt.