#120593
#Opleiding #Toerisme

Specialisatie reisleider Battlefieldtoerisme-herdenkingstoerisme

Introductie

Infomoment in aanwezigheid van diverse docenten op dinsdag 19 februari 2019 tussen 19u en 20u30. Kom vrijblijvend langs!

specialisatie Reisleider ‘Battlefield- & herdenkingstoerisme’   –  historiek

Naar aanleiding van de herdenking van 100 jaar WO I werd in 2013, onder impuls van Luc Glorieux, bij SYNTRA West gestart met de meest uitgebreide lessenreeks over Wereldoorlog I. Daar WO I niet los gezien kan worden van de (voor-)geschiedenis werd uitzonderlijk veel aandacht besteed aan de aanloop van de wereldoorlog. Het ‘globale aspect’ van de oorlog werd benadrukt, waarbij de aandacht niet beperkt werd tot het ‘klassieke’ westers front. Uiteraard kwamen ook de gevolgen van WO I – tot op heden – aan bod. Een conflict komt immers niet ‘uit de lucht gevallen’ en de gevolgen zijn soms nog eeuwen voelbaar. In aparte lessenreeksen ‘specifieke naties’ werd dieper ingegaan op de toestand in en de betrokkenheid van de diverse betrokken landen tijdens WO I. De lessenreeks liep onverminderd voort van 2013 tot 2018 waarbij diverse thema’s apart uitgediept werden. Deze konden steeds losstaand gevolgd worden door elke geïnteresseerde. Ook in de toekomst blijven we dit verder organiseren.

Om het ‘hoe en waarom’ van een oorlog in al zijn complexiteit te begrijpen is het ook nuttig om inzicht te verwerven in items zoals krijgsgeschiedenis, ‘militaire geografie’, wapen- en munitieleer, specifieke oorlogen, strategie en tactiek, geopolitiek, enz.   Als het ware de ‘geschiedenis van het oorlogsvoeren’. Of de geopolitieke geschiedenis van de oudheid tot op heden, met als kapstok de conflicten, oorlogen, veldslagen en markante figuren die bepalend geweest zijn voor onze (wereld-)geschiedenis. Dit is het basis uitgangspunt voor de unieke ‘specialisatie Reisleider Battlefield- & herdenkingstoerisme’. Historisch besef, kennis en inzicht in deze materie, zijn een onmiskenbare meerwaarde voor de ‘Battlefield Guide’ (in spé). De eerste cyclus, die net afgerond is, heeft ook gezorgd voor een netwerk van geïnteresseerden & gepassioneerden die zich verder willen blijven bijscholen en die willen blijven samen komen om ervaringen uit te wisselen.

De tijd is rijp om te starten met een nieuwe cyclus vanaf maart 2019.  

Voor wie is deze opleiding bestemd?

De opleiding Reisleider Battlefield Toerisme is een specialisatie op de Reisleider opleiding en is toegankelijk voor alle afgestudeerde Reisleiders of Gidsen, voor reisleiders of gidsen in opleiding, voor mensen die werkzaam zijn of zouden willen zijn in de sector van het Battlefield- en herdenkingstoerisme of gelijkwaardig door ervaring. Hier kan van afgeweken worden mits gegronde motivatie.

Extra toelichting inzake toelating kan steeds vrijblijvend bekomen worden.

Voorkennis

De opleiding Reisleider Battlefield Toerisme is een specialisatie op de Reisleider opleiding en is toegankelijk voor alle afgestudeerde Reisleiders of Gidsen, voor reisleiders of gidsen in opleiding, voor mensen die werkzaam zijn of zouden willen zijn in de sector van het Battlefield- en herdenkingstoerisme of gelijkwaardig door ervaring. Hier kan van afgeweken worden mits gegronde motivatie. Extra toelichting inzake toelating kan steeds vrijblijvend bekomen worden.

Er is geen andere specifieke voorkennis vereist.

Bijkomende info

Waar en wanneer

Syntra West campus Roeselare

Duur:  3 jaar, 1 sessie per week op donderdagavond, 33-tal sessies per cursusjaar + minimaal 1 (facultatieve) studiereis per jaar.  (= min. aantal sessies / kan nog lichtjes wijzigingen i.f.v. de ontwikkelingen tijdens de opleiding / studiereizen zijn meestal in het weekend / geen les in de schoolvakanties)

Start:  14 maart 2019 telkens op donderdagavond van 19 tot 22.30 uur  

Studiereizen op zondag of meerdaags (reizen zijn steeds optioneel).

Inschrijvingsgeld

Het inschrijvingsgeld voor de cursus bedraagt 387,20,.- EUR voor het eerste jaar/de eerste module, inclusief BTW en alle syllabi. Studiereizen worden apart aangeboden en aangerekend.

Reisleiders FBAA, leden van War and Remembrance en Reisleiders en gidsen in opleiding bij SYNTRA West krijgen 10% korting.  Deze opleiding kan NIET betaald worden met werknemerscheques (situatie januari 2019)

Inlichtingen & inlichtingen

bij voorkeur via website: contactformulier en inschrijvingsformulier

Of via:

lessenrooster

U ontvangt een lessenrooster voor het volledige cursusjaar uiterlijk bij aanvang van de opleiding.

Lessenroosters zijn niet-bindend. Daar wij zo veel mogelijk werken met mensen uit de praktijk kunnen wijzigingen zich voordoen. We doen er alles aan om dit te vermijden doch kunnen dit nooit volledig uitsluiten.

Programma

De opleiding Battlefield & herdenkingstoerisme is een specialisatie op de Reisleider opleiding en bestaat uit 3 modules van een ondernemerschapstraject.

Deze modules worden gespreid over 3 (cursus)jaren en beslaan in totaal 422 lesuren.

 • de module ‘Algemene aspecten inzake krijgsgeschiedenis’ – 150u
 • de module ‘Specifieke oorlogen en veldslagen voor 1800’ – 116u
 • de module ‘Specifieke oorlogen en veldslagen na 1800’ – 156u
 • facultatieve module Wereldoorlog I – 104u (*)

We werken met 1 vaste les avond per week (donderdag) en aangevuld met minstens 1 (meerdaagse / facultatieve) studiereis per jaar en mogelijk enkele extra lessen indien er noodzaak is om op bepaalde thema’s dieper in te gaan of om in te spelen op de (herdenkings-) actualiteit.

1. ‘Algemene aspecten inzake krijgsgeschiedenis’ – 150u  

start: 14 maart 2019 - loopt door tot eind 2019

Inhoudelijk beoogt deze module het uitbreiden van de inzichten over:

 • Krijgsgeschiedenis - tijdslijn
 • Regels en principes van de krijgskunst
 • Militaire organisatie (Land-, lucht- & zeestrijdkrachten)
 • Militaire planningscyclus
 • Offensieve en defensieve operaties
 • Speciale tactieken & -operaties
 • Oorlog op zee / oorlog in de lucht
 • Joint operations / combined joined operations
 • Burchten-, vestings-, forten- en bunkerbouw
 • Wapenkunde, munities, belegeringsmateriaal, … e.d.
 • Militaire aardrijkskunde
 • Strategie en strategisch denken
 • Geostrategie - geopolitiek
 • Vredesstrategie en –geschiedenis, conventies en vredesbewegingen
 • Grote militaire theoretici - strategen
 • Excursie(s) / modelreizen op te terrein.

De inhoud is richtinggevend en niet-limitatief. Er kan steeds bijgestuurd worden door bv. evaluatie van een vorige organisatie, door het inspelen op de actualiteit, door nieuwe verworven inzichten, door inbreng van nieuwe docenten, enz.  Inhoudelijk wordt zo veel mogelijk afgestemd op de 2 modules ‘Specifieke oorlogen en veldslagen’. De modules kunnen wel onafhankelijk van elkaar gevolgd worden.

2. ‘Specifieke oorlogen en veldslagen voor 1800’ – 116u

voorziene start: voorjaar 2020

In deze module komen volgende thema’s aan bod (niet limitatief, niet bindend en willekeurig opgesomd):

 • Oudheid (Grieken , Etrusken, Romeinen, Carthago, Djengis Khan, …)
 • Vroege Middeleeuwen, Volksverhuizingen
 • Kruisvaarten
 • Chinese Keizerrijk
 • De Honderdjarige oorlog
 • De Engelse oorlogen
 • De Ottomaanse oorlogen
 • De Italiaanse oorlogen
 • De Tachtigjarige oorlog
 • De Dertigjarige oorlog
 • Oorlogen Lodewijk XIV, successieoorlogen
 • De Zevenjarige oorlog
 • De Amerikaanse oorlogen

3. ‘Specifieke oorlogen en veldslagen na 1800’ – 156u

voorziene start: voorjaar 2021

In deze module komen volgende thema’s aan bod (niet limitatief, niet bindend en willekeurig opgesomd):

 • De Revolutionaire en Napoleontische oorlogen
 • 1830-1831
 • Oorlogen 19e eeuw, nationalisme, eenmakingen
 • Amerikaanse oorlogen
 • Aziatische oorlogen
 • Afrikaanse oorlogen
 • 1870-1871
 • Balkanoorlogen
 • Wereldoorlog I & II
 • Oorlogen tussen de twee wereldoorlogen
 • Kolonisatie- en dekolonisatieoorlogen
 • Koude oorlog
 • Oorlogen na de koude oorlog / recente conflicten

(*) facultatieve module ‘Wereldoorlog I’ – 104u

najaar 2019 (onder voorbehoud)

Reeds 2x ingericht. U kan zich steeds vrijblijvend opgeven om opgenomen te worden op de wachtlijst. Wordt wellicht weer aangeboden in het najaar 2019 bij voldoende interesse.

De specialisatie ‘Battlefield Toerisme’ is zo ontwikkeld en gepland, dat ze te combineren valt met de opleiding reisleider voor wie nog geen reisleider is.

Deze opleiding loopt parallel op zaterdagen.

Getuigschrift

Na het volgen van minimum van 2/3de van de lessen per module en het slagen voor de examens ontvangt elke deelnemer een module-getuigschrift voor de gevolgde module.

Om een erkenning van de specialisatie bij de FBAA te bekomen als Reisleider Battlefield Toerisme dient de deelnemer alle 3 modules te volgen binnen het SYNTRA netwerk en afgestudeerde Reisleider FBAA/SYNTRA te zijn. Indien de opleiding Reisleider later nog afwerkt wordt kan men ook dan nog de erkenning van de specialisatie bekomen.

SYNTRA West doet een beroep op diverse gepassioneerde mensen uit de praktijk die specialist zijn in hun domein en veelal zelf erkend Reisleider of Gids zijn. Docenten in deze opleiding zijn: o.a. Wouter Feys, Christ Naert, Jo Vanderbeke, Hubert De Vos, Jan Van der Fraenen en diverse gastdocenten.

Ook 'founding father' van deze opleiding, Luc Glorieux, kan occasioneel als gastdocent optreden.