Leren programmeren in VB .NET - Introductie ADO.NET

Computerprogramma's ontwikkelen in diverse programmeertalen
 • icon Najaar 2024
 • icon Nog niet gekend
 • icon Nog niet gekend
 • icon Nog niet gekend
Hou me op de hoogte
 • icon Najaar 2024
 • icon Nog niet gekend
 • icon Nog niet gekend
 • icon Nog niet gekend

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

 • U programmeert VB .NET-applicaties in Visual Studio .NET
 • U schrijft toekomstgerichte Windowstoepassingen in VB.NET
 • U kunt databankgegevens bewerken met behulp van het ADO .NET entity framework.

Omschrijving

Microsoft Visual Studio biedt een complete set tools om computerprogramma's te ontwikkelen in diverse programmeertalen. U leert op praktijkgerichte manier werken met Visual Studio.NET, de ontwikkelomgeving om VB .NET-applicaties te programmeren.

De opleiding bestaat uit drie delen. Tijdens het eerste gedeelte leert u de programmatielogica aan de hand van eenvoudige VB .NET-programmavoorbeelden. In deel twee komt OOP (Object Oriented Programming) uitgebreid aan bod. In het laatste deel leert u complexere programma's ontwikkelen. U krijgt een introductie ADO .NET en leert databasetoepassingen realiseren.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

 • Aspirant-programmeurs met Windows-ervaring of netwerkbeheerders die VB .NET willen leren kennen en die reeds enige affiniteit hebben betreffende programmatielogica en/of (VBA) Scripting.
 • Programmeurs in een niet-OOP-taal kunnen er hun kennis opfrissen.

Voorkennis

Er is geen programmeerervaring vereist gezien in het begin van de opleiding "from Scratch" alle programmatielogica wordt bijgebracht.

Methodologie

Om de opleiding te kunnen meevolgen is het noodzakelijk dat deelnemers een Laptop met een Windows OS meebrengen.

Hoe ziet het programma van deze opleiding eruit?

Module 1: Programmatielogica in VB .NET (10 sessies)

 • programmatielogica
 • kennismaking met Visual Studio .NET
 • Microsoft .NET-framework
 • interface based programming in Visual Studio .NET
 • Microsoft .NET-Windowstoepassingen aanmaken
 • data access gebruiken in .NET-gebaseerde toepassingen
 • attributen
 • n-tier-technologie
 • XML en gerelateerde technologieën: Introductie JSON

Module 2: OO (objectgeoriënteerde) concepten en technieken (5 sessies)

 • overzicht van objectgeoriënteerde programmeertalen
 • gestructureerd vs. objectgeoriënteerd
 • objectgeoriënteerd programmeren
 • klassen en objecten
 • kenmerken van klassen en objecten
 • verbanden tussen klassen
 • beter onderhoud van toepassingen,
 • multithreading
 • interfaces
 • voorbeelden van object oriented programming (OOP) in Visual Studio .NET

Module 3: VB .NET en introductie ADO .NET (5 sessies)

 • overzicht van de nieuwe IDE
 • Windows forms en controls: Windows forms versus XAML
 • language en syntax
 • objectoriëntatie
 • advanced Windows forms en controls
 • ADO .NET gebruiken
 • databinding
 • meertalige toepassingen
 • usercontrols aanmaken
 • introductie WF en WCF

Deelnemers ontvangen een volledig uitgewerkte cursustekst waarin zowel conceptuele voorbeelden als praktijk oefeningen worden uiteengezet,

Wil je meer weten?

FotoLies Debacker
curl effect

Heb je vragen over een opleiding?
Of denk je eraan om die op maat of op locatie te organiseren?

Contacteer onze Commercieel coördinator

Lies Debacker

Stel je vraag