#140979
#Opleiding #Paramedisch

Voetverzorging bij Diabeten (BVV erkenning)

Introductie

De Belgische vereniging voor gespecialiseerde voetverzorgers (BVV) en Syntra West slaan de handen in elkaar om deze training 'Voetverzorging bij Diabeten' te organiseren.

Deze opleiding komt in aanmerking voor KMO-portefeuille. Zo kunt u tot 50% subsidie bekomen op het inschrijvingsgeld.

(www.kmo-portefeuille.be)

Diabetes neemt dagelijks toe, in alle landen. Het is een aandoening met grote gevolgen, levenslang. Wie er goed kan mee omgaan, en een dosis geluk heeft, kan een normaal leven leiden.

De eerste tekens van verandering komen voor aan de voeten. het is dus belangrijk om die snel op te merken en de behandeling aan te passen. Tevens kan het tijdig doorsturen naar de gepaste persoon erge gevolgen voorkomen.

De mensen die voetverzorging toepassen zijn daar een belangrijke schakel in.

Dit zijn de bedenkingen van de Belgische Vereniging voor gespecialiseerde Voetverzorgers (BVV) die aan de grondslag liggen voor de aangekondigde cursus. Deze is opgesteld in samenwerking met de diabetesliga en podologen.

De BVV streeft er namelijk naar om kwaliteit in het uitoefenen van het beroep te behouden. Daarvoor gebruikt ze verscheidene vormen. Onder andere opleidingen helpen op punt stellen, het begrip 'kwaliteitslabel', contacten met diabetesliga, reumaliga e. a.

Deze cursus geeft recht op 100 punten die kunnen gebruikt worden om het kwaliteitslabel te behalen; tevens wordt op de website aangeduid als u deze gevolgd heeft zodat belanghebbenden u snel  kunnen vinden.

 

Omschrijving

Het doel van deze bijscholing is het bestuderen van de gevolgen van suikerziekte op de voet(en) en hierdoor de bijhorende voetproblematiek beter te begrijpen. De nadruk in deze bijscholing ligt op het screenen en het herkennen van voetproblemen zodat de gespecialiseerde voetverzorger weet wanneer klanten moeten geadviseerd worden om contact op te nemen met de huisarts voor verdere doorverwijzing naar de podoloog of gespecialiseerde arts, maar ook in overleg met de podoloog diabetesvoeten risicoklasse 0 en 1 vakkundig kan verzorgen.

De volgende eindcompetenties worden in de aanvullende opleiding 'voetverzorging bij diabeten' nagestreefd:

 • Een screening uitvoeren bij een patiënt met diabetes mellitus met risicoklasse 0 en 1, en kunnen inschatten wanneer een patiënt moet verwezen worden naar een arts (specialist) en podoloog.
 • Een basisverzorging uitvoeren van huid- en nagelaandoeningen bij een patiënt met diabetes mellitus met risicoklasse 0 en 1.
 • De aanvullende basistechnieken (ontlastende therapie, onychoplastsie, orthonyxie) met betrekking tot huid- en nagelaandoeningen, uitvoeren bij een patiënt met diabetes mellitus met risicoklasse 0 en 1.
 • Het nodige advies geven met betrekking tot de juiste voethygiëne en schoenkeuze bij een patiënt met diabetes mellitus met risicoklasse 0 en 1.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Deze bijscholing sluit naadloos aan bij de eindcompetenties van de basisopleiding tot gespecialiseerde voetverzorger en richt zich dus tot wie professioneel actief is als gespecialiseerde voetverzorger en een erkende basisopleiding tot gespecialiseerd voetverzorger met succes afwerkte.

Toelatingsvoorwaarden

Enkel Voetverzorgers die een erkende basisopleiding tot gespecialiseerd voetverzorger met succes afgewerkt hebben EN

   - Ofwel beschikken over geldig BTW-nummer

   - Ofwel een attest van hun werkgever kunnen voorleggen om aan te tonen dat ze dit beroep actief uitvoeren

kunnen toegelaten worden tot de training.

Deze bewijsstukken dienen na inschrijving aangeleverd worden.

Bijkomende info

Tijdens de praktijksessies zal de cursist gevraagd worden om een model mee te nemen.

diabetes-pedicure-voetverzorgi-1-2_2014-979.jpg
diabetes-pedicure-voetverzorgi-1-1_2014-979.jpg

Programma

THEMA I: Diabetische voetverzorging - 18u

Inleiding (3 uur)

 • Beroepsprofiel GVV versus beroepsprofiel podoloog
 • Plaats van de GVV in de multi-disciplinaire verzorging van patiënten met DM
 • Inleiding in de structuur van de diabeteszorg: conventie, voetkliniek, Vlaamse Diabetes Vereniging
 • Algemeen overzicht van de anatomie van de voet
 • Diabetes Mellitus ( 3 uur )
 • Wat is diabetes mellitus
 • Wat is een diabetes:
 • incidentie
 • pathofysiologie
 • Behandeling
 • Voetverzorging bij diabetes mellitus volgens de risicoklasse
 • Neuropathie ( 3 uur )
 • Wat is neuropathie ?
 • Biomechanische gevolgen van neuropathie
 • Screening van neuropathie door middel van het monofilament
 • Wat is een neuropatisch ulcus ?
 • Vasculaire pathologie ( 3 uur )
 • Arterieel  - veneuse pathologie
 • Micro-macro-angiopathie
 • Soorten medische beeldvorming
 • Behandelingsmethoden: medicatie en chirurgie
 • Compressietherapie
 • Screening naar vasculair lijden
 • Wat is een vasculair ulcus ?
 • Diabetische voetwonde ( 3 uur )
 • Neuropatishe, ischemische en neuro-ischemische voetwonden
 • Multidisciplinaire aanpak van een diabetes voetwonde:
 • diabetoloog
 • vasculaire chirurg
 • orthopedisch voetchirurg
 • podoloog
 • wondzorg verpleegkundige
 • huisarts
 • schoentechnieker / bandagist
 • gespecialiseerde voetverzorger

 • Preventie en educatie ( 3 uur )
 • Preventieve maatregelen i.v.m.
 • dagelijkse voetzorg
 • schoenadvies
 • inspectie van de voet
 • Educatie bij patiënten met risico klasse 0 en 1
 • Het gebruik van de diabetespas
 • Preventieve behandelingsmethoden
 • vilttherapie
 • siliconenorthesen
 • functionele zolen
 • semi-orthopedische en orthopedische schoenen
 • Terugbetalingsregelingen

THEMA 2 :  Kijkstage - 6u

Er worden 2 kijkstages georganiseerd, één bij aanvang en één aan het einde van de cursus, met als doel de voetverzorger te confronteren met de mogelijke gevolgen van diabetes op de voet.

Hierdoor kan ook inzicht verkregen worden in de multidisciplinaire aanpak van de diabetes voet in een erkende voetkliniek.

De cursist krijgt als opdracht op het einde van de stage een verslag op te maken.

THEMA 3 :  Praktijkstage - 6u

Gespecialiseerde voetverzorgers hebben een verantwoordelijkheid inzake  het signaleren van mogelijke tekenen van diabetes en dienen bij hun basisvoetverzorging hieraan de nodige aandacht te schenken.

De nadruk van deze praktijksessies ligt dan ook op het uitvoeren van een correcte basisbehandeling, het leren inschatten van situaties en het nemen van verantwoordelijkheid voor het screenen en doorverwijzen, niet op de behandeling van de diabetes voet.

 • Algemene elementaire hygiëne
 • Basisvoetverzorging
 • Opmaak van een dossier:
 • personalia
 • anamnese en voetonderzoek
 • screenen: monofilamenttest en voetpulsaties palperen
 • Aandachtspunten bij de voetverzorging van diabetespatiënten met risicoklasse 0 en 1 , i.v.m. medicatie, compressietherapie en verbandtechnieken ,doorverwijsplicht

 

MODULEPROEF

Op het einde van de training wordt er een mondeling examen afgelegd.

Aan de hand van een casus moet de cursist de risicoklasse kunnen bepalen en de behandeling door de gespecialiseerde voetverzorger kunnen bespreken. Het examen is m.a.w. praktijkrelevant. Het examen staat op 100 punten.

In deze training wordt 'interdisciplinair werken' als een belangrijke competentie beschreven. Daarom worden de lessen ook door mensen uit deze disciplines simultaan gegeven. Per sessie zijn 2 trainers aanwezig. Het thema van de les bepaald het profiel van deze lesgevers.

Sessie 1: Podoloog en Gespecialiseerd Voetverzorger

Sessie 2 : Arts Endocrinoloog en Podoloog

Sessie 3 : Podoloog en Gespecialiseerd Voetverzorger

Sessie 4 : Podoloog en Gespecialiseerd Voetverzorger (1ste praktijksessie)

Sessie 5: Arts Vaatchirurg en Gespecialiseerd Voetverzorger

Sessie 6 : Podoloog en Diabetes referentieverpleegkundige

Sessie 7 : Podoloog en Gespecialiseerd Voetverzorger (2de praktijksessie)

Sessie 8 : Podoloog en Gespecialiseerd Voetverzorger