Voetverzorging bij Diabeten (BVV erkenning)


Behaal het BVV-certificaat
#140979
#Opleiding #Paramedisch

Introductie

De Belgische vereniging voor gespecialiseerde voetverzorgers (BVV) en Syntra West slaan de handen in elkaar om deze training 'Voetverzorging bij Diabeten' te organiseren.

Deze opleiding komt in aanmerking voor KMO-portefeuille. Zo kunt u tot 40% subsidie bekomen op het inschrijvingsgeld (www.kmo-portefeuille.be).

Diabetes neemt dagelijks toe, in alle landen. Het is een aandoening met grote gevolgen, levenslang. Wie er goed kan mee omgaan, en een dosis geluk heeft, kan een normaal leven leiden.

De eerste tekens van verandering komen voor aan de voeten. het is dus belangrijk om die snel op te merken en de behandeling aan te passen. Tevens kan het tijdig doorsturen naar de gepaste persoon erge gevolgen voorkomen.

De mensen die voetverzorging toepassen zijn daar een belangrijke schakel in.

Dit zijn de bedenkingen van de Belgische Vereniging voor gespecialiseerde Voetverzorgers (BVV) die aan de grondslag liggen voor de aangekondigde cursus. Deze is opgesteld in samenwerking met de diabetesliga en podologen.

De BVV streeft er namelijk naar om kwaliteit in het uitoefenen van het beroep te behouden. Daarvoor gebruikt ze verscheidene vormen. Onder andere opleidingen helpen op punt stellen, het begrip 'kwaliteitslabel', contacten met diabetesliga, reumaliga e. a.

Deze cursus geeft recht op 100 punten die kunnen gebruikt worden om het kwaliteitslabel te behalen; tevens wordt op de website aangeduid als u deze met succes gevolgd heeft zodat belanghebbenden u snel  kunnen vinden.

Omschrijving

Het doel van deze bijscholing is het bestuderen van de gevolgen van suikerziekte op de voet(en) en hierdoor de bijhorende voetproblematiek beter te begrijpen. De nadruk in deze bijscholing ligt op het screenen en het herkennen van voetproblemen zodat de gespecialiseerde voetverzorger weet wanneer klanten moeten geadviseerd worden om contact op te nemen met de huisarts voor verdere doorverwijzing naar de podoloog of gespecialiseerde arts, maar ook in overleg met de podoloog diabetesvoeten risicoklasse 0 en 1 vakkundig kan verzorgen.

De volgende eindcompetenties worden in de aanvullende opleiding 'voetverzorging bij diabeten' nagestreefd:

 • Een screening uitvoeren bij een patiënt met diabetes mellitus met risicoklasse 0 en 1, en kunnen inschatten wanneer een patiënt moet verwezen worden naar een arts (specialist) en podoloog.
 • Een basisverzorging uitvoeren van huid- en nagelaandoeningen bij een patiënt met diabetes mellitus met risicoklasse 0 en 1.
 • De aanvullende basistechnieken (ontlastende therapie, onychoplastsie, orthonyxie) met betrekking tot huid- en nagelaandoeningen, uitvoeren bij een patiënt met diabetes mellitus met risicoklasse 0 en 1.
 • Het nodige advies geven met betrekking tot de juiste voethygiëne en schoenkeuze bij een patiënt met diabetes mellitus met risicoklasse 0 en 1.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Deze opleiding richt zich tot professionals die actief zijn in de sector.

Toelatingsvoorwaarden

Enkel Voetverzorgers die een erkende basisopleiding tot gespecialiseerd voetverzorger met succes afgewerkt hebben EN

 • Ofwel beschikken over geldig ondernemingsnummer
 • Ofwel een attest van hun werkgever kunnen voorleggen om aan te tonen dat ze dit beroep actief uitvoeren

kunnen toegelaten worden tot de training.

Deze bewijsstukken dienen na inschrijving aangeleverd worden.

Bijkomende info

Tijdens de praktijksessies zal de cursist gevraagd worden om een model mee te nemen.

diabetes-pedicure-voetverzorgi-1-2_2014-979.jpg
diabetes-pedicure-voetverzorgi-1-1_2014-979.jpg

Programma

1. Theorie: 20u ( 5 sessies )

 • Sessie 1:  
  • Introductie BVV, doel en verloop van de opleiding, systeem BVV kwaliteitslabel
  • Wat is diabetes mellitus?
  • Wat is het werkterrein bij DM voor podo – GVV?
  • Schakel in interdisciplinaire werking.
  • Conventie – zorgtraject – voortraject.
  • Anatomie ( botstukken, zenuwenstelsel, vaatstelsel)
  • Algemene afspraken ivm verder verloop van de opleiding. (afspraken theorie- en praktijksessies, organisatie casusopvolging + PPP voorstelling, examen…)
 • Sessie 2:
  • Diabetische voet
  • Neuropathie (mot/sens/auto) – Angiopathie – LJM
  • Gevolgen thv nagel/huid/gewrichten
  • Link met gangpatroon
  • Screening van de diabetische voet
  • Huid- en nagelaandoeningen
  • Demo screening en biomechanisch onderzoek (?)
 • Sessie 3:
  • Uiteenzetting arts
  • Samenvatten
  • Stuk preventie – educatie angiopathie
  • Demo basisverzorging ( aandacht risicoklasse) / zwachtelen
 • Sessie 4:
  • Uiteenzetting arts
  • Samenvatten
  • Stuk preventie – educatie neuropathie
 • Sessie 5:
  • Ulceraties (vasculair – neuropatisch)
  • Multidisciplinaire aanpak ulcus.
  • Werking Liga Schoenkennis
  • Herhaling

2. Praktijksessies: 8u ( 2 sessies )

 • Sessie 1 & 2
  • Screening
  • Basisverzorging
  • Specifieke demonstratie en toepassing van speciale technieken en verbanden

3. Voorstelling casuïstiekuitwerking/ theorietoets: 8u

 • Sessie  : extern 4 uur meevolgen in voetkliniek (zonder docenten)
 • Sessie 2: klassikaal
  • Het stageverslag met fotomateriaal aan de cursistengroep brengen aan de hand van een Powerpoint voorstelling
  • Toetsen theoretische kennis  

4. Moduleproef: 4u

In deze training wordt 'interdisciplinair werken' als een belangrijke competentie beschreven. Daarom worden de lessen ook door mensen uit deze disciplines simultaan gegeven. Per sessie zijn 2 trainers aanwezig. Het thema van de les bepaald het profiel van deze lesgevers oa. podoloog, vasculaire arts, endocrinoloog, wondzorgverpleegkundige, diabetesliga.