#140278 #Kinderzorg

Organisatorisch beheer in de kinderopvang NIEUW

Omschrijving

Door het nieuw decreet binnen kinderopvang dient iedere organisator zelf of iemand in dienst te hebben die over het attest organistorisch beheer beschikt. .

Voorkennis

Cursisten met een hoger economisch diploma of cursisten die BBH hebben behaald in het kader van de opleiding 'Verantwoordelijke kinderopvang' zouden vrijgesteld kunnen worden. Dit is overeengekomen met Kind en Gezin.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Vanaf januari 2015 moet een organisator met meer dan 18 opvangplaatsen binnen de organisatie 1 persoon hebben met de kennis om een kinderopvanglocatie organisatorisch te beheren.

Een organisator die reeds een erkenning, een attest van toezicht of een toestemming had op 1 april 2014, kan voor die kinderopvanglocaties en voor nieuwe opvanglocaties na 1 april 2014 moet niet aan deze voorwaarde voldoen.

Meer details vindt u op http://www.voorzet.be/kwalificatie.html.

Wat kent u na het volgen van deze opleiding?

Het startkompas van Agentschap Ondernemen vormt de rode draad door de sessies. Op het einde moet iedere cursist een ingevuld startkompas kunnen afleveren.

Toelatingsvoorwaarden

Meer details over dit attest en de criteria van de opleidingsinstanties vind je in het ministerieel besluit van 27 februari 2014.

Programma

Het attest organisatorisch beheer bevat minstens basiskennis over:

 • de opmaak van een ondernemingsplan;
 • het voeren van een boekhouding;
 • fiscaliteit en steun- en financieringsmaatregelen;
 • kasplanning en de toepassing ervan in het kasboek;
 • de verschillende ondernemingsvormen;
 • de verschillende statuten waarin je kan werken en van het arbeidsrecht;
 • de verschillende wijzen van prijssetting.
  Het programma bestaat uit:
  • Een zelfstandig ondernemingsplan opmaken (16 uren)
  • Basisprincipes Boekhouding (16 uren) : prijszetting, steun en financieringsmaatregelen, fiscaliteit
  • Ondernemingsvormen (met sociaal oogmerk) en statuten (8 uren)
  • Presentatie en verdediging (4 uren)

  Lesdata

  Datum Startuur Einduur

  Data en prijzen onder voorbehoud van onverwachte wijzigingen.

  Locatie

  • Syntra West Kortrijk
  • Doorniksesteenweg 220
  • 8500 Kortrijk
  Bekijk op Google Maps

  Contact

  • T: 078/353 653
  • F: 050/403061
  • info@syntrawest.be