Omgaan met diversiteit in de kinderopvang

Kinderen leren omgaan met diversiteit
 • icon Najaar 2024
 • icon Nog niet gekend
 • icon Nog niet gekend
 • icon Nog niet gekend
Hou me op de hoogte
 • icon Najaar 2024
 • icon Nog niet gekend
 • icon Nog niet gekend
 • icon Nog niet gekend

Introductie

Kinderopvang moet steeds toegankelijk zijn voor kinderen met verschillende noden, afkomst of cultuur. Opvoeden betekent immers kinderen vertrouwd maken met de wereld om hen heen en hen voorbereiden op die wereld. En in die wereld zijn de verschillen tussen mensen een gegeven. Daarmee is opvoeden per definitie: kinderen leren omgaan met diversiteit.

Omschrijving

In deze opleiding staan we stil bij diversiteit precies inhoudt en hoe we daar mee om kunnen gaan.

Verschillende vormen van diversiteit worden van dichterbij bekeken en de impact die kinderopvang erop heeft. We oefenen in het opzetten van verschillende 'brillen' om diverse situaties te bekijken.

Waarom is diversiteit in de kinderopvang belangrijk? Welke voordelen en struikelblokken brengt dit met zich mee? Hoe ga je met diversiteit om in het werk met de kinderen?

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Medewerkers kinderopvang en onderwijsinstellingen.

Methodologie

Deze vorming wordt zeer interactief opgevat. Naast de theoretische inhoud zijn er inlevingsmomenten en besprekingen van cases.

Hoe ziet het programma van deze opleiding eruit?

1. Wat is diversiteit?  

 • Interactief belevingsspel
 • Definities
 • Diversiteit binnen de sociale functie van de kinderopvang

2. Verschillende vormen van diversiteit

 • Culturele
 • Huidskleur
 • Thuissituaties
 • Waarden en normen
 • Zorgvragen

3. Verschillende visies op diversiteit

 • Interactief spel ter inleving (wortels en vleugels)
 • De verschillende modellen
 • Persoonlijke beleving/overtuiging

4. Elk gezin heeft zijn verhaal

 • Zoveel gezinnen, zoveel opvoedingsverschillen
 • Zoveel gezinnen, zoveel opvoedingsvragen

5. Omgaan met culturele verschillen

6. Kansarmoede en kinderopvang

 • Wat is kansarmoede
 • Kansarmoede en het belang van kinderopvang
 • Hoe omgaan met kansarmoede in de kinderopvang

7. Opvang van een kind met een specifieke zorgbehoefte

 • Visie op inclusieve opvang
 • Hoe een dergelijke opvang aanpakken
 • Belang van communicatie

8. Het belang van diversiteit in de kinderopvang

9. Werken aan vooroordelen

10. Werken rond diversiteit in de praktijk

11. Drempels in de kinderopvang

Wil je meer weten?

FotoTom Vandecasteele
curl effect

Heb je vragen over een opleiding?
Of denk je eraan om die op maat of op locatie te organiseren?

Contacteer onze Productmanager

Tom Vandecasteele

Stel je vraag