Hygiëne en Veiligheid (onderdeel van Restauranthouder)


Goede hygiëne is levensnoodzakelijk in de horeca
#180383
#Opleiding #Horeca

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

Je weet nu hoe je een horecazaak goed kan runnen in het kader van de HACCP reglementering.

Introductie

Deze module kadert in het traject restauranthouder. In deze module wordt specifieker ingegaan op de geldende reglementering en praktijk in verband met hygiëne en veiligheid en de verantwoordelijkheid daarin als (toekomstig) horeca-uitbater.

Omschrijving

In deze module krijg je inzicht in de typische ondernemersvaardigheden die noodzakelijk zijn om te komen tot een deskundig hygiëne beleid van een horecazaak.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Mensen die in een horecaberoep willen stappen of reeds een horecaberoep uitoefenen.

Voorkennis

Er is geen specifieke voorkennis vereist.

hygiene-1-1_2018-383.jpg

Programma

Restauranthouder: hygiëne en veiligheid

  • HACCP en voedselhygiëne
  • Onderhoud en reiniging
  • EHBO, milieu, brandveiligheid en ergonomie
  • Bacteriologische en temperatuurbeheersing