#110725
#Opleiding #Horeca

Grootkeukenmanager

Omschrijving

Deze gecertificeerde opleiding wil managementtechnieken aanreiken aan huidige leidinggevenden of zij die in de toekomst een leidinggevende functie willen opnemen in een grootkeuken/cateringafdeling. Na voltooien van de opleiding wordt van de geslaagde verwacht dat hij/zij in staat is leiding te geven aan personeel en het organiseren van de werkzaamheden in de grootkeuken. De grootkeukenmanager is hierbij de eindverantwoordelijke die de dagelijkse werkzaamheden leidt.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

De opleiding is in de eerste plaats bedoeld voor hen die in de toekomst werkzaam willen zijn in een leidinggevende functie als grootkeukenmanager.

De opleiding is tevens bedoeld voor hen die reeds een soortgelijke functie uitoefenen en hun huidige kennis wensen te actualiseren.

Voorkennis

Om tot het ondernemerschapstraject te worden toegelaten, gelden volgende toelatingsvoorwaarden   

 • Personen die geslaagd zijn in het 7e specialisatiejaar 'Grootkeuken' van het BSO
 • Personen met ruime beroepservaring als grootkeukenkok of een verantwoordelijke functie in een grootkeuken

Het vlot kunnen omgaan met PC en windowsomgeving wordt als een meerwaarde aanzien om deze opleiding te kunnen volgen.

Wat kent u na het volgen van deze opleiding?

 • Operationeel beheer: voorraadbeheer, keukenbeheer, logistiek beheer, hygiëne, veiligheid, milieu en ergonomie
 • Algemeen beheer: communicatie, personeel en organisatie, budgettering en leidinggeven

Programma

Operationeel beheer

 • Voorraadbeheer
 • Voorraad in de grootkeuken beheren
 • Noodzakelijke voorraad grondstoffen in verhouding tot bereiding
 • Bewaartechnieken en temperatuurregistratie
 • Keukenbeheer
 • Dagelijkse werkzaamheden plannen
 • Personeelsbezettingsplan ifv werkzaamheden
 • Menuplanning
 • Leiding geven aan het personeel
 • Logistiek beheer
 • Instructies en principes mbt portioneren en presenteren
 • Interne en externe transportmaterialen
 • Verpakkingsmateriaal
 • Criteria bij aankoop van keukenmateriaal en - installatie
 • Criteria bij de inrichting en flow van de keuken
 • Hygiëne, veiligheid, milieu en ergonomie
 • Hygiënevoorschriften en HACCP-normen
 • Traceerbaarheid, meldingsplicht en autocontrole
 • Inspectie en het gebruik van checklists
 • Bedrijfshygiëne en persoonlijke hygiëne bij medewerkers
 • Bouwkundige vereisten betreffende hygiëne

Algemeen beheer

 • Communicatietechnieken
 • Interne communicatie
 • Vergadertechnieken
 • Conflictbehandeling
 • Functionerings- en evaluatiegesprekken
 • Klachtenbehandeling
 • Personeel en organisatie
 • Informeren, opleiden, motiveren en begeleiden van personeel
 • Taak- en functieomschrijvingen
 • Financiën en budgettering
 • Voor- en nacalculatie
 • Kostprijscalculatiemethodes
 • Make or buy-decision
 • Planning en budgettering

De docenten zijn vakspecialisten uit de grootkeukensector, ieder met een ruime ervaring binnen hun kennisdomein.