Corporate Vitality Manager

Leid de weg naar een gezonde en vitale organisatie
 • icon Vanaf 27-09-2024
 • icon Roeselare
 • icon 0.5 jaar
 • icon 1996,50 incl. BTW
 • nieuw
Schrijf in
 • nieuw
 • icon Vanaf 27-09-2024
 • icon Roeselare
 • icon 0.5 jaar
 • icon 1996,50 incl. BTW

Introductie

De opleiding tot Corporate Vitality Manager richt zich op het ontwikkelen van professionals die gespecialiseerd zijn in het bevorderen van vitaliteit binnen organisaties. Deze opleiding combineert elementen van gezondheidsmanagement, bedrijfskunde en welzijn om professionals op te leiden die in staat zijn om een holistische benadering van vitaliteit te implementeren in de bedrijfsomgeving.

Studenten leren hoe ze de gezondheid en het welzijn van medewerkers kunnen optimaliseren door middel van programma's en strategieën die zowel fysieke als mentale aspecten van vitaliteit omvatten. Hierbij wordt aandacht besteed aan factoren zoals gezonde voeding, lichaamsbeweging, stressmanagement, werk-privébalans en algemeen welzijn.

Daarnaast omvat de opleiding vaak elementen van organisatiepsychologie en leiderschapsontwikkeling, zodat afgestudeerden in staat zijn om een gezonde bedrijfscultuur te bevorderen en leiding te geven aan veranderingen die gericht zijn op het verbeteren van de vitaliteit van de organisatie.

De Corporate Vitality Manager wordt opgeleid om samen te werken met verschillende belanghebbenden, zoals HR-professionals, managers en gezondheidsspecialisten, om een integraal beleid te ontwikkelen en te implementeren dat de algehele vitaliteit van de organisatie ondersteunt. Hierbij worden ook meetbare resultaten geïntegreerd om de effectiviteit van de genomen maatregelen te evalueren en voortdurende verbeteringen aan te brengen.

Omschrijving

De opleiding tot Corporate Vitality Manager is gestructureerd om professionals op te leiden die bedreven zijn in het bevorderen van vitaliteit binnen organisaties. De opzet omvat een uitgebalanceerd curriculum dat theoretische kennis, praktische vaardigheden en leiderschapsontwikkeling integreert. Studenten doorlopen modules die zich richten op diverse aspecten van gezondheidsmanagement, welzijnsstrategieën en organisatiepsychologie.

De lessen gaan door in campus Roeselare, telkens op vrijdag van 09h00 tot 12h30 en van 13h00 tot 16h30.

Het programma omvat mogelijkheden voor interactief leren, casestudies, en praktische toepassing van concepten. Daarnaast worden studenten aangemoedigd om samen te werken met professionals uit verschillende vakgebieden, zoals HR, gezondheidswetenschappen en management, om een brede en geïntegreerde benadering van vitaliteit te ontwikkelen.

Doelstelling van de Opleiding:

De opleiding heeft als voornaamste doel professionals op te leiden die in staat zijn om effectief leiding te geven aan initiatieven voor het verbeteren van de gezondheid en vitaliteit binnen organisaties. Enkele specifieke doelstellingen zijn:

 1. Het ontwikkelen van een diepgaand begrip van de factoren die van invloed zijn op de vitaliteit van individuen en organisaties.
 2. Het aanleren van strategieën voor het implementeren van gezondheids- en welzijnsprogramma's op de werkplek.
 3. Het bevorderen van leiderschapsvaardigheden om verandering te stimuleren en een positieve bedrijfscultuur te cultiveren.
 4. Het aanleren van meetmethoden om de effectiviteit van vitaliteitsinitiatieven te evalueren en continue verbeteringen te stimuleren.
 5. Het ontwikkelen van de capaciteit om samen te werken met diverse belanghebbenden om een holistisch en geïntegreerd vitaliteitsbeleid te creëren en uit te voeren.

Kortom, de opleiding streeft ernaar professionals op te leiden die organisaties kunnen helpen gedijen door een gezonde en vitale werkomgeving te bevorderen.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

De opleiding tot Corporate Vitality Manager is bedoeld voor een diverse groep professionals die geïnteresseerd zijn in het bevorderen van gezondheid en welzijn binnen organisaties. De doelgroep omvat onder andere:

HR-professionals: Zij kunnen de opleiding volgen om hun kennis uit te breiden en effectieve strategieën te leren voor het creëren van een gezonde werkomgeving.

Gezondheids- en welzijnsdeskundigen: Professionals op het gebied van gezondheid en welzijn kunnen de opleiding gebruiken om hun vaardigheden te verbreden en te leren hoe ze deze specifiek kunnen toepassen binnen de bedrijfscontext.

Managers en leidinggevenden: Voor leiders die de gezondheid en het welzijn van hun teams willen optimaliseren en een positieve bedrijfscultuur willen bevorderen.

Organisatieadviseurs: Personen die organisaties adviseren over verbetering van prestaties en bedrijfscultuur kunnen profiteren van de expertise in vitaliteitsmanagement.

Bedrijfsconsultants: Consultants die organisaties ondersteunen bij strategische ontwikkeling en groei, kunnen baat hebben bij het begrijpen en implementeren van vitaliteitsinitiatieven.

Individuen met een achtergrond in bedrijfskunde: Personen met een algemene achtergrond in bedrijfskunde die zich willen specialiseren in gezondheidsmanagement en welzijn binnen organisaties.

De opleiding is ontworpen om professionals met diverse achtergronden samen te brengen en hen de nodige kennis en vaardigheden te bieden om effectieve Corporate Vitality Managers te worden.

Toelatingsvoorwaarden

Minimum 3 jaar werkervaring als zelfstandige of loontrekkende, binnen een periode van maximaal 5 jaar voorafgaand aan de toelatingsvraag, te bewijzen middels een officieel uittreksel van de Kruispuntbank van Ondernemingen of duplicaat van één of meerdere afgesloten arbeidsovereenkomsten.

Hoe ziet het programma van deze opleiding eruit?

Welzijnswetgeving en vitaliseren op de werkvloer (24u)

 • Wetgeving over veiligheid en gezondheid op het werk
 • De rol van de preventieadviseur en preventie van psychosociale risico's
 • Opsporen van gezondheidsrisico's en de vitaliteitspiramide
 • Arbeids- en organisatiepsychologie
 • Motivatie verhogen en ziekteverzuim verminderen met innovatief leiderschap
 • Ergonomie, pathologie en gezondheid
 • Financiële voordelen voor de organisatie
 • Voorbeelden van succesvolle vitaliteitsprojecten

Visie en analytische organisatie (16u)

 • SWOT-positionering
 • Strategische welzijnsvisie voor het bedrijf
 • Vitaliteitsscan versus vitaliteitsbeleid
 • Visierapport en projectplan opstellen om preventieve maatregelen te nemen
 • Meetbare resultaten nastreven

Leren sensibiliseren en communiceren (16u)

 • Intern communicatieplan opstellen: tips en voorbeelden
 • Symptomen van psychosociale kwalen
 • Gedragsverandering en motivatiekunde

De rol en duurzame inzetbaarheid van medewerkers (16u)

 • Veranderingsmanagement in praktijk
 • De rol van een interne of externe coach
 • De essentie van (loopbaan-)coaching
 • Energiemanagement voor elke individuele medewerker
 • Zelfsturende teams

Toegepaste bedrijfsvoering en consultancyskills (32u)

 • Commercieel en klantgericht denken
 • De verschillende fasen in het consultingproces
 • Administratie en financiën voor de eigen zaak
 • Coaching probleemoplossend handelen

Vitaliteitsmanagement in de praktijk (28u)

 • Commerciële vaardigheden als coach optimaliseren
 • Diagnosticeren en adviseren vanuit een gezondheidsmodel
 • Planmatig en procesmatig vitaliteitsprojecten begeleiden
 • Instrumenten voor werkgevers en werknemers
 • Eindproefbegeleiding
 • Individuele coaching

WERKPLEKLEREN: coachen in praktijk (38u)

 • Individuele coaching                                                                                 

EINDPROEF (1u)

Bijkomende info

Het beroep van Corporate vitality manager is een nieuwe uitbreiding binnen het kennisdomein van HR en kent complementaire raakvlakken met de functies van preventie-adviseur en vertrouwenspersoon. De taken van dit beroepsprofiel focussen enerzijds op maatschappelijke en sociaal-economische behoeften op de werkvloer en geven anderzijds een professionele invulling aan het nieuwe beleidsplan voor welzijn op het werk, dat vanaf januari 2017 voor alle bedrijven van toepassing is (KB april 2016).

Deze beroepsfunctie zal het expertiseniveau op cross-sectorale schaal verder doen stijgen en structureren in het kader van de correcte toepassing van de wet voor het welzijnsbeleid bij ondernemingen. Op deze wijze wordt de bij wet vertaalde marktbehoefte van ‘werkbaar en wendbaar werk’ via professionele verbindingsofficieren naar de bedrijven en KMO-markt gebracht.

Locaties en data


Vanaf 27-09-2024
0.5 jaar
Schrijf in

€ 1996,50 incl. BTW

Dag

ADRES

Wil je meer weten?

FotoTom Vandecasteele
curl effect

Heb je vragen over een opleiding?
Of denk je eraan om die op maat of op locatie te organiseren?

Contacteer onze Productmanager

Tom Vandecasteele

Stel je vraag