#040568
#Opleiding #Fiscaliteit

Update aangifte vennootschapsbelasting

Introductie

Een overzicht van de belangrijkste wijzigingen aan de hand van het aangifteformulier.

Volgt u zowel update aangifte PB en update aangifte VB, dan kan u genieten van ons voordeeltarief € 275 (excl. 21% BTW).

Broodjes en syllabi zijn inbegrepen.

 

Het programma komt in aanmerking voor 3 uren permanente vorming bij IAB, BIBF of IBR.

Omschrijving

Tijdens deze update ontvangt u praktijkgerichte informatie betreffende de belangrijkste wijzigingen voor de vennootschapsaangifte van het aanslagjaar 2019. De docent geeft u, in volgorde van de 9 bewerkingen, een compleet overzicht van de interessantste wetswijzigingen, rechtspraak, circulaires, parlementaire vragen en rulings.

Zoals gewoonlijk ontvangt u een uitgebreid naslagwerk inclusief powerpoint. Waar mogelijk zijn duidelijke schema's ingesloten. Zoals steeds worden de wijzigingen in een brede context geplaatst waarbij de insteek van en voor de cijferberoeper centraal staat. Op deze wijze garanderen we echte meerwaarde voor u en uw klanten.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Boekhouders, fiscalisten, accountants, belastingconsulenten, boekhoudkundig medewerkers en financials binnen bedrijven.

Voorkennis

De deelnemers moeten vertrouwd zijn met de aangifte van de vennootschapsbelasting.

Bijkomende info

Volgt u zowel update aangifte PB en update aangifte VB, dan kan u genieten van ons voordeeltarief € 275 (excl. 21% BTW).

Broodjes en syllabi zijn inbegrepen.

update-aangifte-venb-1-1_2004-568.jpg

Programma

De ingrijpende wijzigingen aangebracht in de vennootschapsbelasting door de Programmawet van 25 december 2017 worden over meerdere aanslagjaren uitgerold. Bij het afsluiten van het boekjaar dient met deze gewijzigde elementen rekening gehouden om de aangifte fiscaal te kunnen optimaliseren. Aan de hand van schema’s en voorbeelden krijgt u een overzichtelijke en praktische invulling.

Tijdens de uiteenzetting wordt onder meer verwezen naar de ondertussen verschenen administratieve standpunten, parlementaire vragen en rulings over deze Programmawet. We analyseren de maatregelen die betrekking hebben op het aanslagjaar 2019 en verwijzen ook al naar de aanslagjaren 2020 en 2021. Via een chronologisch overzicht weet u welke wijziging op welk aanslagjaar betrekking heeft en kan u anticiperen op wat nog komt.

De veranderingen betreffende het aanslagjaar 2019 zijn veelvuldig en ingrijpend, enkele voorbeelden:

 

 • een algemene tariefdaling van de vennootschapsbelasting
 • de schrapping van het tarief van 0,412% op meerwaarden gerealiseerd door grote vennootschappen
 • een verhoging van de investeringsaftrek voor KMO-vennootschappen voor investeringen uitgevoerd tussen 1.01.2018 en 31.12.2019
 • de uitbreiding van de fiscale stimuli van de starter-KMO naar de groeibedrijven
 • de verhoging van de DBI-aftrek van 95 % naar 100%
 • de gewijzigde aanrekening betreffende kapitaalsverminderingen
 • een verstrengde regeling voor de inschakelingsbedrijven
 • de berekening van de notionele intrestaftrek op het incrementeel eigen vermogen
 • de uitdoving van de investeringsreserve
 • de aangepaste vrijstelling van meerwaarden op aandelen op basis van de DBI-voorwaarden
 • de overgangsbepaling uitgestelde taxatie ingevolge tariefdaling om misbruik te vermijden
 • de invoering van de minimumbezoldiging van 45.000 EUR voor de bedrijfsleider en de eventuele toepassing van de afzonderlijke aanslag van 5,1%
 • de invoering van een minimale korf aan belastingen door een nieuwe beperking op de aftrekbewerkingen
 • de verhoging van het tarief inzake de vermeerdering wegens onvoldoende voorafbetalingen
 • de minimale aanslagbasis bij niet aangifte verhoogt naar 34.000 EUR
 • een fiscale controle waarbij minimaal 10% belastingverhoging werd toegepast zal steeds aanleiding geven tot te betalen belastingen
 • evolutie van de bezoldigingstheorie versus de aftrekbaarheid van de beroepskosten op basis van artikel 49 WIB92, een arrest Hof van Cassatie verduidelijkt
 • de aangepaste berekening van het VAA bewoning ter beschikking gesteld door rechtspersonen  

Vanaf het aanslagjaar 2020 wordt dit aangevuld met:

 • de invoering van een “fiscale consolidatie”
 • de strijd tegen hybride mismatches
 • de wijziging van de exit taks en de invoering van de CFC-wetgeving.

Vanaf het aanslagjaar 2021 rolt de laatste fase van de Programmawet uit:

 • de verdere tariefdaling van de vennootschapsbelasting
 • de invoering van de mogelijkheid om belastingvrije reserves in resultaat te nemen tegen een verlaagd tarief
 • de wijziging van disconto op schulden
 • het begrip geldlening wordt vervangen door vordering en de hoogte van de rente wordt vastgelegd
 • de afschaffing van de degressieve afschrijving in de vennootschapsbelasting
 • de bijzondere aanslag geheime commissielonen wordt niet langer fiscaal aftrekbaar

U merkt dat van een vereenvoudiging geen sprake is maar de update zal u helpen om nog meer inzicht te krijgen in deze materie.

De docent geeft u, in volgorde van de 9 bewerkingen, een compleet overzicht van de interessantste onderwerpen aan de hand van o.a. gepubliceerde wetteksten, rechtspraak, circulaires, parlementaire vragen en rulings.

Zoals gewoonlijk ontvangt u een uitgebreid naslagwerk inclusief powerpoint. Er worden, waar nodig, duidelijke schema's toegevoegd.

De wijzigingen worden in een brede context geplaatst waarbij de insteek van en voor de cijferberoeper centraal staat. Immers, uw functie als bedrijfsadviseur wordt ieder jaar belangrijker.

Donald Vandenberghe, voormalig E.A. Inspecteur directe belastingen en financieel directeur, Partner bij Flamée & Partners Accountants & Belastingsconsulenten.