Update aangifte vennootschapsbelasting

#040568
#Webinar #Fiscaliteit

Introductie

De derde en laatste fase van het zomerakkoord wordt met het aanslagjaar 2021 afgerond. Daarmee is de door de regering Michel I vooropgestelde taks shift binnen de vennootschapsbelasting een feit. Daar bovenop krijg je eveneens een overzicht van de maatregelen die de regering De Croo I heeft afgekondigd, al dan niet in het kader van de corona pandemie.

De fiscale wijzigingen worden in een brede context geplaatst met nadruk op de evolutie binnen onze sector: van cijferberoeper naar adviseur. Door de veranderingen pro-actief op te volgen en hierover tijdig te communiceren, toon je je meerwaarde aan je klanten. De digitale syllabus bestaat uit een powerpoint en een uitgebreid naslagwerk dat zeer makkelijk raadpleegbaar is.

Omschrijving

Naast de wetswijzigingen wordt verwezen naar relevante rulings en rechtspraak. De FOD Financiën heeft aan de hand van circulaires veel informatie verschaft m.b.t. de derde fase van het zomerakkoord. Maar ook wat de rechtspraak betreft zijn er opnieuw enkele bijzondere arresten onder meer betreffende de ambtshalve ontheffing en het VAA van de woning, de afschrijving van vruchtgebruik op aandelen, de tijdige verzending van een bezwaarschrift, …

Zoals steeds geven we je ook een checklist van de aangekondigde of gepubliceerde wetgeving die van toepassing is vanaf 1 januari 2021; de bevriezing van sommige indexeringen, de evolutie van de taks op effectenrekeningen naar de effectentaks, de uitbreiding van de bijlagen van het UBO-register, …

Dankzij dit seminarie heb je opnieuw een duidelijk overzicht van de doorgevoerde wijzigingen. Immers, jouw klanten hebben recht op een goed onderbouwd en vooral tijdig advies.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Boekhouders, fiscalisten, accountants, belastingconsulenten, boekhoudkundig medewerkers en financials binnen bedrijven

Voorkennis

De deelnemers moeten vertrouwd zijn met de aangifte van de vennootschapsbelasting.

Bijkomende info

Volgt u zowel update aangifte PB en update aangifte VB, dan kunt u genieten van ons voordeeltarief € 315 (excl. 21% BTW).

Methodologie

Wordt georganiseerd als mixed class.

update-aangifte-venb-2-1_2004-568.jpg

Programma

De wijzigingen worden in een brede context geplaatst waarbij de insteek van en voor de cijferberoeper centraal staat. Door de veranderingen pro-actief te volgen en hierover te communiceren, toon je je meerwaarde aan jouw klanten.

Vanzelfsprekend gaan we dieper in op de belangrijkste zaken betreffende het aanslagjaar 2021 of boekjaren die ten vroegste aanvangen vanaf 01.01.2020:

 • Een verdere daling van het tarief van de vennootschapsbelasting van 25% naar 20%
 • De mogelijkheid tot het mobiliseren van vrijgestelde reserves
 • De verhoging van de vrijstelling bedrijfsvoorheffing voor wetenschappelijk onderzoek
 • Een bovengrens op de toekenning van een creditrente op vorderingen
 • Het afschaffen van de degressieve afschrijvingen
 • Het verplicht afschrijven in functie van de bezitsduur van de activa
 • Het keuzestelsel m.b.t. het afschrijven van de bijkomende kosten
 • De verhoging van het vrijstellingspercentage voor de tax shelter film
 • De 'corona' tax shelter voor kmo’s en de Vlaamse win-winlening
 • De niet aftrekbaarheid van de aanslag geheime commissielonen
 • De niet aftrekbaarheid van administratieve boetes en bijdragen
 • De verstrenging van de kostenaftrek voor bedrijfswagens
 • De afschaffing van sommige vrijstellingen in de 3de bewerking
 • De verhoging van de minimum belastbare winst bij niet- of laattijdige aangifte
 • De tijdelijke verhoging van de investeringsaftrek
 • De beperking van de verrekening van verliezen van buitenlandse vaste inrichtingen
 • De volledige aftrekbaarheid van receptiekosten
 • De consumptiecheque

Deze opleiding wordt georganiseerd door onze partner SBM, cvba Skilliant.

Prijsinfo

Volg je zowel update aangifte PB en update aangifte VB, dan kun je genieten van ons voordeeltarief € 315 (excl. 21% BTW).

2004-568-2-OmschrijvingDocent-1.jpg

Donald Vandenberghe, voormalig E.A. Inspecteur directe belastingen en financieel directeur, Partner bij Flamée & Partners Accountants & Belastingsconsulenten.