Afsluiten boekjaar

De jaarrekening opstellen tot tevredenheid van alle partijen
 • icon Vanaf 05-11-2024
 • icon Diverse locaties
 • icon 4 sessie(s)
 • icon 1343,10 incl. BTW
Schrijf in
 • icon Vanaf 05-11-2024
 • icon Diverse locaties
 • icon 4 sessie(s)
 • icon 1343,10 incl. BTW

Introductie

De afsluiting van het boekjaar is een belangrijke en jaarlijks terugkerende taak van de boekhouding. Na deze opleiding voer je ze efficiënter, getrouwer en fiscaal voordeliger uit.

Omschrijving

De jaarafsluiting is voor elke fiscale professional een drukke periode. De vele taken die erbij horen zorgen voor onrust. Welke waren de aandachtspunten ook alweer? Hoe sluit ik het boekjaar af op een fiscaal gunstige manier die tot ieders tevredenheid is?

Denk op tijd aan alle stappen die je moet ondernemen bij het afsluiten van het boekjaar.

De training Afsluiten boekjaar helpt je op de meest voordelige manier van het boekhoudkundige naar het beste fiscale resultaat te evolueren. Het zal je helpen te beantwoorden aan de 'volledigheid' en 'getrouwheid' en daarbij toch fiscaal te optimaliseren.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Dit seminarie richt zich naar:

 • interne boekhouders die samenwerken met een externe accountant voor de afsluiting van het boekjaar
 • medewerkers in accountantskantoren die in de toekomst jaarafsluitingen moeten uitvoeren

Voorkennis

Kennis dubbel boekhouden en vennootschapsbelasting is vereist.

Hoe ziet het programma van deze opleiding eruit?

Deel 1: De optimale boekhoudkundige afsluiting

In dit deel gaan we eerst dieper in op de boekhoudkundige afsluiting:
De opmaak van een inventaris, de waardering van bepaalde activa en passiva, het boeken van overlopende rekeningen, dubieuze vorderingen, aanleggen van voorzieningen, resultaatverwerking, ...

Naast het wettelijk kader worden alle inventaris- en controleverrichtingen in detail besproken. Dit onderdeel is zeer praktijk gericht zodat de deelnemers na het volgen er van goed gewapend zijn om alle noodzakelijke boekingen in het kader van de jaarafsluiting uit te voeren.

Deel 2: De optimale fiscale afsluiting: bespreking van de balans en de resultatenrekening vanuit het W.I.B. 1992

 • Activa:
  • oprichtings- en herstructureringskosten
  • afschrijvingen van immateriële en materiële vaste activa: afschrijvingssystemen
  • bijkomende kosten i.v.m. onroerende goederen
  • investeringsaftrek
  • meerwaarden op financiële vaste activa
  • renteloze of goedkope vorderingen
  • waardering voorraden
  • overlopende rekeningen
 • Passiva:
  • kapitaal en uitgiftepremies
  • herwaarderingsmeerwaarden
  • verwerving eigen aandelen
  • reserves en kapitaalsubsidies
  • voorzieningen voor risico's en kosten
  • r/c bedrijfsleiders
  • herkwalificatie van intresten
  • renteloze of goedkope leningen
  • overlopende rekeningen
  • aftrek risicokapitaal
  • investeringsreserve
 • Resultatenrekening:
  • autokosten en voordelen van alle aard
  • representatiekosten
  • sociale voordelen
  • liberaliteiten en abnormale en goedgunstige voordelen
  • fiches 281.50: wanneer opstellen?
  • onroerende voorheffing
  • aftrekbaarheid van intresten
  • overdraagbare verliezen
  • aanpassingen reserves
  • niet-aftrekbare belastingen

Deel 3: De jaarrekening bekeken door de bril van de revisor

 • de resultaatverwerking: winstverdeling en de afsluiting
 • het opstellen van de neer te leggen jaarrekening: balans, resultatenrekening en toelichting
 • mathematische en logische controles
 • criteria inzake de omvang van vennootschappen
 • criteria met betrekking tot benoeming van een commissaris
 • invullen van de jaarrekening

Bijkomende info

Het programma komt in aanmerking voor permanente vorming:

 • 12 uren ITAA
 • 12 uren IBR

ATTESTEN

Als erkend vormingsoperator doen wij het nodige zodat de gevolgde uren permanente vorming automatisch in uw elektronisch jaarverslag terug te vinden zijn.

Gelieve uw ITAA-lidnummer door te geven bij inschrijving onder het veld opmerkingen.

De aanwezigheden worden ten laatste een maand na het beëindigen van de opleiding doorgegeven.

Je kunt er voor kiezen om deze opleiding te volgen op de campus of via live webinar. Kies je locatie.

Locaties en data


Vanaf 05-11-2024
4 sessie(s)
Schrijf in

€ 1343,10 incl. BTW

Planning

di (05/11/2024) 14:00 - 17:00
di (05/11/2024) 17:30 - 20:30
di (12/11/2024) 14:00 - 17:00
di (12/11/2024) 17:30 - 20:30

Duur

di 05-11-2024 t.e.m. di 12-11-2024

ADRES

Vanaf 03-02-2025
4 sessie(s)
Schrijf in

€ 1343,10 incl. BTW

Planning

ma (03/02/2025) 13:00 - 16:00
ma (10/02/2025) 13:00 - 16:00
ma (17/02/2025) 13:00 - 16:00
ma (24/02/2025) 13:00 - 16:00

Duur

ma 03-02-2025 t.e.m. ma 24-02-2025
Vanaf 07-05-2025
4 sessie(s)
Schrijf in

€ 1343,10 incl. BTW

Planning

wo (07/05/2025) 18:30 - 21:30
wo (14/05/2025) 18:30 - 21:30
wo (21/05/2025) 18:30 - 21:30
wo (28/05/2025) 18:30 - 21:30

Duur

wo 07-05-2025 t.e.m. wo 28-05-2025

ADRES

Wil je meer weten?

FotoElsy Verhelle
curl effect

Heb je vragen over een opleiding?
Of denk je eraan om die op maat of op locatie te organiseren?

Contacteer onze Commercieel coördinator

Elsy Verhelle

Stel je vraag