Update aangifte personenbelasting

Overzicht nieuwigheden voor de aangifte personenbelasting
 • icon Najaar 2024
 • icon Nog niet gekend
 • icon Nog niet gekend
 • icon Nog niet gekend
Hou me op de hoogte
 • icon Najaar 2024
 • icon Nog niet gekend
 • icon Nog niet gekend
 • icon Nog niet gekend

Introductie

De regering De Croo is er niet in geslaagd om de personenbelasting te hervormen. Deze hervorming was nochtans noodzakelijk om werkenden te belonen en tevens om een aantal ‘onrechtvaardige’ fiscale bepalingen weg te werken om zo tot een eerlijkere fiscaliteit te komen. Dit neemt niet weg dat er toch heel wat maatregelen zijn die in de aangifte over aanslagjaar 2024 de nodige aandacht verdienen. Waar nodig worden tevens reeds een aantal bepalingen voor aanslagjaar 2025 behandeld.

Omschrijving

Tijdens deze updatesessie neemt de expert-spreker de aangifte personenbelasting grondig met jou door. Alle reeds bekende, relevante wijzigingen van aanslagjaar 2024 worden je uiteengezet op één avond.

Niet alleen de wetswijzigingen, maar ook de relevante rulings, rechtspraak en circulaires die van invloed kunnen zijn voor jouw klanten komen aan bod. Daarnaast ontvang je een digitale syllabus, waaronder een powerpointpresentatie en een uitgebreid naslagwerk om op terug te vallen.

Op basis van deze informatie kun je opnieuw een goed onderbouwd en volledig advies verstrekken aan jouw klanten.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Boekhouders, fiscalisten, accountants, belastingconsulenten en boekhoudkundig medewerkers

Voorkennis

Basiskennis personenbelasting en praktijkervaring met het aangifteformulier is vereist.

Hoe ziet het programma van deze opleiding eruit?

DEEL I:

Vak II:  Personalia:

 • Verlenging van de maatregel waarbij een aantal uren studentenarbeid niet meetellen voor de berekening van de netto-bestaansmiddelen
 • verhoging van het maximum aantal uren studentenarbeid
 • co-ouderschap: de verhogingen van de belastingvrije som voor kinderen ten laste, die wegens onvoldoende belastingen geen effectief fiscaal voordeel opleveren, kunnen worden omgezet in een terugbetaalbaar belastingkrediet; terugwerkende kracht vanaf aanslagjaar 2023
 • 'achterstallige' overlevingspensioenen aan wezen in de publieke sector en wezenrenten worden komen niet langer in aanmerking als 'bestaansmiddel’

Vak III: onroerende inkomsten

 • verplichte toevoeging van een bijlage voor wie de woning volledig of deels beroepsmatig gebruikt en de huur in kost zet
 • verstrenging van de aangifteplicht van het kadastraal inkomen

Vak IV: bezoldigingen;

 • de uitbreiding van de flexi-jobs
 • de toekenning van de koopkrachtpremie: fiscaal regime (verlenging uitgiftetermijn)
 • aanpassing van de kleine kunstenaarsvergoeding vanaf 2024: fiscaal en sociaal
 • definitieve schrapping van het opleidingsbudget
 • verlenging van de regeling inzake bijkomende vrijwillige overuren
 • verlenging van de regeling inzake overuren met overwerktoeslag
 • verlenging van de regeling inzake innovatiepremies
 • indexering van het mobiliteitsbudget; berekeningsformules  TCO en mobiliteitsbudget gepubliceerd
 • twee types fietsvergoedingen mogelijk: verhoging en begrenzing
 • het optrekken van de federale werkbonus
 • een verhoging van de gewestelijke jobbonus
 • verlenging maatregelen koopkracht: consumptiecheque, coronapremie, ecocheques

Vak V: Pensioenen;

 • mini-pensioenhervorming: Invoering van een netto pensioenbonus voor wie langer werkt: gevolgen voor het pensioen
 • concrete invulling van het begrip ‘effectief actief’; aanvulling gelijkgestelde periodes

Vak VII: roerende inkomsten:

 • einde van de overgangsbepaling inzake auteursrechten

Vak IX: de woonfiscaliteit:

 • de afschaffing van het federaal langetermijnsparen voor de aanschaf van een tweede niet eigen woning vanaf 1.01.2024
 • de hypotheekoverdracht bij de verkoop van de eigen woning: voorwaarden en werkwijze

Vak X: Belastingverminderingen:

 • FAQ belastingvermindering voor elektrische wagens
 • de belastingvermeerderingen die worden toegepast wanneer aandelen in startende ondernemingen, groeibedrijven en ondernemingen die ingevolge de COVID-19-pandemie met een omzetdaling werden geconfronteerd en  waarvoor een belastingvermindering werd verleend te vroeg worden vervreemd of niet langer aan de voorwaarden voldoen
 • belastingvermindering bij aanschaf van een laadstation vanaf aanslagjaar 2024

DEEL II:

Vak XV: diverse inkomsten

 • stand van zaken DAC7 en DAC8: registratieplicht en informatie omtrent crypto-activa

Vakken XVII en XVIII: winsten en baten

 • invoering van een tijdelijk belastingkrediet voor werkgevers die een fietsvergoeding toekennen tussen 1 mei 2023 en 31.12.2024
 • aangepast percentages voor de investeringsaftrek ajr 2024 en nieuwe categorieën vanaf 1 januari 2025: actualisering
 • de groene autofiscaliteit: aftrekbaarheid

Procedure:

 • wettelijke verankering van de vandaag geldende aangiftetermijnen inzake inkomstenbelastingen
 • schrappen van de aangifte speciaal bij overlijden

Andere:

 • Artikel 144/2, KB/WIB 92 wordt aangevuld om te bepalen hoe die bijzondere bijdrage energie in geval van een gemeenschappelijke aanslag over de beide echtgenoten moet worden omgedeeld
 • de verwijzing naar de woonstaatheffing en het belastingkrediet voor energiebesparende uitgaven (artikel 145/24, § 1, vijfde lid, WIB/92) wordt opgeheven. Deze zijn immers niet langer van toepassing (artikel 15, c) en 16, a) van het besluit).

Bijkomende info

Volg je zowel update aangifte PB en update aangifte VenB? Geniet dan van ons voordeeltarief €490,00 (excl. 21% btw).

Wil je de updates personenbelasting en vennootschapsbelasting volgen op één dag? Dat kan te Kortrijk en Brugge.

Het programma komt in aanmerking voor 3 uren permanente vorming bij ITAA.

ATTESTEN

Als erkend vormingsoperator doen wij het nodige zodat de gevolgde uren permanente vorming automatisch in jouw elektronisch jaarverslag terug te vinden zijn.

Gelieve jouw ITAA-lidnummer door te geven bij inschrijving onder het veld opmerkingen.

De aanwezigheden worden ten laatste een maand na het beëindigen van de opleiding doorgegeven.

Livestream

Elke opleiding wordt opgenomen zodat je deze achteraf kunt herbekijken. Merk op dat voor het uitgesteld kijken geen attest permanente vorming kan worden uitgereikt vermits jouw antwoorden op de aanwezigheidsvragen en eindtoets niet meer live worden geregistreerd.

Volg je zowel update aangifte PB als update aangifte VB? Geniet dan van ons voordeeltarief €490,00 (excl. 21% btw).

Voor info over de opleiding Update aangifte vennootschapsbelasting (klik hier)

Wil je meer weten?

FotoElsy Verhelle
curl effect

Heb je vragen over een opleiding?
Of denk je eraan om die op maat of op locatie te organiseren?

Contacteer onze Commercieel coördinator

Elsy Verhelle

Stel je vraag