Windmolentechnicus on & offshore

#200539
#Opleiding #Elektriciteit en airco

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

Na deze opleiding kun je controles, onderhoud en herstellingswerken aan de windturbines uitvoeren op elektrisch, mechanisch en hydraulisch vlak enerzijds en zelfstandig storingen verhelpen op elektrotechnische en sturingssystemen anderzijds.

Introductie

Door de snel groeiende markt, wordt de nood aan geschoolde onderhoudsmensen steeds duidelijker. Niet alleen onshore komen er steeds meer windmolenparken bij, ook offshore heeft de federale regering grote plannen wat betreft de windmolenparken.

Dit traject kadert in de snelgroeiende vraag naar opgeleide technici en onderhoudstechnici voor de windsector.

Omschrijving

Dit traject kadert in de snelgroeiende vraag naar opgeleide technici en onderhoudstechnici voor de windsector. Door de snel groeiende markt, wordt de nood aan geschoolde onderhoudsmensen steeds duidelijker. Niet alleen onshore komen er steeds meer windmolenparken bij, ook offshore heeft de federale regering grote plannen wat betreft de windmolenparken.

Daarenboven speelt het traject in op de reële noden van competenties en skills binnen de sector.

Deze opleiding voldoet om aan jou, als zelfstandig technicus of als KMO-medewerker, de nodige kennis en kunde te verstrekken om de kleinere projecten op zelfstandige basis op een rendabele manier uit te bouwen en op te volgen. Daarnaast biedt het traject je de ideale start als ondernemende werknemer die in de sector aan de slag wil bij de gekende en innovatieve bedrijven.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Personen met technische affiniteit die in deze sector aan de slag willen.

Voorkennis

Er is geen specifieke voorkennis vereist.

Heb je voorkennis dan kun je voor onderstaande modules vrijgesteld worden:

 • basis elektriciteit
 • motoren en sensoren
 • basis onderhoudsmechanica

Dit op basis van een eerder verworven diploma/getuigschrift door ons erkend of door te slagen in de vrijstellingsproeven.

Bijkomende info

 • avondopleiding = 2x per week les
 • dagopleiding = 1 volledige dag les per week

Methodologie

 • Een praktijkgerichte opleiding
  Naast de theorie wordt er gewerkt met opdrachten die cursisten individueel en/of in groep uitvoeren
 • Blended learning

Programma

Basis elektriciteit  

 • Positionering van het beroep en de opleiding
 • Veiligheidsaspecten
 • Machines en gereedschappen: gepaste machines en gereedschappen gebruiken
 • Schakelingen
 • Kabels
 • Verlichtingsinstallaties
 • Verlichtingsinstallaties op zeer lage spanning

Motoren en sensoren

 • Motoren:
  • Preventieve onderhoudsactiviteiten
  • Montage-activiteiten
  • Opvolgdocumenten invullen
 • Sensoren:
  • Preventieve onderhoudsactiviteiten
  • Montage-activiteiten
  • Opvolgdocumenten invullen

Basis onderhoudsmechanica

 • Lagers
 • Riemen
 • Koppelingen  
 • Kettingen en kettingwielen
 • Verbindingstechnieken  
 • Tandwielkasten

Basis pneumatica en hydraulica

 • Preventief onderhoud:
  • Voorbereiding
  • Schema's en werkfiches lezen
  • Slijtage en andere afwijkingen herkennen
  • Onderhoudsacties uitvoeren
 • Montageactiviteiten:
  • Voorbereiding
  • Pneumatische montage
  • Hydraulische montage
  • Opvolgdocumenten invullen

? Uitstroom KMO-medewerker Onderhoudsmonteur

Windturbinetechnologie

 • Onderdelen windturbine
 • Algemene werking
 • Veiligheidsprocedures
 • Aerodynamische krachten
 • Mechanische installatie
 • Hydraulische installatie
 • Asynchrone motoren aansluiten en uitmeten
 • Sensoren
 • Frequentiesturingen

Schemalezen

 • Elektrische en hydraulische schema’s en werkinstructies
 • het installatieschema, het technisch dossier of de werkfiche
 • Een correct en volledig schema uitwerkenmogelijk een storing te detecteren

PLC-techniek

 • Opbouw van een PLC
 • PLC programmeren
 • HMI programmeren
 • PLC schema's
 • PLC's in een windturbine

Storingstechniek

 • Werken met meetinstrumenten
 • Storingen opsporen
 • Diagnose stellen
 • Fouten oplossen en controle goede werking
 • Een professioneel denkpatroon ontwikkelen om via een logische redenering zo snel mogelijk een storing te detecteren

Basis veiligheidsopleiding

? Uitstroom KMO-medewerker Windmolentechnicus on en offshore

Toegepaste bedrijfsvoering windmolentechnieken

 • Inleiding, positionering, infrastructuur en uitrusting  
 • Werkplanning en algemene administratie
 • Omgaan met moeilijke klanten
 • Financiële aspecten
 • Commercieel beleid

Uitstroom zelfstandig ondernemer windmolentechnieken on- en offshore

Getuigschrift

Na het succesvol slagen van het volledige traject, bekom je onderstaande getuigschriften:

 • Getuigschrift Ondernemerschaps-traject beroepskennis kmo-medewerker Onderhoudsmonteur
 • Getuigschrift Ondernemerschaps-traject beroepskennis kmo-medewerker Windmolentechnicus o-n en offshore
 • Getuigschrift Ondernemerschapstraject basiscomponent beroepskennis Ondernemer windmolentechnieken on- en offshore