Technieker duurzame energie - Voltijdse Dagopleiding

 • icon Vanaf 30-09-2024
 • icon Oostende
 • icon 0.5 jaar
 • icon 1089,00 incl. BTW
 • nieuw
Schrijf in
 • nieuw
 • icon Vanaf 30-09-2024
 • icon Oostende
 • icon 0.5 jaar
 • icon 1089,00 incl. BTW

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

Deze opleiding start met jou een kennis omtrent de basisbegrippen van elektriciteit aan te leren.

Je krijgt een goed beeld over de verschillende criteria die belangrijk zijn bij de keuze van draad/kabel. Je kan veilig aan een installatie en verdeelbord werken, rekening houdende met het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI).

Je kan een eenvoudig elektrisch schema interpreteren en opstellen.

Na de basisbegrippen en de specifieke kennis van elektricteit, leer je wat er nodig is om laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen te installeren, herstellen en onderhouden, rekening houdende met de vigerende regelgeving in het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI).

Je krijgt een goed beeld over de verschillende criteria die belangrijk zijn bij de keuze en installatie van laadinfrastructuur waardoor je gefundeerd advies kan verlenen over de aanschaf van laadinfrastructuur in functie van de (toekomstige) noden van de klant.

En dit niet alleen voor laadinfrastructuur maar ook voor thuisbatterijen.

Je leert een PV-paneel plaatsen, een omvormer plaatsen en aansluiten, dit alles rekening houdend met de veiligheid en risico's.

Om extra competenties aan te leren die in de campus niet kunnen aan bod komen, is er werkplekleren voorzien zodat je de aangeleerde competenties in de praktijk kan toepassen en uitdiepen.

Omschrijving

Deze opleiding heeft als doel om geïnteresseerden zonder voorkennis elektriciteit op korte termijn op te leiden tot het vakkundig installeren en aansluiten van laadpalen, thuisbatterijen en zonnepanelen.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

geïnteresseerden die aan de slag willen als installateur duurzame energie.

Hoe ziet het programma van deze opleiding eruit?

Basis elektriciteit

 • Stroom, spanning en weerstand
 • Serieschakeling
 • Parallelschakeling
 • Magnetisme
 • Arbeid en vermogen
 • Aarding en veiligheid
 • Driefasespanning
 • Soorten lampen en gebruik
 • Gevaar van elektriciteit

Specifieke elektriciteit

 • Veiligheid
  • Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI)
  • Gereedschap > VDE-keurmerk, dubbele driehoek
  • Persoonlijke Beschermingsmiddelen (PBM)
  • De gouden acht
  • Elektrocutie, kortsluiting en overbelasting
   • Werking automaat & differentieel
 • Plantekenen
  • Tekenen van een klassiek residentieel eendraads- en situatieschema
  • Tekenen van bijkomende installaties zoals laadpalen, thuisbatterijen, zonnepanelen
 • Keuring
  • Samenstelling elektrisch dossier
  • Inbreuken
 • Netten
  • TT
  • IT
  • TNS
  • TNC
 • Verdeelborden
  • Verschillende componenten van een verdeelbord
  • Plaatsten, monteren en bedraden van verdeelborden volgens instructie of plan
 • Draad en kabel
  • Soorten draad (VOB, VOBst,…)
  • Soorten kabel (XVB, XGB, EXVB, data, …)
  • Brandreactie en brandweerstand (ECA/CCA, …)

Laadpalen

 • Introductie hernieuwbare energie en plaats laadinfrastructuur binnen de energietransitie
  • Omvormen van het huidige energiesysteem naar een decentraal koolstofarm systeem
  • Zoveel mogelijk hernieuwbare, koolstofarme energiebronnen (zoals zonne- en windenergie)
  • Steeds meer lokaal geproduceerd, opgeslagen en verbruikt (van consument naar  prosument)
  • Energiemanagementsystemen
  • Van installateur naar installateur-adviseur
 • Opfrissing basisbegrippen
  • Spanning – stroom – weerstand
  • Soorten netten (TT, IT, TNS, TNC) + gebruik transformator
  • AC en DC
  • Vermogen: kW vs. kWh, laadtijd, kabelsectie
  • Soorten kabels:
   • XVB, XGB, EXVB
   • ECA & CCA
   • Data
 • Automaat en differentieel
  • Overbelasting, kortsluiting, uitschakelcurve, nominale stroom en spanning, kortsluitvermogen, selectiviteit,…
 • Contactor
 • Lijst uitwendige invloeden, IP-waarden en toestelklasse
 • De elektrische auto en laadinfrastructuur
  • Soorten EV’s en stekkers
  • Evolutie en keuze van de laadinfrastructuur
   • Domme vs. slimme laadpaal
   • Beschikbaar net
   • Laadvermogen & -capaciteit EV
   • 1 of meerdere EV’s (hybride of full EV)
   • Split billing?
  • Verschillende componenten van de laadpaal: netaansluiting, laadpunt, laadkabel & EV
  • BMS, laadmodi, laadtijd en rijbereik
  • ISO-norm
  • Fiscaliteit
 • Wetgevend kader: AREI
  • Hoofdstuk 7.22
  • A- vs. B-differentieel
  • Regel van goed vakmanschap: brandveiligheid bij EV’s in parkings
 • Installatie van laadinfrastructuur
  • Netverzwaring
  • Keuring
  • Laadpaaltester
  • 1 vs. meerdere laadpalen
  • Load management + PV en laadpalen + P1-poort
  • Capaciteitstarief
 • Business model
  • Offerteopmaak
  • Subsidies
 • Oefeningen
  • Eenvoudige residentiële installatie
  • Verouderd appartement
  • Publieke laadpaal op parking van een bankkantoor

Plaatsing fotovoltaïsche zonnepanelen

 • Veiligheid en risico’s van een PV installatie
  • basisbegrippen elektrotechniek
  • nameten elektrische installatie
  • veilig werken op een dak
  • gevaren van elektrocutie
 • Ontwerp van een aan het net gekoppelde PV installatie
  • technologie van een Fotovoltaïsche installatie
  • ontwerpen van een PV installatie
 • Plaatsing PV panelen
  • een montagesysteem plaatsen, en dit zowel voor platdak, opdak, indak en andere mogelijke montagesystemen.
  • PV modules plaatsen op het montage systeem
  • de strings voor de PV panelen berekenen en aansluiten
 • Plaatsen en aansluiten van de omvormer
  • Elektrisch gedeelte AC/DC
  • String berekeningen
  • AC beveiliging
  • Differentieelschakelaars
  • Elektrisch bord

Thuisbatterij

 • Introductie hernieuwbare energie en plaats thuisbatterij binnen de energietransitie
  • omvormen van het huidige energiesysteem naar een decentraal koolstofarm systeem
  • zoveel mogelijk hernieuwbare, koolstofarme energiebronnen (zoals zonne- en windenergie)
  • steeds meer lokaal geproduceerd, opgeslagen en verbruikt (van consument naar prosument)
  • Energiemanagementsystemen
  • Van installateur naar installateur-adviseur
 • Opfrissing basisbegrippen
 • Wetgevend kader
 • Verschillende componenten van een thuisbatterij-installatie
  • Fotovoltaïsche zonnepanelen, windmolen, omvormer en batterij
  • Soorten batterijen en omvormers + hun werking
  • Batterijen: loodzuur, loodkoolstof, loodkristal, lithium-ion, zoutwater, vanadiumredox, …
  • Klassieke en hybride omvormer
  • Back-up (via batterij) & off-gridtoepassingen
 • Werking, ontwerpen en dimensioneren van een thuisbatterij-installatie
  • Capaciteit
  • Laden en ontladen
  • Battery Management System
  • Werkingsmodi & EMS
  • Testen
 • Installatie van een thuisbatterij
  • Aansluiten en inbedrijfstelling
  • o P1-poort
  • o Keuring
 • Veiligheid
  • Dimensioneren kabel & afzekering
  • o Aarding en aardlekdetectie
 • Business model en regelgeving subsidies
  • Offerteopmaak
  • o Subsidieregelgeving zonnepanelen en thuisbatterij

Basis VCA

BA5

Werkplekleren

Locaties en data


Vanaf 30-09-2024
0.5 jaar
Schrijf in

€ 1089,00 incl. BTW

Avond

ADRES


Wil je meer weten?

FotoKlaas Minne
curl effect

Heb je vragen over een opleiding?
Of denk je eraan om die op maat of op locatie te organiseren?

Contacteer onze Productmanager

Klaas Minne

Stel je vraag