Warmtecamera: praktisch gebruik in uw onderhoudsdienst!


Toepassing
#100882
#Opleiding #Elektriciteit en airco

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

Cursisten moeten de theorie kennen van wat kan en niet kan met zo'n camera; ook de interpretatie van de beelden en de vertaling ervan. Kortom je kan themografie praktisch toepassen in je werkomgeving.

Introductie

Thermografie is een techniek waarbij een camera wordt gebruikt die infraroodbeelden maakt om de thermische energie die een voorwerp uitstraalt te "zien" en te meten. Thermische energie of infraroodenergie is licht dat niet zichtbaar is omdat de golflengte ervan te lang is om door het menselijk oog te worden gezien. Het is dat deel van het elektromagnetische spectrum dat we waarnemen als warmte. Anders dan zichtbaar licht, straalt in de infraroodwereld alles dat warmer is dan het absolute nulpunt warmte uit.

Omschrijving

Er snel bij zijn is een must als het even kan: het voorspellen is nog beter! Cursisten moeten de theorie kennen van wat kan en niet kan met zo'n camera; ook de interpretatie van de beelden en de vertaling ervan. Kortom je kan thermografie praktisch toepassen in je werkomgeving.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Onderhoudstechnici Mechanica / Elektriciteit / Koeltechnek betrekken bij deze nieuwe reeds betaalbare en eenvoudige technologie.

Voorkennis

Je bent actief in de onderhoudswereld, mechaniek, elektriciteit of koeltechniek.

Bijkomende info

Zelf instaan voor:
persoonlijke beschermingsmiddelen en klein gereedschap indien nodig. (zie eerste les)

warmtecamera-thermografie-elek-1-3_2010-882.jpg
warmtecamera-thermografie-elek-1-2_2010-882.jpg
warmtecamera-thermografie-elek-1-1_2010-882.jpg

Programma

WAT LEER je IN DE OPLEIDING

Thermografische inspectie van elektrische installaties

Elektrische aansluitingen kunnen sluimerende gebreken hebben. Gebreken die met het  blote oog niet waarneembaar zijn. Zoals een aansluiting met een verhoogde overgangsweerstand.

Deze genereert extra warmte (een 'hot spot'). Als je zo'n hot spot niet tijdig constateert, kan dat tot een storing in de installatie leiden. Met een thermografische inspectie voorkom je dat de installatie onnodig buiten gebruik raakt.

Thermografische inspectie van onderhoudsmechanica

Warmlopende lagers, riemen, motoren, niveau's van koelwater, olie, ... allerhande mogelijkheden ...

Wat levert een thermografische inspectie u op?

Een thermografische inspectie vanje installaties levert je heel snel en heel eenvoudig duidelijk inzicht op in alle mogelijke knelpunten zodat je tijdig de gepaste maatregelen kan nemen.