#160301
#Opleiding #Elektriciteit en airco

Transportkoeling NIEUW

Introductie

Voor technici die werkzaamheden uitvoeren aan koeleenheden van koelwagens en koelaanhangwagens die gefluoreerde broeikasgassen bevatten, geldt een erkenningverplichting vanaf 1 juli 2017.

Omschrijving

De 'stationaire' koeltechnicus zal de werkzaamheden mogen uitvoeren. Er moet geen bijkomend examen afgelegd worden door degenen die een geldige erkenning als 'stationaire' koeltechnicus hebben op 1/7/2017...

Voor wie is deze opleiding bestemd?

koeltechnici, koeltechnische bedrijven

transportfirma's die werken met koeltransport

garages die dergelijke wagens herstelt

transportkoeling--koeling--koe-1-2_2016-301.jpg
transportkoeling--koeling--koe-1-3_2016-301.jpg
transportkoeling--koeling--koe-1-1_2016-301.jpg

Programma

Bericht van LNE:

 • Voor technici die werkzaamheden uitvoeren aan koeleenheden van koelwagens en koelaanhangwagens die gefluoreerde broeikasgassen bevatten geldt een erkenningsverplichting vanaf 1 juli 2017. De nodige aanpassingen aan de wetgeving zullen in de loop van 2016 gebeuren.
 • De 'stationaire' koeltechnicus zal de werkzaamheden mogen uitvoeren. Wie op 1 juli 2017 (datum inwerkingtreding erkenningsverplichting) beschikt over een geldige erkenning als koeltechnicus voor stationaire koelinstallaties, moet hiervoor geen bijkomend examen afleggen en mag de werkzaamheden aan mobiele installaties uitvoeren. Er zal nog wel een evaluatie van het huidige examen voor 'stationaire' koeltechnicus gebeuren (opname van specifieke vragen over transportkoeling).

Wat is koeltechniek, hoe werkt het

Wat zijn de hoofdcomponenten

 • Compressor
 • Condensor
 • Ontspanner
 • Verdamper

Hoe zien ze eruit, wat is hun werking

Specifieke termen

 • Koeltechnische begrippen
 • oververhitting
 • onderkoeling
 • de koelkringloop
 • HlogP
 • ...

Regelapparatuur

Sensoren

Onderhoud van de koelinstallatie

Wetgeving, wie mag wat doen